WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

аспектам впливу довкілля.
Ознайомлення з різними матеріалами, пов'язаними з вихованням учнів в нових соціально-економічних умовах, дозволяєстверджувати, що одним з головних його принципів повинна бути - інтенсивна і всестороння підготовка до залучення їх до трудової діяльності, що забезпечує їм економічну незалежність, наповнює змістом їх життя ( , ). В основі цієї діяльності повинна лежати і турбота про себе, ближніх, а не тільки абстрактний заклик приносити користь суспільству, а пріоритетним напрямком у вихованні повинно стати створення умов для розвитку умінь і навичок праці, задоволення інтелектуальних, емоційних і діяльнісно-практичних потреб підростаючої особистості.
Вивчення стану трудового виховання сільських школярів показало, що з метою підвищення ефективності цього процесу дуже важливо вдосконалювати трудове виховання учнів в мікрорайоні школи, об'єднати виховні зусилля школи і сім'ї, батьківської громадськості, перетворити мікрорайон в зону виховного впливу. Успіх в реалізації цього завдання залежить від рівня готовності вчителів, вихователів. Однак більшість педагогів до виховної роботи в нових умовах не готова, що ще більше загострює проблему трудового виховання учнів в мікрорайоні школи.
Перехід на якісно новий етап загальної середньої освіти і виховання і створення у перспективі єдиної системи безперервної освіти зачепило практично всі сторони діяльності різних виховних закладів. В ході вирішення проблеми створення і вдосконалення виховної системи важливо було інтегрувати потік впливів, який іде на сучасну дитину зі сторони сім'ї, школи, позашкільних закладів, вулиці, засобів масової інформації. Для цього треба дослідити різні варіанти виховання, що враховують національні, регіональні і інші особливості середовища.
Передовий досвід показує, що з метою реалізації цих завдань у виховному процесі останнім часом спостерігаються позитивні тенденції. Робота приватних шкіл у порівнянні з масовою практикою характеризується чіткішою спрямованістю трудового виховання учнів перебудовується робота позашкільних закладів, загальноосвітньої школи з метою прищепити інтерес і готовність до добросовісної праці, повагу до людей праці, виховати певні якості особистості.
Як показує практика, важливим фактором підвищення ефективності і якості трудового виховання учнів стало те, що, спираючись на допомогу батьків, актив учнів, вчителі і вихователі вивчають інтереси дітей, їх нахили і здібності, виховні можливості мікрорайонів, середовища, в якому живуть діти, враховується режим роботи культурно-просвітницьких закладів з метою активного використання їх потенціалу у виховній роботі. До роботи з учнями в мікрорайоні школи залучаються старшокласники, батьки.
Поряд з досягнутим у практиці роботи багатьох виховних колективів в організації трудового виховання школярів спостерігаються лиш незначні якісні зміни. Незважаючи на те, що сфера його значно розширилась - учні працюють в таборах праці і відпочинку, шкільних лісництвах - в ряді мікрорайонів трудова діяльність залишається бідною за змістом і носить епізодичний характер. Недостатньо використовуються великі виховні можливості сім'ї, виробничих і громадських формувань. Виховні інститути у своїй практичній діяльності часто йдуть шляхом збільшення різних заходів, розрізнених, випадкових, без педагогічної спрямованості, що не дають педагогічного ефекту. Тому трудове виховання учнів в мікрорайоні школи є серйозною педагогічною проблемою, що вимагає спеціального вивчення.
Виховання у юного покоління позитивних трудових якостей, культу праці, інтересу до творчої праці є центром, в якому повинні зосереджуватися всі дії педагогів, батьків, виробничих і громадських формувань, дитячих об'єднань, окремої дитини як суб'єкту виховання. Це створює необхідність більш глибокого вивчення кола питань, пов'язаних з сімейним вихованням, дослідження можливостей активного суспільного впливу на процес трудового виховання. Тому перед педагогікою як наукою, що безпосередньо займається питаннями виховання дітей, очевидно є необхідність дальшої розробки проблеми, що пов'язана з трудовим вихованням учнів в мікрорайоні школи.
На етапі розвитку школи і виховання значної уваги заслуговує розробок основ теорії і практики виховної роботи з учнями, зокрема, організації їх позашкільної праці, вважаючи її важливим засобом виховання.
Проблеми трудового виховання в позашкільному середовищі відображені в працях педагогів, сучасних дослідників Б.С. Кобзаря, А.М. Низової, І.Ф. Сватковського, Н.Д. Ярмаченка. Вони збагатили теорію педагогіки новим дослідження про роль праці в житті людини і вплив трудового виховання на особистість учня. В їх працях розкрита роль соціально-економічних перетворень нашої держави, які створили нову сферу, що впливає на формування особистості учня.
Поряд з цим, актуальність даної проблеми зумовлена недоліками традиційної логіки її вивчення. В педагогічних дослідженнях в якості предмета аналізу вибирають, як правило окремі фактори, що визначають особливості координацій виховних зусиль школи, сім'ї, громадськості, перетворення мікрорайону школи в зону виховного впливу (А.В. Киричук, Б.С. Кобзар, Г.С. Корда і ін.). Окремі аспекти досліджуваної проблеми розкриваються в працях А.М. Балуби, І.А. Василенко, М.М. Забродського, С.М. Недільного, В.М. Оржеховської, О.С. Реш, Є.Л. Феоктистової і ін.). Особливе значення для дослідження мають дисертаційні роботи В.Г. Бочарової, Г.В. Ізвєкової, . . . Золотуконя, Т.І. МацейківМ.П., Трофанової і ін. У цих дослідженнях визначені історичні етапи розвитку проблеми, принципи, форми і методи організації виховної роботи з учнями в мікрорайоні школи, місце школи в цьому процесі. Розкриваються деякі шляхи формування і розвитку різновікових дитячих об'єднань, вивчаються питання комплексного підходу до організації трудової діяльності школярів поза школою, визначення способів організації взаємодії виховних сил мікрорайону в сучасній соціально-економічній ситуації.
Не дивлячись на зростаючий інтерес педагогічної науки до проблеми трудового виховання школярів у позакласній діяльності, багато її аспектів висвітлені недостатньо. Вони вимагають теоретичної і практичної розробки. До їх числа відноситься і проблема трудового виховання учнів в мікрорайоні школи.
Логіка розвитку наукових знань і актуальні потреби практики зумовлюють необхідність дальшого дослідження проблеми трудового виховання школярів з урахуванням особливостей конкретного соціального мікросередовища. Поглибленого вивчення вимагають різні варіанти змісту праці учнів поза школою. У методиках з трудового виховання школярів недостатньо відображений підхід до формування інтелектуальних, емоційних, діяльнісно-практичних компонентів структури особистості. Організація трудових справ різновікових груп розглядається с позицій диференціації змісту і форм трудової активності школярів у відповідності з їх віковими

 
 

Цікаве

Загрузка...