WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

науки України В. Кременем) // Початкова школа - № 3, 2002. - с. 8-9.
50. Легенький Г.И. Цель и способы воспитания. - М.: Педагогика, 1990. - 134с.
51. Мадзигон В.Н., Оржеховская В.М. Трудовые будни сельской школьной бригады: Об организации производительного труда учащихся Среднеберезовской школы Косовского района Ивано-Франковской области // Советская педагогика. - 1988. № 5. - с.32-34.
52. Макаренко Л.С. Методика виховної роботи. - К.: Радянська школа, 1990. - 366 с.
53. Макаренко А.С. О воспитании: Сборник. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - М.: Политиздат, 1990. - 414 с.
54. Маусаків Т.І. Трудове виховання підростаючого покоління в українській народній педагогіці // Радянська школа, - 1985. - № 6. - с.79-81.
55. Молеко В.А. техническое творчество и трудовое воспитание. - М.: Знание, 1985. - 90 с.
56. Мороз О.Т., Глебов Г.Д. совместная работа педагогического и производительного коллективов, общественности по организации летнего труда школьников: семья, учитель и трудовой коллектив. - М.: Издательство АПН СССР, 1986. - 118 с.
57. Медвідь З. Формування творчої особистості. Трудове виховання в учнівських об'єднаннях // Рідна школа. - 2000. - № 6. - с. 24-26.
58. Методи дослідження ціннісних орієнтацій учнівської молоді / За редакцією Скульського, Костіва, - Івано-Франківськ, 1997.- 130с.
59. Нагініченко Н. Про трудове виховання школярів у сільській школі // Початкова школа. - 1998. - № 9. - с. 24-25.
60. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. / Міністерство освіти і науки України. Академія педагогічних наук. - К.: Шкільний світ, 2001. - с. 14.
61. Недільський С. Різновікові загони в мікрорайоні школи. Методичні рекомендації. - Івано-Франківськ. - 1985. - 16 с.
62. Николаева Н.И. Работа в трудовых объединениях // Воспитательная работа с учащимися вне школы: В микрорайоне школы. - М.: Просвещение, 1989. - 80 с.
63. Орлик П.І., Шевченко А.П. Позашкільній роботі - науковий підхід // радянська школа. - 1986. - № 1. - с. 95-96.
64. Основы педагогического мастерства / Под редакцией И.А. Зязюна. - М.: Просвещение, 1989. - 270 с.
65. Педагогіка / За редакцією М.Д. Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986. - 541с.
66. Педагогика: Учебное пособие для институтов / Под редакцией Баланского Ю.К. - 2-е издание; дополненное и переработанное - М.: Просвещение, 1988. - 478 с.
67. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди / За редакцією Дзеверіка О.Г. - К., 1972.
68. Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах: Книга для учителя по внеклассной работе. - М.: Просвещение, 1998. - 159 с.
69. психология совместного труда детей: Книга воспитателя детского сада, учителя / Под редакцией Я.Л. Колошенского, - Минск: Народна освіта, 1987. - 93 с.
70. Развитие технического творчества младших школьников / Под редакцией П.Н. Андрианова. - М.: Просвещение, 1990. - 110 с.
71. Рега О.С. Общественно полезная деятельность по месту жительства как фактор формирования гуманистических отношений учащихся. - М., 1985. - с. 80-84.
72. Розділ VIII. Трудове виховання // Стельмахович М. Теорія і практика українського національного виховання. - Івано-Франківськ, 1996. - с.104-116.
73. Росинев Л.Л. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских: учебное пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 1988. - с. 109-118.
74. Сухомлинська О.В. Теоретичні проблеми виховання і діяльність позашкільних закладів // Початкова школа. - 1995. - № 1. - с. 28-30.
75. Сельская школа - центр и организатор внеурочной воспитательной работы с учащимися в микрорайоне. - Горький, 1980. - 99 с.
76. Семья и дети: Воспитание трудолюбия / А.К. Бешенков и другие. - М.: Профиздат, 1988. - 250 с.
77. Синицин И.С. Когда воспитывает труд. - М.: Педагогика, 1987. - 334с.
78. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.: Радянська школа, 1985. - 312 с.
79. Стельмахович М.Г. Семейная этнопедагогика: заслон бездуховности // Советская педагогика. - 1989. - № 1. - с. 116-119.
80. Столяров Ю.С. Техническое творчество школьников: Вопросы теории и организации, образовательное и воспитательное значение. - М.: педагогика, 1984. - 160 с.
81. Ступарик Б.М. Внеклассная работа - важный компонент трудового воспитания // Ступарик Б.М. Трудовое воспитание учащихся. - Львов, 1986. - с.49-65.
82. Ступарик Б.М. Изучение уровня готовности к труду. Трудовое воспитание учащихся в учебном процессе // Ступарик Б.М. Трудовое воспитание учащихся. - Львов, 1986.
83. Сухомлинский В.А. О воспитании. 6-е издание - М.: Политиздат, 1988. - 270 с.
84. Сухомлинский В.А. Радость труда - это красота бытия //Сухомлинский В.А. О воспитании. - М., 1982. - с. 130-139.
85. Трудовое обучение в начальных классах. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978. - с. 232-259.
86. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. 1. - К.: РННЦ "ДІНІТ", 2000. - с. 237.
87. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми "Діти України" на період до 2005 року" // Початкова школа. - № 6, 2001. - с. 1-9.
88. Ушинский К.Д. Труд в его психологическом и воспитательном значении // Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6-ти томах - М., 1988. - т. 2. - с. 8-26.
89. Филимонова Л. Воспитание - дело общее // Восп. школьн. - 1987. - № 4. - 223 с.
90. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Академія. - 2002.
91. Хорунжий В.І. Методика трудового навчання в початкових класах. Частина І. Курс лекцій. - Олександрія: РВА "Світло", 1996. - с.79-84.
92. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. 2-е издание, дополненное и переработанное. - М.: Высшая школа, 1990. - 576 с.
93. Черепанова И.П. Дети взрослеют в труде. - М.: Педагогика, 1990. - 180 с.
94. Шацкий С.Т. Деревенские дети и работа с ними // Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: В 2-х томах. - М., 1980. - т.2. - с. 86-121.
95. Школа - дело общее: О взаимодействии школы, родителей, общественности. - М.: Педагогика, 1990. - 120 с.
96. Школа - центр активной воспитательной работы с учащимися в микрорайоне. Методические рекомендации. - М., 1985. - 79 с.
97. Школа - центр активной воспитательной работы с учащимися в микрорайоне. Сборник руководящих документов (Сост. Ф.В. Насабиева). - М., 1986. - 81с.
98. Ярмаченко М.Д. Взаємодія школи, сім'ї, громадськості у вихованні підростаючого покоління: Методичні рекомендації. - К., 1985. - 15с.
99. Ярмаченко М.Д. Книга для вчителя. - К.: Радянська школа, 1990. - 206 с.
100. Як залучити молодших школярів до посильної господарської діяльності? // Будник О., Скульський Р. Як виховувати господарську культуру у дітей. - Івано-Франківськ, 1996. - с. 24-31.

 
 

Цікаве

Загрузка...