WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

вони не мислили себе поза трудовим об-ям, ось чому, з нашої точки зору, в такому об'єднанні досить чітко вимальовується прагнення учнів до реалізації в праці своїх загальнолюдських прагнень і індивідуальних особливостей і до розширення взаємодії особистості з навколишньою природою і соціальним сер-щем.
Зосередження зусиль педагогів на усвідомленні учнями значення трудових справ в мікрорайоні школи сприяло формуванню товариських взаємин.
Ми надіємось, що наша робота надасть певну методичну допомогу шкільним і позашкільним працівникам у розв'язанні ряду завдань трудового виховання школярів у мікрорайоні школи, виявить істотні умови і закономірності процесу застосування їх на практиці.
Хоч наше дослідження можна вважати завершеним, однак ми не претендуємо на повне вирішення досліджуваної проблеми, розуміємо, що воно зовсім не вичерпало всіх її аспектів. Ряд питань, яких ми торкнулися в даній роботі вимагають колективного дослідження.
Література
1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-XVII вв. - М.: Педагогика, 1985. - 363 с.
2. Бабанський Ю.К. Проблема повышения эффективности педагогических исследований, - М.: Педагогика, 1982. - 192 с.
3. Белютов И.М. Педагогические условия формирования сознательного отношения к труду у подростковсельской школы /На материале работы подрядных коллективных ученических производственных бригад, хозрасчетных хозяйств/ - Челябинск, 1989. - 21 с.
4. Бондар А.Д., Кобзар Б.С. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня. - 2-е вид., доп. і перероб., - К. Вища шк., 1985. - 304 с.
5. Баенко В.А. Воспитывать воспитателя: над чем не работают и о чем не спорят философы. - К.: Лыбидь, 1990. - 270 с.
6. Бочарова В.Г. и др. Воспитательная работа со школьниками по месту жительства. - М.: Просвещение, 1983, - 94 с.
7. Бочарова В.Г., Плотник М.М. Школьник в микрорайоне. - М.: Знание, 1986. 80 с.
8. Букрєева С.М. Перші кроки становлення в Україні позакласного виховання дітей// Рад. шк., - 1977. - № 1 - с. 91-99.
9. Борищевський М. Праця у становленні громадянина (Сімейне виховання). // Поч. шк. - 1997. - № 2 - с. 44-48.
10. Беляков Н.Д., Цейтлин Н.Е. Внеклассные занятия по труду с младшими школьниками. Пособие для учителей начальных классов. - М.: Просвещение, 1969, - 303 с.
11. Бех І. Психологічний супровід особистісно-орієнтованого виховання// Поч. шк. - № 3, 2003. - с. 1-6.
12. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, молоді і батьків. 3-е вид. - Полтава: Полтавський вісник. - Т.1. - 1994. - 190с.
13. Воспитание учащихся по месту жительства: Книга для учителя / Под ред. В.Г. Бочаровой, М.М. Плотника. - М.: Просвещение, 1987. - 192с.
14. Воспитательная работа с учащимися вне школы / Под ред. Л.М. Николаевой. - М.: Просвещение, 1981. - 144 с.
15. Вчителі і батьки-вихователі: На допомогу педагогам шкіл, батькам у вихованні дітей /Підгот.: В.Г. Патовий та ін. - К.: НДІ педагогіки УРСР, 1990. - 202 с.
16. Волкова Н.В. Педагогіка. - К.: Академія. - 2001. - 246 с.
17. Галузинський В.М. Педагогіка. - К.: Alma mater. - 278 с.
18. Гнатюк В. Управління системою національного виховання учнів початкових класів // Поч. школа. - № 4, 2000. - с. 1-3.
19. Герисунский Б.С. Педагогическая прогностика: Методология, тория, практика. - К.: Вища школа, - 1986. - 200 с.
20. Глущенко А.Г. Трудовое воспитание младших школьников во внеклассной работе. - М.: Просвещение, 1985. - 106 с.
21. Горский В.А. и др. Внеклассная работа по техническому творчеству и сельскохозяйственному опытнечеству. - М.: Просвещение, 1985. - 176 с.
22. Давыдов В.В. Воспитание молодежи в новых социально-экономических условиях // Советская педагогика. - 1992. - № 6. - с.1-18.
23. Доценко В.С. Дети вне школы. Формы и методика работы с детьми и подростками по месту жительства. - М: Просвещение, 1979. - 223с.
24. Духнович А.В. Народная педагогика в пользу училищ и учителей сельских. Ч. 1. Педагогия общая, Львов, 1857.
25. Домбровський С.В., Ступарик Б.М. Використання народного матеріалу у трудовому вихованні молодших школярів: Методичні рекомендації. - Івано-Франківськ. - 1992. - 30 с.
26. Ерецкий М.И. Техническому творчеству надо учить всех // Среднее специальное образование. - 1991. № 8. - с. 17-18
27. Євтух М.В. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1993. - 102 с.
28. Золотухин Д.С. Воспитание трудовой активности сельских школьников. - М.: Просвещение, 1990. - 159 с.
29. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: Педагогика, 1989. - 206 с.
30. Иващенко Р.И. Труд и развитие личности школьника. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 94 с.
31. Киричук О.В. Вплив соціального середовища на процес формування морального світу особи // Радянська школа. - 1984. - № 1. - с.60-65.
32. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції. - К.: Радянська школа. - 1985. - 136с.
33. Кобзар Б.С. Громадськість і виховання. - К.: Радянська школа. - 1973. - 134с.
34. Кобзар Б.С., Тайчиков М.Г. Личность и ее становление. К.: Молодь, 1990. - 164 с.
35. Кон И.С. Ребенок и общество: Историко-этногафическая перспектива. - М.: Наука, 1988. - 269 с.
36. Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье. - К.: Радянська школа, 1988. - 128 с.
37. Корда Г.С. В микрорайоне школы. - К.: Радянський письменник, 1988. - 68 с.
38. Корда Г.С. В микрорайоне школы: организация воспитательной работы с учащимися по месту жительства. - К.: Знание, 1984. - 47 с.
39. Коротов В.М. Общественное мнение // Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. - М., 1983. - с. 191-198.
40. Костяшкин Ф., Иванов А. Сельская школа полного дня. - М., 1981. - 95 с.
41. Красовицкий М.Е. и др. От педагогической науки к практике. - К.: Радянська школа, 1990. - 188 с.
42. Кочетов А.И. Основы трудового воспитания: Книга для учителя. - Минск: Народна освіта, 1989, - 223 с.
43. Кузнецова Л. Ученический кооператив и развитие личности // Восп. школьн. - 1989. - № 3. - с. 22-27.
44. Кусый Ю.А., Омельяненко В.Л. Трудовое воспитание - путь к социальной зрелости личности // Кусый Ю.А., Омельяненко В.Л. Школа гражданственности. - К., 1989. - с. 16-31.
45. Концепція "Виховання підлітків та молоді за місцем проживання" // Ракурс УіМ. 1994. - № 2. - с. 18-19.
46. Концепція української школи Прикарпаття: Розділ ІІІ. Особливості виховання учнів української національної школи // Освіта, 20 листопада, 1990.
47. Кутова А. Національне виховання - джерело особистісного розвитку дитини // Початкова школа - № 2, 2002. - с. 14-16.
48. Комісаренко Н. Особливості творчої діяльності молодших школярів у позакласній роботі // Початкова школа. - № 6, 2002. - с. 6-7.
49. Кожна дитина повинна мати можливість для всебічного розвитку (інтерв'ю з міністром освіти і

 
 

Цікаве

Загрузка...