WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Тому необхідно перетворити його стихійний вплив на учнів у педагогічний процес, посилити позитивні і нейтралізувати негативні фактори впливу середовища. Ця проблема найбільш актуальна для мікрорайонів шкіл, розміщених на території невеликих поселень, присілків, хуторів, так як умови життя в таких мікрорайонах характеризуються віддаленістю місця роботи від місця проживання, сезонним характером праці, зайнятістю дорослого населення працею у власному господарстві, відчуження від спільного ведення господарства, незначною кількістю на території мікрорайону підприємств, культурних центрів і ін.
Порівняння вивченого нами в констатуючому експерименті передового досвіду з масовою практикою показало, що вказані вище сторони процесу трудового виховання школярів у мікрорайоні школи подані більш широко, змістовно і системно у діяльності кращих вихователів, що визначає і більш високу результативність виховних впливів.
Співвідношення отриманих нами характеристик процесу і результату трудового виховання школярів у мікрорайоні школи у вивченому і узагальненому практичному досвіді показало обґрунтованість гіпотетично виділених нами шляхів підвищення ефективності цього процесу.
Спираючись на результати констатуючого експерименту, надосягнення вивченого передового досвіду, ми робили і експериментально апробували методичні положення про шляхи підвищення ефективності трудового виховання школярів у мікрорайоні школи. Отримані дослідницькі матеріали дають право стверджувати, що напрями наукового пошуку були вибрані правильно. Запропонована методика підвищення ефективності трудового виховання школярів у мікрорайоні сільської школи містить взаємопов'язані положення, теоретично обґрунтовані і експериментально перевірені в нашому дослідженні.
Проведене нами дослідження показало, що ефективність трудового виховання сільських школярів в мікрорайоні школи визначається багатьма факторами, що перебувають в постійній активній взаємодії з дійсністю. Вони мають свою динаміку, яка виражається тривалістю в часі цього процесу.
Результати експериментального дослідження показали, що на підвищення ефективності трудового виховання сільських школярів в мікрорайоні школи позитивно впливають: визначення змісту трудової діяльності школярів і її форми організації.
Проведене дослідження виявило педагогічні механізми трудового виховання і в значній мірі сприяло правильному вибору шляхів і засобів удосконалення цього процесу.
Результати дослідження показали дієвість нашої експериментальної орієнтації на залучення школярів до трудової діяльності, різноманітної і багатої за своїм змістом.
Ефективність виховного процесу багато в чому залежить від своєрідності видів трудової діяльності, їх тісного зв'язку з естетичною творчістю, емоційно-ціннісною орієнтацією на органічний зв'язок людини праці з природою, з традиціями попередніх поколінь, що втілюють загальнолюдські ідеали гуманізму. У створенні педагогічних ситуацій ми спирались на характерні особистості досліджуваного мікрорайону: яскрава трудова символіка народних свят, насичення традиційних форм праці, висока моральна їх орієнтація. Ці умови дали можливість створити багату структуру зв'язків змісту праці з естетичним, моральним вихованням і розумовим розвитком учнів.
У змісті експериментальної роботи взаємозв'язки всіх названих цінностей ми подали в понятті "творчість" - праця розумна, красива, чесна - це творча праця.
Дослідження показало, що механізм переходу знань у практичні вміння і навички, потреби залучення до продуктивної перетворюючої праці в мікрорайоні школи включає в себе формування особистісного ставлення до праці, органічне поєднання знань про працю, інтересу до неї з трудовим досвідом в мікрорайоні школи.
Ми спробували використати з цією метою можливі методичні аспекти, що, в основному, дало позитивний результат. Захоплення улюбленою справою впливало на інтелектуальний розвиток учня, сприяло творчому мисленню, давало можливість учням діяти самостійно, творчо використовувати на практиці набуті знання.
Знайомство з трудовими біографіями батьків і матерів давало можливість учням відчути стійкість зв'язків між трудовим надбанням минулих поколінь і сьогодення. Це сприяло вихованню інтересу і поваги до праці і людей праці, бажання берегти і примножувати трудові традиції попередніх поколінь, викликало у школярів бажання шукати власні шляхи розумного використання своїх можливостей і творчого потенціалу.
Внутрішня потреба знань, формування трудових умінь і навичок, помножених на великий емоційний заряд, несло в собі виховний потенціал духовних засад, пов'язаних з трудовими традиціями і трудовими справами в мікрорайоні, регіоні в цілому.
Трудова діяльність школярів у цих умовах стала носити більш творчий, більш дієвий характер. Систематизувались знання, відомості, інформація учнів про працю, людей праці, про значення праці в житті людини, що, в свою чергу, активізувало їх практичну участь в трудових справах у мікрорайоні школи, а судження при виборі видів і об'єктів трудової діяльності стало характеризуватися підвищенням інтелектуальної, емоційної і діяльнісно-практичної спрямованості.
Підвищення ефективності трудового виховання школярів виражалось в їх постійному систематичному занятті працею в мікрорайоні школи, прояві ініціативи і творчості в організації і безпосередній участі в трудовій діяльності в мікрорайоні, підвищенні зацікавленості в праці в мікрорайоні школи, примноженні багатств рідного краю, повазі до його трудівників, наявності умінь і навичок трудової діяльності. Учні стали самостійно прилучатись до трудових справ в мікрорайоні школи, де вони могли застосовувати отримані уміння і практичні навички, задовольнити особисті інтереси, прилучитись до трудової творчості.
У процесі трудового виховання у школярів сформувалися уміння і практичні навички самоуправління і організації трудової діяльності.
Організація виробничої праці учнів у гуртках, клубах за інтересами, майстернях на базових підприємствах в мікрорайоні школи дозволила дітям глибоко усвідомити значення праці у житті кожного, закріплюючи у них світоглядні установки на те, що праця зв'язує людину з природою, людину з людиною, людину з минулим і майбутнім, людину з її народом і всім людством.
У запропонованій нами методиці створились умови для реалізації завдань формування в праці особистості, що володіє таким рисами як почуття товариськості, взаємодопомоги. Враховуючи, що ці риси є вищим проявом цінних зв'язків між учнями, ми активізували процес самоорганізації трудових об'єднань. При цьому бралось до уваги те, що місце проживання вимагає залучення кожного учня до трудової діяльності шляхом створення відповідних структур в мікрорайоні школи. Трудове формування, об'єднання, його життя, характер взаємостосунків в ньому, його мета, успіхи і неудачі набули для учнів особистісне забарвлення, самостійну цінність, коли

 
 

Цікаве

Загрузка...