WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

показана в таблиці.
Умови експерименту Кількість учнів Показники ефективності трудового виховання
5 балів
(вир. яскраво)
4 бали
(вир. помірно)
3 бали
(вир. слабо або не виражений)
Формуючий експеримент 83
100% 36
3,1% 35
43,5% 11
24,7%
Контрольний експеримент 86
100% 21
19,1% 30
37,9% 34
43,0%
Характеристика показників ефективності трудового виховання школярів у мікрорайоні школи - інтелектуального, емоційного і діяльнісно-практичного компонентів структури особистості.
(В умовах формуючого експерименту).
Критерії Виражений яскраво
5 балів Виражений помірно
4 бали Виражений слабо або не виражений
3 бали
1. Критерії результативності:
А. Інтелектуальні компоненти структури особистості:
а) усвідомлення значення праці в житті і розвитку особистості; 53
64,2 % 28
34,5 % 1
1,3 %
б) прагнення до пізнання трудових традицій свого краю і зв'язків з трудовими традиціями інших народів із загальнолюдським трудовим досвідом; 54
64,7 % 26
31,4 % 3
3,9 %
в) прагнення пізнати сутність і особливості людини праці, творця матеріальних і духовних благ на прикладі кращих представників найближчого соціальногооточення; 47
57,2 % 28
34,4 % 7
8,4 %
Б. Емоційні компоненти структури особистості:
а) повага до людей праці; 40
48,9 % 35
42,5 % 7
8,6 %
б) емоційно-позитивне ставлення до участі в трудових справах у мікрорайоні школи. 49
59,5 % 30
37,0 % 3
3,5 %
В. Діяльнісно-практичні компоненти структури особистості:
а) участь в трудових справах у мікрорайоні школи; 38
45,7 % 39
47,2 % 5
7,1 %
б) прагнення успішно оволодіти уміннями і навичками трудової діяльності; 54
65,2 % 25
30,8 % 3
4,0 %
в) участь в самоуправлінні і організації трудової діяльності в мікрорайоні школи. 40
48,9 % 39
47,5 % 3
3,6 %
(В умовах контрольного експерименту)
Критерії Виражений яскраво
5 балів Виражений помірно
4 бали Виражений слабо або не виражений
3 бали
1. Критерії результативності:
А. Інтелектуальні компоненти особистості:
а) усвідомлення значення праці у житті і розвитку особистості; 51
59,2 % 20
23,2 % 15
17,6 %
б) прагнення до пізнання трудових традицій свого краю і зв'язків з трудовими традиціями інших народів із загальнолюдським трудовим досвідом; 53
62,1 % 29
34,5 % 3
3,4 %
в) прагнення пізнати сутність і особливості людини праці, творця матеріальних і духовних благ на прикладі кращих представників найближчого соціального оточення; 37
43,2 % 36
41,7 % 13
15,1 %
Б. Емоційні компоненти структури особистості:
а) повага до людей праці; 34
39,9 % 28
33,0 % 23
27,1 %
б) почуття відповідальності за свій вклад у трудові справи у мікрорайоні школи; 27
31,7 % 36
42,1 % 22
26,2 %
в) емоційно-позитивне ставлення до участі в трудових справах у мікрорайоні школи. 40
58,0 % 28
32,9 % 8
9,1 %
В. Діяльнісно-практичні компоненти структури особистості:
а) участь в трудових справах в мікрорайоні школи; 39
45,5 % 29
34,1 % 17
20,4 %
б) участь у самоуправлінні і організації трудової діяльності; 33
39,3 % 23
27,0 % 29
33,7 %
в) прагнення успішно оволодіти уміннями і навичками трудової діяльності. 50
56,8 % 27
32,9 % 8
10,3 %
Аналіз табличних даних показав, що показники ефективності трудового виховання школярів у мікрорайоні школи до кінця експерименту зросли.
У ході формуючого експерименту була отримана об'єктивна картина динаміки показників ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи, а порівняння отриманих даних з показниками констатуючого експерименту дозволило зробити висновок про її ефективність.
Показниками ефективності експериментальної методики виступили розроблені нами критеріальні характеристики ставлення школярів до трудової діяльності в мікрорайоні школи, які в ході експерименту мали зростаючий ступінь вираження.
На початку експерименту
В кінці експерименту На початку експерименту В кінці експерименту
Експериментальний варіант Контрольний варіант
Умовні позначення:
виражений яскраво
виражений помірно
виражений слабо
Динаміка показників ефективності трудового виховання школярів у мікрорайоні школи.
Представлені у графіку дані свідчать про те, що динаміка показників ефективності трудового виховання школярів в експериментальних умовах була більш інтенсивною, ніж в контрольних. Якщо в контрольних групах кількість учнів з яскравим вираженням критеріальних показників зросла до 24,7 %, то в експериментальних групах цей ріст представлений іншими даними: на початок експерименту 26,1 %, а на кінець - 36,7 %. Значно зменшилась кількість учнів, у яких дані ознаки були слабо виражені: на початку 39,6 %, а в кінці 25,3 %; у контрольних групах відповідно 48,0 % (на початку) і 39,9 % (в кінці).
Динаміка учнів з помірною вираженністю показників найменш інтенсивна: відповідно на початок і кінець експерименту 34,6 % і 42,9 % (в умовах формуючого експерименту) і 28,5 % і 35,4 % (в умовах контрольного експерименту).
Можна зробити висновок про те, що показники ефективності трудового виховання школярів вищі в умовах формуючого експерименту. Він підтвердив гіпотезу дослідження. Підвищення ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи засобами удосконалення його змісту, організації спільної трудової діяльності школярів виявилось ефективним. На основі аналізу даних експериментальної роботи ми зробили висновки, в яких полягають підсумки роботи.
Висновки
Дослідження показало, що проблема трудового виховання учнів в мікрорайоні школи як складова частина загального процесу трудового виховання життєва і необхідна.
Ми спробували вирішити цю проблему тільки в аспекті трудового виховання сільських школярів в якості експериментальної бази мікрорайону школи в умовах передгірського регіону Прикарпаття.
Теоретичною основою трудового виховання школярів у мікрорайоні школи є педагогічна концепція про розвиток особистості, де трудове виховання, залучення учнів до трудової праці, посилення її зв'язків з життям розглядається як основа виховання в цілому.
Виявлений нами недостатній рівень ефективності трудового виховання школярів у мікрорайоні школи зумовлений недосконалістю змісту цього процесу і недоліками організації спільних форм праці.
У змісті трудового виховання недостатньо представлене розмаїття видів трудової діяльності, що відповідають умовам і традиціям сільського мікрорайону. Залучення школярів до організації спільної трудової діяльності є епізодичним.
Дослідження показало, що навколишнє соціальне середовище сучасного села не завжди є фактором підвищення ефективності трудового виховання школярів.

 
 

Цікаве

Загрузка...