WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

Педагогічні умови підвищення ефективності трудового виховання учнів в мікрорайоні сільської школи - Дипломна робота

стало діючим фактором підвищення ефективності цього процесу і було основою для організації співпраці учнів в мікрорайоні сільської школи.
Розділ ІІІ. Організація в мікрорайоні школи спільної трудової діяльності учнів різних вікових груп.
§ 1. Роль сім'ї в організації спільної праці дітей і дорослих у мікрорайоні школи.
Спостерігаючи за учнями в процесі праці, ми звернули увагу на те, що в одних випадках вони працюють активно, допомагають один одному, в інших - чомусь не бажають допомагати товаришеві. Ми зрозуміли, що це залежало не тільки від змісту праці, але й і форм організації самого процесу праці.
Підвищення ефективності трудового виховання школярів в мікрорайоні школи шляхом використання факторів впливу спільної трудової діяльності передбачало теоретичну і практичну цінність. Проблема спільної праці і особистості набула великої гостроти. На жаль, довгий час вона трактувалась односторонньо - лиш як підкорення особистостіінтересам більшості. Тому необхідна дальша розробка - уже в нових умовах - цієї проблеми як основної і для трудового виховання школярів у умовах мікрорайону школи, бо в демократичному суспільстві - це "здатність до взаєморозуміння і творчого співробітництва" ( , 13).
Актуалізація і збагачення значення спільної праці учнів зумовлені процесом демократизації суспільства: закони про власність, про землю, оренду, кооперацію стверджують розмаїття форм організації праці, розкривають суспільну цінність зв'язків індивідуальної і спільної праці. В процесі дослідження нами вирішувались завдання визначення ефективності форм спільної праці школярів в мікрорайоні школи, у вирішенні яких ми виходили з наступних педагогічних умов:
- суспільна спрямованість, виробничий характер праці;
- розвиток самоорганізації, ініціативи, трудової активності школярів;
- опора на народні традиції, взаємодопомогу в праці;
- єдність засвоєння школярами народних трудових традицій;
- різновіковий склад учнівських трудових об'єднань.
Здійснюючи в цих умовах експериментальне дослідження умов підвищення трудового виховання учнів в мікрорайоні школи, ми прагнули активізувати процес самоорганізації трудових об'єднань. З них ми виділили три основні типи, що визначаються характером трудових процесів: включення учнів у виробничу працю; надання допомоги рідним і односельцям в самообслуговуванні і побутовій праці; заняття прикладними видами народної творчості: проведення оглядів дитячої творчості, заняття в трудових об'єднаннях за інтересами. Смислові домінанти самоорганізації школярів в таких об'єднаннях ми коротко охарактеризували наступним чином: праця - робота, праця - турбота, праця - дозвілля. Наша експериментальна методика включає залучення до всіх названих видів трудової діяльності шляхом створення відповідних організаційних структур в мікрорайоні школи.
Усвідомлюючи умовність нашого врахування трудових об'єднань школярів, ми вважали його достатньо конструктивним для нашого дослідження, так як це дозволило нам акцентувати смислові домінанти трудової самоорганізації школярів і відповідно визначити педагогічні засоби її стимулювання. Розглядаючи самоорганізацію як цілеспрямовану участь школярів у встановленні ділових зв'язків відповідної залежності трудового процесу, ми знайшли передумови такої самоорганізації у прагненні учнів до реалізації в праці своїх загальнолюдських прагнень і індивідуальних особливостей і до розширення взаємодії особистості з природою і соціальним середовищем. Для того, щоб процеси самоорганізації сприяли формуванню і розвитку міжособистісних відносин, ми зосередили увагу на усвідомленні учнями суспільного значення трудових традицій в мікрорайоні. У цьому питанні ми виходили з того, що, по-перше, у суспільній праці закладені невичерпні можливості організації і набуття зв'язків між дітьми; по-друге, при правильній організації суспільно корисної праці кожен учень стає активним співучасником всіх починань.
З цією метою ми застосували в експериментальній роботі наступні засоби педагогічного стимулювання:
для трудових об'єднань виробничого характеру - (праця - робота) - розкриття соціально-економічних, моральних і інтелектуальних основ діяльності кращих виробничих формувань мікрорайону;
для трудових об'єднань шефського характеру (праця - турбота) - пізнання школярами традицій благочинної роботи, дитячих трудових ініціатив, народних звичаїв взаємодопомоги;
для трудових об'єднань за інтересами у сфері дозвілля - проведення громадських оглядів творчих робіт.
Вказані засоби педагогічного стимулювання включали вчителі у виховну роботу. Ці засоби являють собою певну систему, так як мають спільну домінанту - стимулювання в різних проявах: приклад близького і далекого, минулого і теперішнього, приклад груповий і індивідуальний. Роль вчителя полягала у тому щоб звернути увагу дітей на явища і події, в яких розкривається сутність кращих зразків трудової діяльності, якості людини праці. Інтерес школярів до оточуючого їх життя, спроби усвідомлено співставити можливості свої і перспективи з долями різних людей спонукало учнів за межами школи включатися у навколишнє життя думками, оцінками, справами.
Слово вчить, приклад веде - за цим принципом ми будували взаємодію школи і позашкільного середовища в організації спільної трудової діяльності в мікрорайоні.
Духовним центром трудових об'єднань школярів, як показала наша дослідно-експериментальна робота, стала духовно багата особистість. Процеси самоорганізації учнів навколо такої людини або групи дорослих односельців ґрунтуються на прагненні школярів "порівняти" себе з реальним зразком, відчути свої здібності до праці у порівнянні з ровесниками і старшими. Встановивши ці особливості організаційних процесів в мікрорайоні, у своїй експериментальній роботі ми орієнтувались на перехід від індивідуальних форм праці до розвитку співробітництва, встановлення міжособистісних відношень на основі усвідомлення суспільної ролі праці. При цьому ми прагнули створити гнучкі структури цих зв'язків, коли учень в різних трудових об'єднаннях міг залучатись до виробничої, побутової трудової діяльності. У процесі реалізації цих вимог в умовах мікрорайону школи дітям необхідно було надати широкий простір для організації різного роду дитячих об'єднань як постійних, так і тимчасових. Дуже важливою ознакою була спільна спрямованість до мети трудової діяльності, що передбачало високий рівень свідомості членів об'єднання - не тільки єдність мети, але і єдність переживань і оцінок суджень учнів.
Враховуючи, що в мікрорайоні передгірського типу важливі зв'язки побутової, виробничої сфери і дозвілля зосереджуються в сім'ї, ми поставили в експериментальній роботі завдання зрозумілою зробити перед дітьми суспільну роль праці в сім'ї, розкрити сучасні соціальні функції сімейних форм виробничої праці. Ці питання вчителі висвітлювали у бесідах, на зустрічах з батьками,

 
 

Цікаве

Загрузка...