WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання - Курсова робота

Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання - Курсова робота

вихованості дітей, будувати виховний процес на основі глибокого ісистематичного вивчення учнів, їх інтересів, запитів, можливостей, на принципах добровільності та співробітництва;
" регулювати і коригувати міжособистісні стосунки в дитячих та юнацьких колективах, проводячи вних профілактику розмежування, дезінтеграції, та конфоронтації;
" на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, аолодіти методами позитивного впливу на дитину та управління дитячим колективом;
" зробити учнівське самоврядування найефективнішим виховним засобом; звертаючись до громадської думки, бути обережним, щоб не викликати відчуженості і замкнутості учня;
" формувати гуманні співвідносини з учнями на рівні співробітництва і співтворчості з урахуванням національних традицій, соціального отчення;
" об'єднувати виховні зусилля вчителів і вихователів, що працюють у калсі;
" налагоджувати постійні педагогічні стосунки з батьками вихованців; знаходити розумні методи впливу: нести батькам радість, попереджувати такі заходи впливу з боку батьків, які заважатимуть добромим взаєминам;
" вести педагогічну пропаганду , домагаючись єдності виховної діяльності школи позашкільних установ, сім'ї та громадськості;
" організовувати з дітьми, підлітками, молоддю різні види виховної роботи: навчальну, тркдову ігрову, природохоронну, дозвілля в дітей, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції; попепреджувати дитячий травматизм, працювати з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги;
" сприяти самовихованню учнів саморозвитку їх суспільно цінних якостей і створенню умов для самореалізації дитини як неповторної індивідуальності;
" вміло використовувати у виховній роботі духовні надбання рідного народу, усну народну творчість, культурно- історичні національні традиції української етнопедагогіки;
" аналізувати, узагальнювати і використовувати передовий педагогіччний досвід; систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; застосовувати рвціональні прийоми пошуку відбору і використання педагогічної інформації [6,25-27].
Висновки
Педагог, учитель, вихователь - довірена особа суспільства, якій вона ввіряє найдорожче і найцінніше - дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог забов"язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнодюдських цінностей, глибоких і рцзноманітних знань,високої культури. Педагог забов"язаний прагнути до втілення в собі людського ідеалу [7,4].
Можна визначити основні критерії ефективної діяльності педагога:
- "упевненість" (знання своїх прав і прав дитини,здатність захистити її. Педагог гаронт прав дитини);
- "успішність" (беручись за будь-яку справу, педагог повинен передбачити позитивний результат, тобто бути впевненний , що воно під силу, і учням, і йому);
- "дивовижність" (треба розвивати в собі незвичайність, діти не люблять "пиріжки ні з чим");
- "переконливість" (уміти запалити дитячі серця, переконати їх у важливості справи);
- "поважність" (необхідна взаємна повага; поважаєш думку дітей, вони поважають твою. Виховання без поваги - придушення);
- "урівноваженність" (треба бути готовим до всьго, не зомлувати, а аналізувати і працювати);
- "усмішливість" (без почуття гумору в школі жити неможливо. Посмішка - це й оцінка, і схвалення, і підбадьорення) [2,15-16].
Найважливішою педагогічною проблемою в сучасних умовах стає проблема найефективнішого використання потенціалу національних цінностей. Домінантою виховного процесу має стати формуванняв учнів патріотизму з повним змістовим наповненням. З одного боку, це виховання любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого - відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства - гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури, миру, національного примирення, збереження природи [6,4].
Дивлячись крізь призму національного виховання можна визначити його мету і завдання таким чином.
Головною метою виховання є плекання гармонійно розвиненої особистості, забезпечення глибокого засвоєння надбань українського народу, гуманних міжнаціональних взаємин, формування в студентської молоді стійких якостец патріота і громадянина Української держави, високої професійної компетентності, фізичної досконалості, морально-етичної, художньо- естетичної, правової, економічної та екологічної культур.
Пріоритетними завданнями є виховання глибокої моралі, культури, духовності кожного студента - майбутнього ХХІ століття, формування професіоналізму, наукового мислення, національної, політичної свідомості й самосвідомості, творчого ставлення до дійсності та ін.
Важливим є формування відчуття усвідомлення обов'язків перед народом і суспільством, глибокої відповідальності перед батьками, колективом, перед навчальним закладом, Батьківщиною за високу результативність своєї діяльності.
Неважко дійти висновку про те, що виховання підростаючого покоління у національному дусі створює благодатний грунт для формування у нього нацважливіших рис громадянськості: самовідданої любові до рідного краю, народу,почуття гордості за свою вітчизну, віру в її майбутнє, прагнення зробити свій гідний внесок у те, щобмайбутнє Батьківщини, співвітчизників, усіх майбутніх поколінь було щасливим.
У світі ідеальних людей немає, і "ідеального викладача"я уявити не можу. Але найголовніші якості викладача,на мою думку, такі: щирість, вимогливість, відповідальність, почуття обов'язку, професійна гідність, точність і ясність викладу своєї думки, прагнення до самовдосконалення і творчості у своїй нелегкій праці. І від цьго залежить ефективність його діяльності.
Список використаних джерел:
1. Амонашвілі Ш.А. Єдність мети: Посібник для вчителя. М., Освіта. - 1987. -154с.
2. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994. - Т.1. - 371с.
3. Державна національна програма "Освіта": Україна ХХІ століття". Київ, 1994. - 84с.
4. Драч І. Ф. Дума про вчителя. Драматична поема. К., "Рад. Письменник", 1977. - 131с.
5. Кобзар Б. С. Підготовка студентів до творчої виховної роботи з учнями в умовах розбудови національної школи// Вища педагогічна освіта: Наук.-метод. Збірник. Вип.17. - К. - 1994. - С.72-77.
6. Концепція національного виховання// Освіта України. - 1994. - С.22-29.
7. Концепція 12-річної освіти: Проект// Педагогічна газета. - 2000. -9серпня .- С.4.
8. Корчинський Ч. М. Пічко Н. Ф. Вихователь - професія почесна. - 2-е вид.,перероб. І допов. - К.: Рад.шк., 1984. - 96с. - С.9-10.
9. Кузь В. Г. Освіта і школа ХХІ століття// Педагогіка і психологія. - 1999. - №1 -С.143-144.
10. Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи// Рідна школа. - 2001. - №3 - С.15-16.
11. Мартинюк І. Національне виховання як основа розвитку активної особистості// Урок української. - 2001. -№7. - С.29-33.
12. Педагогическая энциклопедия. М., "Сов. Энциклопедия", Т.1-4. - С.310-312.
13. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибр.твори: В 5-ти т. - Т.3. - К., Рад. Школа. 1977. - 453с.

 
 

Цікаве

Загрузка...