WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання - Курсова робота

Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання - Курсова робота

Витіснена з громадського, державного життя, національна система виховання функціонувала у штучно звуженому просторі й лише дещо жевріло у родинному вихованні та в поодиноких випадках у навчально-виховній діядьності окремих педагогів [2,98-100].
Усе це потребує переосмислення проблем виховання на сучасному етапі, його національної суті й характеру, відновлення його відповідно до сучасних вимог як цілісної системи, що існувала впродовж століть і завдяки якій молоде покоління оволодівало досягненнями багатьох поколінь, пізнаволо генетичний код рідного народу, його національний характер; своєрідність способу світосприйняття, національний способ мислення і на основі цьго ставало дбайливим господарем і захисником рідної землі. У наш історично відповідальний час постало завдання збагнути сутність і особливості національного виховання, щоб діяти твердо і безпомилково.
Підсумовуючи сказане, неважко дійти висновку про те, що виховання підростаючого покоління у національному дусі створює благодатний грунт для формування у нього нацважливіших рис громадянськості: самовідданої любові до рідного краю, народу,почуття гордості за свою вітчизну, віру в її майбутнє, прагнення зробити свій гідний внесок у те, щоб майбутнє Батьківщини, співвітчизників, усіх майбутніх поколінь було щасливим.
Виховання таких рис, почуттів, прагнень формує у дітей, підлітків і юнацтва, у громадян будь-якого віку волю до дії, психологічну готовність до звершення конкретних справ, актуалізує потребу у самовдосконаленні, що є запорукою успішного осягнення високих громадянських цілей. Бо саме такі цілі визначають головний напрям життєдіяльності людини, позбавляють її безкінечних, вимушених і безрезультатних мук пошуку місця на землі (нерідко в чужих краях), де б докласти свої сили. Застосувати свої можливості, реалізувати себе як особистість.
Отже, національне виховання, серцевиною якого є виховання патріотичне. - важлива складова всієї виховної системи, що забезпечує високий рівень самоактивності громадянина, зміст і напрям якої овіяні світлом високих і вічних духовних цінностей [11,31-32.].
Критерії ефективності виховної діяльності педагога
У концепції національного виховання, щодо критеріїв ефективності виховної діяльності педагога, сказано так:
-успішне вирішення завдань національного виховання, суттєве покращення всього навчально-виховного процесу, розвиток пізнавальної, трудової активності дітей і молоді безпосередньо пов"язані з удосконаленням підготовки педагогів, їх професійно-педагогічної майстерності, ерудиції і культури;
-логіка професійної діяльності педагога визначає таку послідовність побудови кваліфікаційної характеристики:
" готовність до навчальної роботи з учнями;
" готовність до виховної роботи з вихованцями та взаємодії з батьками і громадськістю;
" готовність до педагогічного спілкування та професійного спілкування.
- готовність педагога будь-якого профілю до навчально-виховної діяльності, педагогічного спілкування і самовдосконалення складається з трьох аспектів:фахово-методичного,психолого-педагогічного та світоглядно-культурологічного.[6,23]
Ми широко розглядаємо лише психологічний аспект, проте фахово-методичний і світоглядно-культорологічний аспекти також тісно пов"язані з вирішенням завдань безперервного національного виховання.
Педагог - це професіонал, здатний до багатоваріативності педагогічної дії, прогнозування можливих результатів, що володіє прийомами аналізу і самоконтролю, вміє педагогічно осмислити нові соціально-економічні умови виховання,наслідки ринкових взаємовідносин, оцінити нові тенденції з позиції педагогічної діяльності, щоб не дати ні політиці, ні ринку піднестися над педагогікою.
Педагогічна праця - своєрідна творча діяльність. Учитель чи викладач - вихователь, який, організовуючи навчально-виховну роботу, забов"язаний вміти проектувати розвиток особистості, уявліти, яким повинен стати його виховонець як громадянин незалежноїкраїни.
Педагог має бути винахідливим у створенні виховуючих і навчальних ситуацій у відповідності з віковими та індивідуальними особливостями своїх учнів. Необхідність швидко реагувати в екстремальних умовах вимагає гнучкості, розуму, кмітливості, винахідливості, емоційно-вольової рухливості.
Суттєве місце в праці педагога відводиться його мовній діяльності. Виклад матеріалу, доведення, переконання, наказ та інші види навчально-виховного впливу вимагають від учителя мистецького володіння словом, уміння точно, дохідливо, емоційно, образно передавати власні думки. Педагогу-майстру притаманні гнучке аналітичне мислення, вміння довести те чи інще положення, переконати учня, зробити складне поняття зрозумілим, дохідливим.
Зазначені якості необхідні всім: і вихователю, і вчителю, і іншим педагогам, в чиїй діяльності переважають виховні завдання.
- психолого-педагогічний аспект готовності педагога до здійснення виховної діяльності передбачає:
" високий рівень сформованості національної самосвідомості, знання національної психології і характеру нарроду, його культурно-історичних традицій морально-етичної спадщини, історії і сучасного буття;
" втілення всобі типових якостей рідного народу, його духовного культурного і морального багатства; бездоганне володіння українською мовою;
" високий рівень професійної підготовки, широкий кругозір і наукову ерудицію, духовне багатство та емоційну культуру вчителя, прагнення до постійного самовдосконалення;
" любов до дітей і високу педагогічну культуру в тісному поєднанні з наполегливістю, витримкою, дотримання педагогічного такту;
" досконале володіння дидактичними, організаторськими, комунікативними, перцептивними, сугестивними, науково-пізнавальними здібностями;
" розвиток власної спостережливості, педагогічної уяви , оптимізму вміння відчувати та позитивновпливати на емоційний стан учнів;
" мистеціке володіння словом, вміння чітко сформулювати та точно, дохідливо, образно, емоційно передавати власні думки.
- педагог повине знати:
" сутність і закономірності розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості вихованців;
" діагностику і методи визначення рівнів вихованості дітей;
" методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом всебічного формування особистості;
" теорію і методику національного виховання, специфіку роботи класного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователя школи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячих організацій, виховної роботи у дитячих клубах за інтресами та в позашкільних виховних закладах;
" принципи, форми та методи організації виховного впливу на дітей різних вікових груп;
" принципи організації різних дитячих об'єднань, учнівськтх та студентських колективів і керівництва ними.
- педагог повинен уміти:
" визначати конкретні завдання виховного впливу, виходячи із загальної мети національного виховання рівнів вихованості дитячого колективу і умов навколишнього середовища;.
" реалізовувати принципи національного безперервного виховання народознавчого, людинознавчого, і особистісного підходів;
" володіти методами і формами педагогічної діагностики та педагогвчного прогнозування, рівнями вихованості учнів, колективу і особистості в їхній єдності;
" визначати мету виховання у відповідності з рівнем

 
 

Цікаве

Загрузка...