WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання - Курсова робота

Професія педагога та критерії його ефективної діяльності в процесі національного виховання - Курсова робота

умінь припускає не тільки глибокі психолого-педагогічні знання, але й постійний, систематичний, професійний тренінг [1,84-86].
Професійні якості педагога повинні співвідноситися з наступними постулатами-заповідями його психолого-педагогічної діяльності:
- поважай в учні людину, особистість, що є конкретизацією золотого правила - стався до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе;
- постійно шукай можливість саморозвитку й самовдосконалення, тому що відомо, що той хто не вчиться сам, не може розвивати смак до навчання у інших;
- передавай знання учням так, щоб вони хотіли і могли їх засвоювати, були готові їх викиростовувати в різних ситуаціях і у своїй самоосвіті.
Ці постулати є конкретизацією загальновідомої тези: тільки особистість виховує особистість, тільки характер формує характер.
Педагог забов'язаний бути Особистістю - це його професійна характеристика [1,35].
Професія - "педагог"
Ні з чим не порівняти труд учителя.
Радіє ткаля шовку під руками,
Радіє сталавар вогню своєму,
Сівач радіє дивооксамиту
Озимини під набом барвінковим -
Учителю потрібні ж роки й роки,
Щоб квіт у плід тривожно перецвів.
(Драч І. Ф.)
Педагог, учитель, вихователь - довірена особа суспільства, якій вона ввіряє найдорожче і найцінніше - дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей в руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог забов"язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнодюдських цінностей, глибоких і рцзноманітних знань,високої культури. Педагог забов"язаний прагнути до втілення в собі людського ідеалу. Будь-яка характеристика не може охопити всі напрями діяльності педагога [6,22-29].
Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед вічних професій учительська посідає особливе місце: вона початок усіх професій. Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя - навчити любддину бути Людиною.
Педагог має справу з конкретними людьми, проте його завдання не лише особистісно, а й суспільно зумовлене - підготовка підростаючого покоління до активної участі в житті суспільства. Чому суспільство змушене відкривати школи, тримати армію вчителів? Для того, щоб нові покоління могли включитися у різні сфери життя (розвивати науку, мистецтво, виробляти продукцію,поширювати досвід). Саме тут, в освіті, у згорнутому вигляді діти проходять попередній шлях людства і засвоюють ті результати, яких воно досягло впродовж тисячоліть.
За багатовікову історію людина нагромадила величезний досвід. Суспільство зацікавлене в тому, щоб відібрати з нього найцінніше, необхідне для засвоєння молодим порколінням, щоб через засоби массової інформації, а головним чином через школу і вчителя. Трансформувати його у свідомості молоді. Призначення вчителя - бути ланкою у передаванні суспільного досвіду, сприяти соціальному прогресові. Під час навчання педагог передає пізнавальний досвід, допомагаючи дітям опанувати знаряддя праці - трудовий, організовуючи взаємини у процесі діядьності людини - моральний [9,94-96].
Брак цілеспрямованої гуманістичної освіти може призвести як до інтелектуальної, так і до моральної деградації нових поколінь. На вчителя покладено соціальну відповідальність за наслідки його праці. Його роль як організатора освіти, виховання не може бути переьільшеною: за рівень розвитку нового покоління він відповідає перед державою. Особливо значущою є місія вчителя у наш час, коли виразно позначився небезпечний для долі цивілізації розрив між технічною підготовкою людини і рівнем її соціальної свідомості, її моральності. Саме цей розрив є однією з причин ядерної загрози, що нависла над світом, екологічної, продовольчої та інших глобальних проблем. Усе це потребує підвищеня культури народу, а отже, гуманізації освіти. І тому для школи і вчителя сьогодні надзвичайно важливим є соціальне замовлення - виховати поборників виживання людства, збереження планети, що стала нашою спільною домівкою [2,23].
Позиція вчителя завжди специфічна. З одного боку, він готує своїх вихованців до потреб певноо моменту, до конкретних запитів суспільства (нині актуальною є орієнтація на ринкові вілносини, виховання дисциплінованості тощо). З іншого боку, вчитель, об"єктивно залишаючись носієм і провідником культури, несе в собі позачасовий чинник, беручи участь у формуванні особистості як синтезу всіх багатств людської культури. Вчитель - це людина, скерована в майбутнє, він формує у молодих людей активне і відповідальне прагнення оновлення світу, в якому вони живуть.
Служіння сьогоденню і втілення гуманістичної місії сповнюють драматичну долю вчителя, який нерідко скутий вказівками й рекомендаціями адміністрації, поточними потребами. Що більше вчитель підпорядковує свою діяльність конкретним запитам дня, то меншою мірою він є гуманістом і моальним наставником. Піднестися над буденністю, усвідомивши своє покликання, і гідно йому служити - ось що нині важливіше для вчителя. Хоча діяльність учителя суспільно зумовлена і спрямована на завдання соціалізації людини, дитини, в ім"я якої й існує суспільство. Це принципова позиція в роботі педагога, якою він керується повсякчас, і особливо у складних ситуаціях, коли постає питання вибору конкретного розв"язку [2,34-35].
Сутність педагогічної діяльності вчителя
Наша праця - формування людини,
і це покладає на нас особливу,
ні з чим не зрівняну відповідальність.
(В. О. Сухомлинський)
Хто такий учитель? У Педагогічній енциклопедії засвідчено: "Спеціаліст, що веде навчальну і виховну роботу з учнями у загальноосвітніх школах різних типів". Поряд зі словом учитель ми вживаємо і слово педагог як поняття загальніше. Педагог - це фахівець, який займається навчально-виховною роботою в школі чи дитячому садку, школі-інтернаті чи виправній колонії, працівник позашкільного закладу, керівник народної освіти, викладач вищого навчального закладу [12,156].
Професія викладача - одна із найбільш творчих і складних професій, в яких поєднано науку та мистецтво. Ця професія споріднена з працею письменника (творчість у підготовці матеріалу), режисера і постановника (створення замислу та його реалізація), актора (в педагогічній діяльності інструментом є особистість викладача), педагога, психолога та науковця.
Діяльність викладача має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовноїкультури українського суспільства [5,72].
Вперше в документі високого рівня, яким є державна національна программа "Освіта", окремий спеціальний розділ присвячено педагогічним працівникам.
"Педагогічні працівники, - нвголошується в документі, - мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти". Проте суспільнтй статус педагога в нашій державі ще не відповідає тим високим вимогам, які об"єктивно ставляться до педагогічних працівників. "У зв"язку з цим, - зазначено в документі, - головна увага має бути зосереджена на підготовці нового покоління педагогічних працівників, підвищенні національної культури, професійної кваліфікації та соціального статусу педагога до рівня, що відповідає його ролі у суспільстві".

 
 

Цікаве

Загрузка...