WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток в Україні системи дистанційної освіти - Контрольна робота

Розвиток в Україні системи дистанційної освіти - Контрольна робота

дисциплін);
" розробку системи інформаційно-аналітичного забезпечення СДО, включаючи маркетингові дослідження та рекламну діяльність.
Регіональні центри СДО (РЦДО).
Створюються на базі тих вищих навчальних закладів, які є регіональними центрами телекомунікаційної мережі науки і освіти - УРАН.
Надають можливість користуватись телекомунікаційним зв'язком мережі УРАН базовим та локальним центрам відповідних регіонів.
Приймають участь:
" у вдосконаленні і розвитку телекомунікаційної інфраструктури для реалізації технологій дистанційної освіти;
" у підготовці проектів нормативно-правових документів СДО;
" у розробці та впровадженні технології дистанційного навчання та навчальних планів;
" у розробці та впровадженні найбільш ефективних інформаційно- навчальних програмних засобів;
" у створенні розподіленої інформаційної структури СДО;
" у підготовці кадрів СДО;
" у створення державної бібліотеки дистанційних курсів.
Регіональні центри можуть бути одночасно і базовими центрами за напрямками фахової підготовки.
Базові центри СДО за напрямами фахової підготовки (БЦДО)
Створюються на базі вищих навчальних закладів, що мають визначні навчально-методичні та наукові нароби за одним або декількома напрямами фахової підготовки; мають суттєвий внесок у розробку і впровадження технологій дистанційного навчання та відповідно підготовлений кадровий склад.
Мережа БЦДО визначається Координаційною Радою за поданням Міністерства освіти і науки України,
Забезпечують:
" розробку дистанційних курсів за визначеним Координаційною Радою напрямком фахової підготовки;
" впровадження дистанційної освіти за відповідним напрямком фахової підготовки.
Приймають участь:
" у підготовці проектів нормативно-правових документів СДО;
" у розробці методик навчання за напрямками підготовки фахівців;
" у виробленні рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій і дистанційних курсів у різні форми навчання;
" у створенні системи адміністрування і контролю знань;
" у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів.
Телекомунікаційний зв'язок БЦДО з УЦДО та іншими центрами може здійснюватись через відповідні регіональні центри СДО.
Локальні центри СДО (ЛЦДО).
Створюються на базі вищих, професійно-технічних або середніх навчальних закладів, що мають доступ до телекомунікаційних мереж, сучасну комп'ютерну базу та підготовлений кадровий склад.
Мережа ЛЦЦО визначається Координаційною Радою за поданням УЦДО або регіональних центрів СДО.
Приймають участь:
" у розробці дистанційних курсів;
" у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів.
Здійснюють:
" навчання за дистанційними технологіями відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.
Сприяють перепідготовці своїх кадрів для участі у СДО і розповсюдженню дистанційної форми навчання в місцевих закладах освіти
Телекомунікаційний зв'язок з УЦДО та іншими центрами може забезпечуватись за допомогою відповідних РЦДО.
Науково-методичні комісії (НМК) за напрямками діяльності СДО:
" координують розробку теоретична і науково-психологічних засад ДО, виходичи з державних стандартів освіти;
" координують розробку теоретичних і науково-психологічних засад ДО;
" проводять попередню експертизу усіх складових СДО, включаючи рекомендації щодо акредитації закладів освіти у реалізації ДО і сертифікації окремих дистанційних курсів.
8. Етапи створення і розвитку СДО.
Створення базових основ системи дистанційної освіти може бути здійснено у наступні етапи:
Перший етап (протягом 2001 р.):
" створення організаційної структури СДО;
" розробка нормативно-правових основ і стандартів ДО;
" проведення моніторингу з вивчення умов впровадження ДО та оптимізаціі цього процесу;
" створення матеріально-технічної бази регіональних і локальних центри ДО;
" створення первинного фонду дистанційних курсів і забезпечення їх експериментального впровадження;
" розробка засад фінансування СДО;
" реалізація пілотних проектів впровадження ДО.
Другий етап (2002-2003 р.):
" повномасштабне розгортання і впровадження дистанційної освіти як форми навчання, рівноцінної з очною, заочною та екстернатом;
" впровадження системи багатоканального фінансування юридичних і фізичних осіб СДО;
" розробка і впровадження системи пільг щодо використання комп'ютерних мереж і телекомунікаційна інфраструктури для складових СДО (юридичних і фізичних осіб);
" впровадження системи ліцензування, атестації і акредитації закладів ДО;
" інтеграція СДО України у світову систему.
9. Соціальні групи, на які орієнтується система дистанційної освіти
Створення і розвиток СДО орієнтується на наступні соціальні групи:
" учні старших класів, бажаючі одержати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
" особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади;
" молодь, яка не має можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційні системі освіти із-за обмеженості пропускної спроможності цієї системи, необхідності суміщення навчання з роботою, географічної віддаленості від обласних центрів і престижних навчальних закладів;
" особи, які мають медичне обмеження для одержання регулярної освіти;
" військовослужбовці, які звільняються зі Збройних Сил України і члени їхніх родин;
" військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, МВС України та прикордонних військ України;
" фахівці конверсійних підприємств, які підлягають звільненню;
" безробітні;
" керівники державних органів управління різник рівнів;
" студенти, які бажають одержати другу паралельну освіту;
" особи; які бажають одержати післядипломну освіту;
" особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
" українські та російськомовні громадяни зарубіжних країн.
11.Фінансування СДО
Фінансуванні СДО здійснюється за рахунок бюджетних коштів відповідно до державної Програми створення системи дистанційної освіти в Україні на 2000 - 2002 роки; міжнародних грантів та за рахунок позабюджетних коштів від діяльності окремих структур системи дистанційної освіти.
12. Очікувані наслідки створення системи дистанційної освіти в Україні
Система дистанційної освіти в Україні забезпечить:
" розширення кола споживачів освітніх послуг, у тому числі у важкодоступних, малонаселених регіонах, у районах, віддалених від наукових і культурних центрів України;
" підвищення якості навчання слухачів, студентів і школярів незалежно від їхнього місцезнаходження;
" створення додаткових робочих місць для громадян України;
" створений фахових курсів ДО, які спрямовані на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів:
" створення програм і курсів психологічної підтримки;
" можливість одержання освіти за українськими програмами громадянам зарубіжних країн;
" реалізацію системи безперервної освіти "через все життя";
" індивідуалізацію навчання при масовості освіти.
Список використаних джерел
http:/www.uapa-dlc.org.ua/library/zhur_comm.html
www.children.edu-ua.net/storage/897.doc (109 КБ) · 27.11.2004

 
 

Цікаве

Загрузка...