WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток в Україні системи дистанційної освіти - Контрольна робота

Розвиток в Україні системи дистанційної освіти - Контрольна робота

послугах;
" підвищення соціальної і професійної мобільності населення, його підприємницької і соціальної активності;
" збереження та поновлення знань, кадрового і матеріально-технічного потенціалу, що накопчені вітчизняною системою освіти;
" формування єдиного освітнього простору в рамках усього світового співтовариства.
Основні завдання СДО:
" формування нормативно-правового, організаційного, навчально-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного кадрового, економічного та фінансового забезпечення, впровадження та розвитку як дистанційної освіти, так і дистанційного навчання за окремими курсами або блоками курсів;
" організація та розвиток дистанційної освіти за будь-якими напрямками підготовки фахівців: гуманітарної, економічної юридичної, природничої, інженерної, військової, аграрної тощо;
" застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній освіті, а й в усіх формах навчання: очній, заочній, екстернаті;
" впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях як повної: освіти (середньої, професійно-технічної, довузівської, вищої та післядипломної), так і навчання за окремими курсами або блоками курсів;
" забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки за допомогою дистанційного навчання соціально-незахищених груп населення: безробітних осіб з фізичними вадами; осіб, що позбавлені волі; військовослужбовців строкової служби тощо;
" забезпечення професійної орієнтації та самовизначення для майбутніх фахівців;
" використання технологій дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва; державного та муніципального управління, митної та податкової служб, фінансово банківської системи; викладачів середніх шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів тощо;
" створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів (нормативних дисциплін);
" удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструктури для реалізації технологій дистанційної освіти, включаючи розвиток мережі УРАН - телекомунікаційної мережі для установ науки і освіти України з доступом до Інтернет.
" інтеграція СДО у світову систему сучасної освіти;
" прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за кордон з метою зміцнення економічної бази і підвищення авторитету освіти України на міжнародній арені.
6. Принципи створення та функціонування СДО в Україні
При створенні системи дистанційної освіти необхідно у повному обсязі використати накопичений у вищої школі України науково-методичний потенціал, інформаційні ресурси та технології, досвід у здійсненні дистанційного навчання, існуючу спеціалізовану телекомунікаційну інфраструктуру та мережу вищих навчальних закладів України. При цьому потрібно забезпечити ефективне об'єднання зусиль Українського центру дистанційної освіти, вищих навчальних закладів та інших освітніх установ і організацій.
В Україні повинна бути створена така система дистанційної освіти, яка б реалізовувала наступні принципи:
" Безперервність. Забезпечення в дистанційній освіті всіх рівнів, які прийняті в системі безперервної освіти в Україні - початкової, загальної середньої, професійної підготовки, вищої, додаткової, післядипломної освіти.
" Демократизація. Надання рівних можливостей всім закладам освіти, що увійдуть до СДО, у рішенні нормативно-правових, навчально-методичних, фінансово-економічних питань функціонування СДО.
" Інтеграція. Створення віртуальної електронної бібліотеки навчальних дистанційних курсів, банків даних та баз знань із захистом відповідних авторських прав.
" Глобалізація. Відкритість інформаційних ресурсів та організація навчальних процесів для всіх учасників СДО з використанням телекомунікаційних мереж, включаючи мережу УРАН.
Створення СДО не перешкодило самостійній діяльності навчальних закладів і сприяє розвитку різноманітним форм дистанційної освіти, що забезпечують державні стандарти освіти. СДО не передбачає руйнування існуючих регіональних центрів, інших об'єднань навчальних закладів та їх структурних підрозділів, які здійснюють дистанційну освіту.
7. Організаційна структура СДО
Організаційна структура об'єднує усі складові СДО і базується на наступних компонентах:
" організаційно-управлінському;
" нормативно-правовому;
" навчально-методичному;
" інформаційно-телекомунікацйному;
" економічно-фінансовому.
Організаційна структура дистанційної освіти України на даному етапі включає:
" Раду з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів України;
" Координаційну Раду Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти;
" Український центр дистанційної освіти; - регіональні центри ДО у містах: Харків, Львів, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ;
" базові центри ДО за напрямками фахової підготовки,
" локальні центри ДО;
" науково-методичні комісії за напрямками діяльності СДО.
Рада з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при Кабінеті Міністрів України (Рада при Кабінеті Міністрів)
Складається з представників міністерств, відомств і організацій, що мають можливість і повноваження забезпечити належні умови для розвитку Системи дистанційної освіти в Україні.
Забезпечує:
" координацію усіх робіт для розвитку СДО;
" створення належних умов і розробку механізму фінансування та матеріально-технічного забезпечення СДО;
" контроль за діяльністю усіх структурно складових СДО;
Координаційна Рада Міністерства освіти Науки України (Координаційна Рада)
Складається з представників Міністерства освіти і науки України та його інституцій; УЦДО регіональних, базових і локальних центрів ДО; навчальних закладів і організацій, що мають відповідні напрацювання в сфері ДО.
Склад Координаційної Ради визначається Міністерством освіти і науки України.
Забезпечує:
" формування і контроль за організаційною структурою СДО, включаючи всі її компоненти;
" формування нормативно-правової бази СДО;
" участь у розробці механізму фінансування і створення матеріально-технічної бази СДО;
" координацію діяльності структурних складових СДО;
" координацію міжнародної діяльності СДО;
" популяризаціюдистанційної освіти в Україні.
Український центр дистанційної освіти.
Створений Міністерством освіти і науки України і є головною організацією СДО.
Забезпечує:
" підготовку проектів нормативно-правових документів СДО;
" координацію розробок та впровадження технології дистанційного навчання та навчальних планів;
" розробку дистанційних курсів з урахуванням міжнародних стандартів ДО,
" координацію діяльності центрів ДО щодо взаємодії з регіональними та обласними телекомунікаційними центрами мережі УРАН, що є базовою транспортною системою передачі даних СДО;
" розробку і впровадження найбільш ефективних інформаційних навчальних програмних засобів;
" створення розподіленої інформаційної структури СДО, а також систем адміністрування і контролю знань;
" розробку програм, проведення навчання та перепідготовки кадрів для СДО;
" участь у створенні державної бібліотеки дистанційних курсів (нормативних

 
 

Цікаве

Загрузка...