WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток в Україні системи дистанційної освіти - Контрольна робота

Розвиток в Україні системи дистанційної освіти - Контрольна робота


Контрольна робота
Розвиток в Україні системи дистанційної освіти
Вступ
Третє тисячоліття не лише ставить перед нашою країною нові завдання, а й пропонує одночасно засоби для їх вирішення. Одним з таких завдань є інтеграція України у Світове співтовариство, що передбачає активну участь її громадян у глобальних процесах, а відтак і підготовку значної кількості спеціалістів, здатних ефективно працювати в умовах світової інтеграції. Для здійснення цього традиційними засобами необхідні значні кошти на закордонні відрядження, організацію міжнародних зустрічей, запрошення іноземних викладачів для підготовки українських фахівців тощо. За нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні знайти їх досить проблематично. Вирішувати цю проблему значною мірою покликані сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології, технології дистанційного навчання.
Зокрема, з 1999 року з Ініціативи Світового банку реалізується проект створення Навчальної мережі глобального розвитку (НМГР), опорними вузлами якої мають стати Центри дистанційної освіти в різних країнах. До 2005 року в мережі мають функціонувати 50 аналогічних центрів. Донорами проекту виступають урядові і неурядові організації різних країн. За період 1999 по 2001 рік будуть побудовані і започаткують свою роботу перші 10 пілотних центрів (6 - в Африці та Латинській Америці, 4 - в Азії і Центральній Європі, у тому числі один з них - в Україні).
НМГР використовуватиме найсучасніші технології (комп'ютери, Інтернет, супутниковий зв'язок, цифрові камери, інтерактивне відео, лазерні диски) з тим, щоб проводити курси, семінари, заняття, дискусії з різних тем і джерел знань для учасників НМГР в усьому світі.
Україні для побудови та підтримки протягом перших трьох років Українського центру дистанційного навчання у 2000 році Уряд Канади виділив у вигляді гранту близько 1,9 млн. доларів США. Такий Центр створено на базі Української Академії державного управління при Президентові України.
В Україні функціонує земна станція супутникового зв'язку для прийому і передачі даних. Радіозв'язок "Вашингтон - Київ" здійснюється через супутник LORAL ORION.
Завдяки НМГР географічні відстані перестали бути перепоною розповсюдженню знань. З відкриттям Українського центру дистанційного_навчання учасники НМГР у нашій державі зможуть слухати презентації з інших частин світу, беручи інтерактивну участь як у традиційному навчальному процесі, так і організовуючи свої презентації для іноземних партнерів. Слід зауважити, що НМГР не спрямована на те, щоб розповсюджувати західні цінності серед інших країн. Метою створення Українського центру дистанційного навчання є підтримка громадянського суспільства та відкритості в Україні, покращання іміджу та збільшення довіри до нашої держави у світі, сприяння її європейській інтеграції, підтримка ринкових реформ і стабільного розвитку та нарощування управлінського потенціалу.
Для органів державного управління та громадських організацій Український центр дистанційного навчання НМГР може надавати такі послуги:
Перший досвід діяльності Українського центру дистанційного навчання засвідчив, що значний науково-педагогічний потенціал Української Академі державного управління при Президентові України зможе значне посилити реалізацію освітніх можливостей Центру в галузі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Залучення до навчання у Центрі широкого кола підприємств, організацій та громадян України дасть змогу створити на базі Академії Інститут адміністративного, економічного та політичного менеджменту, який надаватиме широкий спектр освітніх послуг не лише в галузі державного управління, а й сумісних спеціальностей.
У той же час у діяльності Центру необхідно враховувати необхідність забезпечення його ефективної взаємодії з навчальними закладами України, які здійснюють підготовку спеціалістів у галузі державного управління і сумісних спеціальностей, та подальшого розвитку мережі дистанційного навчання державних службовців. Для цього Центру дистанційного навчання НМГР слід забезпечити вихід на український ринок освітніх послуг, що посилить його подальшу життєздатність. Створення потужної міжрегіональної інформаційно-освітньої мережі дозволить використовувати можливості НМГР не лише в Києві, а й на всій території України.
?
1. Загальні положення і визначення.
Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти. Національною програмою "Освіта. Україна XXI" сторіччя передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації.
Розвиток освітньої системи в У країні повинен призвести до:
" появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і розповсюдження знань;
" розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості і одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів тощо;
" реалізації системи безперервної освіти "через все життя", включаючи середню, до вузівську, вищу та післядипломну;
" індивідуалізації навчання при масовості освіти.
Для досягнення зазначених результатів необхідно швидкими темпами розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено Національною програмою інформатизації.
ВИЗНАЧЕННЯ :
Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.
Технології дистанційного навчання складаються з педагогічних та інформаційних технологій дистанційного навчання.
Педагогічні технології дистанційного навчання - це технології опосередкованого активного спілкування викладачів зі студентами з використанням телекомунікаційного зв'язку та методології індивідуальної роботи студентів з структурованим навчальним матеріалом, представленим у електронному вигляді.
Інформаційні технології дистанційного навчання - це технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв'язку.
Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать віднапрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти і визначатимуться нормативними документами міністерства освіти і науки України.
Технології дистанційного навчання можуть використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в інших формах навчання: очній, заочній, екстернаті; крім

 
 

Цікаве

Загрузка...