WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри - Курсова робота

Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри - Курсова робота

віку
Найдійовішою формою навчального впливу є дидактично спрямовані заняття, спеціально організовані вихователем. Вони дають педагогові можливість систематично, поступово ускладнюючи матеріал, розвивати сприймання дітей, повідомляти їм доступні ві-домості, формувати вміння й деякі інші важливі якості. Завдяки організованому характеру занять, відведенню для них спеціального часу в режимі дня вихователь може заздалегідь продумати їх зміст, подбати про добір дитячих ігор'"'Як зазначалося раніше, найефективнішою формою навчання дітей раннього віку є дидактичні ігри, коли дитина, граючись, непомітно для себе засвоює ті відомості й уміння, які дорослий вважає за необхідне їй дати. Ігрова форма навчання - провідна в ранньому дитинстві, але вже в цьому віці вона не єдина. На другому, а тим більше на третьому році життя, увага малюка затримується багато на чому з того, хто її оточує: дитина може довго розглядати малюнки, свійських тварин, транспорт, що рухається по вулиці. Вона з цікавістю стежить за діями дорослих. Щоб задовольнити зростаючий інтерес дитини до навколишнього, спрямувати увагу на певні явища, дати дітям потрібні відомості, пояснення, вихователеві необхідно деякі речі показувати дітям організовано, розповідати, роз-мовляти з ними. Такі заняття не можуть уже вкладатися в рамки дидактичної гри, хоча в них і можна використати окремі ігрові прийоми. Ось чому в цьому посібнику ми користуємося двома термінами - "дидактичні ігри" і "заняття". І те й друге проводиться організовано в спеціально відведений час. Обмежитися просто назвою "заняття" недоцільно, оскільки дидактичній грі, без сумніву, належить дуже важливе, провідне місце в навчанні маленьких дітей.
Серед розмаїття ігор, які проводяться в дошкільному закладі, значне місце посідають дидактичні ігри. Вони особливі тим, що створюються дорослими й пропонуються дітям, наповнені конкретним змістом і супроводжуються певними правилами. Це - навчальні ігри, й педагоги широко послуговуються ними як засобом виховання та навчання для розширення уявлень дошкільнят, закріплення набутих знань і формування вміння використовувати їх на практиці, для полегшення та пожвавлення процесу навчання. Адже, коли розумове завдання розв'язується в ході доступної для дітей діяльності, яка зберігає ознаки гри, це дарує малим велику радість.
Тож дидактична гра - "одна з форм навчального впливу педагога на дитину" [;]. Вона стане йому в добрій нагоді під час засвоєння дітьми будь-якого матеріалу, передбаченого програмою, й має прово-дитися на заняттях; може входити до музичного заняття, бути одним із елементів прогулянки, а також особливим видом діяльності. Друга мета дидактичної гри - суто ігрова, задля якої діє дитина. Це, зокрема, ігри, в які діти грають самостійно, поза заняттями, коли можуть обирати їх за власним бажанням.
Важливо, щоб обидві мети доповнювали одна одну й забезпечували засвоєння дошкільнятами певних знань.
Наприклад, навчальна мета гри "Що котиться, що не котиться?" - навчити дітей розпізнавати предмети за формою (куб, куля), звернути їхню увагу на властивості предметів. Ставиться нібито лише ігрове завдання - спритно докотити предмет до риски, але зробити це зможе лише та дитина, яка вміє розпізнавати куб і кулю й розуміє, що до риски докотиться лише куля. Отже, засвоєння програмного змісту стає умовою досягнення ігрової мети.
Кожна дидактична гра містить конкретне завдання і, щоб виконати його, необхідно долати труднощі, самостійно діяти в певній ситуації або з певними предметами, набуваючи власного діяльнісного та чуттєвого досвіду.
Зміст дидактичних ігор визначено в чинних програмах. Істотною ознакою дидактичної гри є ігровий задум. Він зацікавлює дітей, збуджує їхню активність, викликає бажання грати. Ігровий задум часто закладений у самій назві гри і є її початком. Так, у грі "Впізнай, що в торбинці" цей задум полягає в тому, щоб намацати рукою якусь іграшку в торбинці й назвати її.
Дидактична гра має певні правила, які водночас виконують важливу роль - визначають характер та спосіб ігрових дій, організують і визначають поведінку та взаємини дітей у грі. Використовувані правила є критерієм правильності ігрових дій, їхньої оцінки.
Специфічний характер дидактичних ігор і занять висуває необхідність у певній регламентації відомостей, потрібних дітям, а також умінь і якостей, які в них слід формувати. Такий матеріал для груп раннього дитинства дає програма виховання в дитячому садку. Програма організовує виховний процес у дошкільному закладі, робить його чітким і результативним. В цьому його перевага перед сімейним вихованням, де не завжди проводиться продумана система впливу на дитину. Дидактичні ігри й заняття дадуть добрий результат лише тоді, коли вихователі ясно усвідомлюють, які завдання можуть бути розв'язані в процесі їх проведення і в чому особливості організації цих занять у ранньому дитинстві.
Дидактичні ігри й заняття дуже важливі для розумового виховання маленьких дітей. Під час занять у дитини виробляються важливі якості, необхідні для успішного розумового розвитку. У малюків поступово формується здатність зосереджуватися на тому, що їм показує і говорить дорослий. Використовуючи схильність малень-ких дітей до наслідування, вихователь спонукає їх відтворювати побачені дії, почуті слова. "Розвиток зосередженості і здатності до наслідування - необхідні умови засвоєння дітьми відомостей і вмінь. Це - одне з важливих завдань, яке має розв'язуватися під час занять, тим більше, що не всі діти однаковою мірою оволодівають цими якостями" [].
Спонукаючи до наслідування своїх дій і слів, вихователь учить дітей уважно придивлятися, прислухатися, розуміти й в міру своїх можливостей робити те, що від них вимагають.
Спрямовуючи увагу дітей, збуджуючи їх інтерес, вихователь закладає основи розвитку такої важливої якості, як допитливість. Дістаючи поживу для свого розуму, маленька дитина із задоволенням бере участь у заняттях, чекає їх, радіє їм. На заняттях дитина багато чого дізнається про різні предмети: їхнє призначення, зовнішній вигляд, такі властивості, як форма, колір, величина, вага, якість матеріалу тощо. Розвивається й удосконалюється сприймання дитини.
Вихователь розкриває перед дітьми світ доступних їх розумінню явищ природи, розповідає про працю дорослих (побутову працю старших дітей), ознайомлює з деякими засобами пересування. Зрозуміти всі ці явища дитина не може без пояснюючого слова дорослого. Тому "азаняттях ставиться завдання - навчити дітей слу-хати й розуміти звернену до них мову й самим користуватися мовою.
Особливо добре діти засвоюють відомості про навколишні предмети і явища, коли вони мають змогу не тільки спостерігати, а й активно діяти. Тому навчання різноманітної діяльності входить у програму занять з дітьми. Діти поступово навчаються складати й розбирати пірамідки, складні мисочки тощо, зводити прості споруди з кубиків, користуватися лопаткою, совочком, дерев'яним молоточком. У процесі цієї діяльності в дітей виробляються цілеспрямованість, активність і певна планомірність

 
 

Цікаве

Загрузка...