WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри - Курсова робота

Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри - Курсова робота

супроводжують ритмічні рухи з періодичними моторно-емоційними акцентами. З орієнтацією на цей принцип М. Зайцев створив навчальні посібники, під час роботи з якими діти цілком звільнені від регламентованої поведінки. Навпаки, їхня навчальна діяльнії насичена цікавими ігровими ситуаціями з елементам змагання. У процесі таких занять вони відчувають неабияку радість від досягнутих результатів навчання. Стійкі позитивні емоції сприяють нормалізації та активації всіх функціональних систем організму дитини отже її здоров'ю.
До оздоровчих факторів належить і ритмізація діяльності, що виявляється під час навчання грамоти, у ритмічних звукових подразненнях, ритмічних рухових в повідях дітей, у дозованих за певним правилом моторно-емоційних акцентах, у ритмічних рухах кисті дитини.
Важливим у системі оздоровчих ефектів дидактичних прийомів М. Зайцева є "формування правильної постави, висока загальна рухова активність, робота над фіксацією погляду тощо" [;192]. Все це здійснюється на засадах індивідуального підходу до дитини. Педагогічні М. Зайцева дистанційовані від вербально-логічного спрямування, яке за традиційних форм і методів навчання часто породжує ефект беззмістовної багатомовності.
Сучасні психофізіологи застерігають від надмірної орієнтації на формування функцій, властивих лівій півкулі головного мозку, яка відповідає за мову, логічну пам'ять, словесно-логічне (абстрактне) мислення, й ігнорування правої півкулі, що відповідає за образність, цілісність, яскравість сприйняття подій та явищ, аналіз тонких емоційних компонентів, зокрема й мовних.
Розроблена Зайцевим технологія навчання читання використовує типово дитячий засіб пізнання світу - кубики, яким великого значення надавали Я.-А. Коменський, Ф. Фребель. Не менш важливі вони і в наш час, коли віртуальні образи комп'ютерного навчання відривають дитину від реалій навколишнього світу, породжують ілюзорне відчуття вседозволеності, формують жорстокість, байдужість до явищ природи і соціального буття, дегуманізують її свідомість. Не випадково техно-логію М. Зайцева високо оцінив автор оригінальної системи розвивальних ігор Б. Нікітін.
Принциповим положенням технології є одночасний розвиток мовлення дітей з навчанням їх читання. За такого підходу читання
розглядається не як передумова "прискореного розвитку", а як процес оволодіння новою мовною реальністю - письмовим мовленням. Опо-ненти М. Зайцева критикують його за намагання навчити читати дітей у надто ранньому віці, не аргументуючи своїх міркувань. Певною мірою можна було б з ними погодитися, якби ця технологія передбачала обов'язкове сидіння за столами, регламентувала поведінку дітей, потребувала складних дидактичних посібників. Навпаки, реалізація цієї технології не вириває дитину з контексту її природного буття, не створює для неї нездоланних бар'єрів. Навчання читання поєднується із грою, співом. Наприклад, запам'ятовування складів відбувається у формі коротких складових пісеньок (використовуються як фонетична розминка і супроводжуються рухами).
"Психологічні особливості віку враховуються у використанні всіх видів памяті: звукової, моторної, просторово - рухової, зорової, що робить процес навчання нескладним, захопливим" [;9]. За твердження дефектологів, які працюють із малюками, що мають вади психічного розвитку, занняття за системою М. Зайцева забезпечують неабиякі результати в опануванні читання, письма, мови. Тому окремі з цих дітей випереджають своїх здорових однолітків.
Психофізіологічні засади технологій М. Зайцева засновані на визнанні неабияких можливостей дітей дошкільного віку в сприйманні та засвоєнні на чуттєвій основі знань про навколишній світ. Їх автор виходив із того, що для повноцінного формування особистості потрібно задіяти всі органи чуття, забезпечити належний розвиток відчуттів і сприймань як головних способів пізнання дитиноюпредметів та явищ. Наприклад, безмежні можливості зору, слуху, нюху, тактильного сприймання (на дотик) слід використовувати в навчанні саме тоді, коли вони формуються і розвиваються як головні чинники пізнання дитиною світу. Адже навіть у дитини, котра народилася здоровою, неуважність батьків і педагогів до розвитку чуттєвих способів пізнання може спричинити серйозні проблеми розумового та морального розвитку. Людина зі сформованими відчуттями та вміннями сприймати вільно орієнтується в навколишньому світі, самостійна, впевнена у своїй діяльності, у стосунках з іншими людьми.
1.2. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання читання
Технології раннього навчання спрямовані на опанування грамоти та математичний розвиток дітей. Технологія навчання грамоти пропонує оригінальний шлях до читання через письмо. Свого часу цей метод розробила М. Монтессорі.
Гра - посібник "Кубики Зайцева" містить 52 картонки, які можна легко скласти в кубики, три таблиці, а також методичні коментарі. Кубики поділяються за різними критеріями:
- за об'ємом кубики поділяються на великі і маленькі, великі подвійні, (склеєні один з одним);
- за кольровими ознаками. За кольром ккубики розпізнають, послуговуючись такою схемою: "золотий" - жовтий, "залізний"- сірий, "дерев'яно - золотий", "залізо - дерев'яний";
- за звучанням наповнювача (кубики Зайцева, що звучать), відсутність звуку;
- за вібрацією наповнювача, яка спиймається пальцями руки, що тримає кубик;
- за вагою;
- за поєднаннями ознак.
М. Зайцев розглядає склад як "мускульне зусилля мовного апарату, що усвдомлюється" [; ], кожну букву саму по собі, кожну букву на позначення приголосного звука з наступною, яка позначає голосний, або кожну, що передає приголосний із м'яким знаком.
Склади розташовуються у таблиці, зіставляючи і співвідносячи їх за дзвінкістю, глухістю, твердістю, м'якістю.
Навчання читання за кубиками М. Зайцева відбувається у три етапи:
1. Ознайомлення з кубиками і таблицями, вивченя складів. Його метою є ознайомлення дітей з кубиками і таблицями, навчання розрізняти їх за кольорами і звучанням, називати склади на кубиках, знаходити і називати склади в таблицях. Після роботи з кубикамидіти за допомогою указки відшукують у таблицях потрібні словосполучення.
На цьому етапі діти виконують такі ігрові вправи: "Вгадай, який кубик звучить", "Підбери до маленького великий кубик", "Побудуй башточку чи паровоз", "Знайди на своєму кубику букву золотого кубика і назви склад", "Знайди кубик, який я назвала", "Якого кубика не стало?", "Що змінилось?". Коли називають "ім'я" та "прізвище" кубика, склади промовляють: хором; дитина, до якої апелює педагог; по черзі (наприклад, Л - ЛА - ЛО - ЛУ - ЛИ - ЛЕ). Далі настає черга для ігор
"Знайди на картках слово, складене з кубиків",
"Склади з кубиків слово, написане на картці",
"Знайди своє ім'я на картці серед інших",
"Склади зкубиків назву до картинки",
"Складове лото" (з використанням картинок із зображенням тварин і неповним підписом на картинці та картинок із складом, якого не

 
 

Цікаве

Загрузка...