WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри - Курсова робота

Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри - Курсова робота


Курсова робота
Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри
ЗМІСТ
ВСТУП................................................................................................................3
РОЗДІЛ.1. Технології раннього навчання М. Зайцева...................................6
1.1. Концептуальні засади технологій раннього навчання М. Зайцева...........................................................................................6
1.2. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання читання...............................................................................9
1.3. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання математики.......................................................................12
РОЗДІЛ.2. Технології раннього навчання Г. Домана..................................16
2.1. Концептуальні засади технологій Г. Домана.........................16
2.2. Особливості змісту технологій навчання дітей читання Г. Догмана ....................................................................................................19
2.3. Технологія навчання дітей математики за Г. Доманом..............
2.4. Технологія формування в дітей енциклопедичних знань..........
РОЗДІЛ.3. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри .............................
3.1. Значення гри на ранньому етапі розитку дитини...................... 3.2. Значення дидактичних ігор і занять для виховання дітей раннього віку........................................................................................
3.3. Методика проведення дидактичеої гри.......................................
ВИСНОВКИ........................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................
?
ВСТУП
У ранньому віці відбуваються істотні зміни в розвитку дітей. Уже на першому році життя дитина здатна брати й утримувати предмети, а пізніше робити ряд різноманітних дій - тримати чашку та пити з неї, їсти ложечкою, закривати та відкривати коробки, нанизувати на стержень кільця й багато іншого. До двох, двох з половиною років дитина добре ходить, бігає, може вибиратися на невелике підвищення й сходити з нього. У ранньому дитинстві діти набувають уміння розрізняти предмети за їх зовнішніми ознаками (формою, величиною, кольором тощо).
У ранньому віці дитина оволодіває величезним надбанням людства - мовою. На другому році вона розуміє звернену до неї мову, сама починає розмовляти й до трьох років майже вільно розмовляє з людьми, що її оточують.
Цей бурхливий процес розвитку не відбувається сам по собі, тільки завдяки природним можливостям організму (спонтанно), як це стверджують деякі буржуазні вчені. Нормальне визрівання вищої нервової діяльності - необхідна умова повноцінного розвитку дитини. Але тільки природних задатків для цього не досить, потрібний до-датковий вплив з боку людей, які виховують дитину.
Тому для сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в Україні характерна широка наявність у ньому інноваційних технологій та процесів.
Американський дитячий лікар і психолог Глен Доман досліджує психологію розумового розвитку дітей. У 1940 р. він здобув науковий ступінь із фізіотерапії в Пенсільванському університеті. У 1955 р. заснував Інститут розвитку людського потенціалу (Філадельфія), який нині очолює його донька і послідовниця Джанет Доман. Він є автором всесвітньо відомої серії "М'яка революція", що охоплює книги "Як дати дитині енциклопедичні знання", "Як навчити дитину математики", "Як навчити дитину читати", "Як розвинути розумові та фізичні здібності дитини" та ін.
Г. Доманом створена сучасна теорія і широк,а практична програма раннього навчання дітей, зручна для застосування не лише в навчально-виховних закладах, а й у домашніх умовах.
Ще в галузі інноваційних технологій дошкільного виховання, зокрема раннього навчання, працює російський педагог-філолог М. Зайцев. Вони засновані на принципово нових підходах до навчання грамоти й математики і забезпечують високу його результативність.
Особливості, які зумовили популярність та широке застосування цих технологій, є доступність їх у використанні і максимальна наочність матеріалів.
Крім вище названих учених, що вже прославили себе своїми інноваційними технологіями раннього навчання, є чимала кількість науковців і практиків Л. Артемова, Н. Буркуна, А. Бурова, Н. Дернович та ряд інших.
М е т а даної курсової роботи розкрити особливості технологій раннього навчання.
Отож для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати ряд поставлених з а в д а н ь:
1) ознайомитись з технологіями раннього навчання М. Зайцева;
2) вказати на особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання читання і математики;
3) з'ясувати концептуальні засади технологій Г. Домана;
4) проаналізувати особливості змісту технологій навчання дітей читання, математики та енциклопедичних знань за технологією Г. Догмана;
5) охарактеризувати роль і значення дидактичної гри в технологіях раннього навчання.
О б' є к т о м дослідження даної курсової роботи є інноваційні технології раннього навчання дітей.
П р е д м е т о м дослідження - методика дошкільного виховання.
Дана курсова робота складається з:
- вступу;
- трьох розділи;
- висновків;
- списку використаної літератури.
Перші два розділи розкривають особливості технологій раннього навчання дітей.
Третій - про роль дидактичної гри в технологіях раннього навчання.
РОЗДІЛ.1. Технології раннього навчання М. Зайцева.
1.1. Концептуальні засади технологій раннього навчання М. Зайцева
Комплекс оригінальних методичних прийомів технологій М. Зайцева базується на відкриттях і теоретичних узагальненнях про психічні особливості розвитку людини російських учених-фізіологів Івана Сеченова (1829- 1905), Івана Павлова (1849-1936), Олексія Ухтомського (1875-1942), невропатолога, психіатра, психолога Володимира Бехтерєва (1857-1927), психолога Олексія Леонтьєва (1903-1979).
На думку І. Сеченова, психічні явища є обов'язковим компонентом будь-якого поведінкового акту, своєрідними складними рефлексами (лат. reflexus- відображення - реакція-відповідь організму на впливи, які здійснюються через нервову систему). Тимчасовість психічних актів у свідомості він пояснював розчлену-ванням моментів сприймання на окремі ланцюги через рухові реакції. Вивчаючи зародження та формування психіки дитини, Сеченов обґрунтував важливу роль членування сенсорного ( лат. sensus - відчуття) потоку і вирішальне значення рухових реакцій.
Спостереження, відкриття й узагальнення І. Сеченова знайшли своє практичне втілення у педагогічних технологіях М. Зайцева.У них сенсорний потік подрібнений на своєрідні "кванти інформації", операції з якими

 
 

Цікаве

Загрузка...