WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Становлення суспільного дошкільного виховання як наукова проблема - Реферат

Становлення суспільного дошкільного виховання як наукова проблема - Реферат

закладів для дітей дошкільного віку, охарактеризував вплив педагогічних поглядів зарубіжних педагогів того періоду (С.Віндерспіна, Г.Песталоцці, Ф.Фребеля, М.Монтессорі) на формування методики дошкільного виховання в угорських дошкільних закладах.
Деякі відомості про історію створення закону "Про дошкільне виховання" Угорщини розкриває в своїх публікаціях уроженець Закарпаття А.Дердь. Він особисто був одним із членів комісії яка займалася створенням даного закону тому і зберіг для нащадків свої спогади щодо важливих моментів становлення закону.
Історію становлення учительських спілок в Угорщині досліджував Ш.Переш. Як нам уже відомо з проведеного дослідження важливу роль у розвитку становлення суспільного дошкільного виховання в Австро-Угорщині відіграла Державна спілка вихователів її діяльності лягла в основу дослідження І. Виґа проведеного в середині ХХ ст.
Також у середині ХХ ст. історію становлення угорського дошкільного виховання та розвиток підготовки фахівців-дошкільників досліджував П.Драшкович. Він описав розвиток закладів з підготовки вихователів від 1837 по 1940рр., зробив детальний аналіз методичної роботи в даних закладах.
Історію становлення першого закладу з підготовки вихователівдосліджувала Роза Куруц. Автор звернула увагу на навчально-методичну роботу даного закладу, охарактеризувала його діяльність, педагогічний склад. Її дослідження має пряме відношення до проблеми становлення і розвитку закладів суспільного виховання дітей дошкільного віку в Закарпатті.
Власне історію перших дошкільних закладів Угорщини досліджували П.Білібок, Е.Зіболен, І.Шебештьєн. Автори досліджували діяльність дошкільних закладів від 1829 по 1833рр. Особлива увага дослідників була приділена першому дитячому садку Угорщини "Саду ангелів" ("Angyalkert"), який був заснований у 1828 році угорською графинею Терезією Брунцвік. перший дошкільний заклад привертав увагу багатьох дослідників дошкільного виховання. Серед них почесне місце займає Отто Ваґ. Саме йому належать дослідження щодо точної дати відкриття першого дошкільного закладу. Провівши детальний аналіз архівних джерел О.Ваґ довів, що дата яка ввійшла в історію як дата відкриття даного закладу (1 червня 1928 р.) не відповідає дійсності. Автор спростував і загальноприйняту теорію щодо назви дошкільного закладу, яка на його думку стала належати закладу набагато пізніше (1868р.).
Історію розвитку розумового виховання за період від 1828 по 1975 рр. досліджував Шандор Кевер.
Проблеми розвитку народної освіти та опіки над дітьми досліджували угорські вчені ХХ ст. К.Баллаї, Ф.Галас, Е.Геп-Баян, М.Карман та ін.
Проблема розвитку школи та освіти в Закарпатській області частково висвітлена в наукових працях В.В.Гомоная, М.І.Зимомрі, В.В.Росула, І.Козубовської, М.Кухти, М.Г.Стельмаховича, М.І.Талапканича, П.Ходанича, В.В.Химинеця та інших.
Багатовікова історія освіти та педагогічної думки в Закарпатті до цих пір як слід ще не вивчена. ЇЇ дослідження має величезне значення для справжнього розуміння процесу навчання, виховання та розвитку культури і науки краю.
Освіта в Закарпатті століттями не мала повної національної свободи витримавши двобій з латинізацією, мадяризацією, чехізацією та русофільством.
Тема розвитку освіти в Закарпатті уже на початку ХХ ст. привертала увагу дослідників таких як І. Бідерман, Д.Корніш, Ф.Галас, А.Годінка, А.Оцел та ін.
Окремі питання культури, освіти краю піднімали професор Петербурзького університету О.Петров, а також Л.Явдих, який підтримував реакційне москофільство в Закарпатті.
Заслуговують на увагу дослідження з історії школи та народної освіти Закарпаття дослідження професора А.Ігната, оприлюднені в праці "Загальноосвітня школа на Закарпатті в ХІХ - поч. ХХ ст.", П.Магочія, висвітлені у праці "Формування національної самосвідомості", професора І.Гранчака "Нариси історії Закарпаття".
Окремі питання розвитку школи, освіти та педагогічної думки в Закарпатті досліджені професором В.Гомонаєм в монографіях, присвячених аналізу освіти і культури в Закарпатті в період, коли Закарпаття належало Угорщині та Австро-Угорщині. У праці "Антологія педагогічної думки і школи Закарпаття" автором подані портрети культурно-освітніх діячів, керівників народної освіти, сучасних педагогів і письменників, висвітлено їх внесок у духовне збагачення молоді.
Почасти історію становлення дошкільного виховання знаходимо в працях О.Тимофеєвої. В своїх публікаціях автор торкається життя графині Т.Брунсвік та створеного нею дошкільного закладу, наводить деякі відомості з історії перших дошкільних закладів Ужгорода. Але проведені нами дослідження підтверджують хибність викладених О.Тимофеєвою даних щодо перших дошкільних інституцій міста. Також про перші дитячі садки Ужгорода знаходимо згадки в монографії Й.Кобаля "Ужгород відомий і невідомий" та публікаціях Л.Філіпа.
Як бачимо, проблемі дошкільного виховання на Закарпатті не було приділено належної уваги. Відомості подані в публікаціях не повні і не завжди відповідають дійсності.
Дедалі більше доступно широкому колу читачів літературних джерел в яких висвітлюються ретроспективні аспекти педагогіки українського дошкілля, розвитку опіки над дітьми та їх зміст в закладах системи освіти. Але переважна більшість цих праць концентрує свою увагу на питання розвитку дошкілля на Лівобережній Україні, Східній Галичині, Центряльній Україні, Буковини. Актуальність теми нашого дослідження значною мірою визначається потребою обґрунтування стану та динаміки розвитку дошкільної освіти на території Закарпатської області.
Дошкільне виховання на Закарпатті проходило свій самостійний розвиток ще з часів панування Австро - Угорської монархії. Закарпаття довгий час було невід'ємною її частиною і намагалося втілювати в життя всі прогресивні рішення, які були прийняті владою. Винятком не стало і питання створення дошкільних закладів. Угорський уряд підтримував створення дошкільних закладів на території Закарпаття з двох причин: по-перше, вони розуміли необхідність створення таких закладів, в забезпечені охорони життя і здоров'я дітей, попередження травматизмів, які були зобумовлені перебуванням дітей без догляду дорослого; по-друге - це була чудова нагода навчання дітей угорської мови та виховання угорського патріотизму, а відтак, через дітей, прививати свої ідеї і їх батькам.

 
 

Цікаве

Загрузка...