WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Становлення суспільного дошкільного виховання як наукова проблема - Реферат

Становлення суспільного дошкільного виховання як наукова проблема - Реферат


Реферат на тему:
Становлення суспільного дошкільного виховання як наукова проблема
Враховуючи актуальність прогресуючої тенденції становлення і розвитку українського дошкілля, ми зупинились на одному з її аспектів, а саме історико-педагогічному. Наш вибір зумовлений тим, що знання минулого є надійним джерелом розвитку сучасної системи суспільного дошкільного виховання.
Початкові спроби осягнення витоків суспільного дошкільного виховання на українських землях припадають на перші десятиріччя ХХ ст. Вони представлені в науковому доробку Аркадія Животка, Софії Русової, Степана Сірополка.
Історико-педагогічний аспект проблеми становлення і розвитку дошкілля в Україні привернув увагу дослідників в середині ХХ ст. Серед них вперше до висвітлення даної проблеми звертається С.Абрамсон. У науковій праці "Історія дошкільного виховання на Україні до 1917р." (1950) та ряду публікацій автор розкриває досвід роботи кращих дитячих садків в Україні на початку ХХ ст., наводить статистичні дані про їх функціонування, а також характеризує діяльність громадсько-педагогічних товариств в досліджуваний період.
Роботу по дослідженні становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання в Українській РСР продовжила Л.Батліна (1983). В своїй науковій праці автор аналізує процес становлення дошкільного виховання в Україні в період від 1917 по 1941 рр. Основна цінність праці полягає в розкритті діяльності діючих в досліджуваний період товариств, зокрема Київського товариства народних дитячих садків та Одеського товариства та їх вплив на дошкільне виховання найбідніших дітей в заснованих ними дошкільних закладах.
У роботі Н.Бібенко (1987) узагальнюються досягнення дошкільних закладів України 70-х років, накреслено шляхи їх подальшого розвитку.
Аналогічна тематика, становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання в Російській Федерації та Білоруській РСР розкриваються в дослідженнях Г.Медведєвої (1992) та Ф.Андрєєвої (1987).
Проблеми розвитку теорії і практики дошкільного виховання кінця ХІХ початку ХХ століття в Україні, лягли в основу дисертаційних робіт С.Попенко (1998), у Східній Галичині - З.Нагачевської (1995), у Центральній Україні - І.Улюкаєвої (1995), в умовах польського дошкілля - І.Адамек (2001).
Глибиною теоретичного аналізу визначається дослідження С. Попенко. У своїй науковій праці дисертант визначає передумови розвитку теорії і практики дошкільного виховання в Україні в період к.ХІХ - п.ХХст., подає класифікацію всіх громадських закладів для дітей дошкільного віку та періодизацію розвитку теорії і практики дошкільного виховання до 1917р., розкриває погляди на дошкілля відомих діячів освіти досліджуваного періоду, висвітлює призначення, історію створення та особливості педагогічного процесу в різних типах закладів, аналізує всі напрями та форми діяльності громадсько-педагогічних товариств.
Дослідження З.Нагачевської поклали початок ряду досліджень становлення суспільного дошкільного виховання в різних регіонах України. Дисертант вперше звернула увагу на особливості розвитку дошкільного виховання в залежності від територіального поділу відмітивши, що дошкільне виховання в лоні Австро-Угорської імперії розвивалося іншими шляхами ніж дошкілля України, що належали до складу царської Росії. З.Нагачевська розкрила становлення суспільного дошкільного виховання у Східній Галичині з 1869 по 1939 рр. висвітливши досвід розбудови інституцій опіки, початкового виховання та навчання дітей дошкільного віку. Особливу увагу дисертант звернула на створення та діяльність громадсько-педагогічних товариств краю, зокрема Львівського благодійного дошкільного товариства, Руського Товариства, товариства "Руська охоронка". В дослідженні охарактеризувала діяльність та педагогічні погляди Н.Кобринської, М.Грушевської, С.Русової, А.Животка.
Розвиток педагогічної освіти в Східній Галичині (1867-1939рр.) досліджувала М.Барна (1996) охарактеризувавши історію виникнення форм підготовки вчителів для навчальних закладів Східної Галичини (1772-1867рр.), розглядаючи її як соціально-педагогічну проблему. Аналізуючи окремі події і факти впродовж досліджуваного періоду автор розкриває становлення і розвиток педагогічної освіти в Східній Галичині під кутом зору поступових змін релігійно-духовної філософської парадигми науково-позитивною та матеріалістичною, а також характер державотворчих процесів у змісті освіти, які відбувалися в Австрії, Австро-Угорщині та Польщі.
Окреме дослідження присвячене національному шкільництву Галичини та діяльності Українського педагогічного товариства "Рідна школа" належить Г.Білавич (1996). В дисертаційному дослідженні автор розкриває передумови виникнення Українського педагогічного товариства "Рідна школа" та організацію "Рідною школою" дошкільних закладів та народних шкіл.
Історико-педагогічна наукова праця І.Улюкаєвої присвячена дослідженню розвитку дошкільної педагогічної освіти в Центральній Україні в якій запропоновано і науково обґрунтовано періодизацію розвитку дошкільної освіти, визначено основні напрями використання минулого досвіду в сучасній практиці. Проте центральним у дослідженні дисертанта є діяльність педагогічних товариств в організації закладів з підготовки спеціалістів у 1905-1941рр. та характеристика навчальних планів та програм даних закладів.
Також питання становлення та розвитку професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні кінця ХІХ-го - початку ХХ-го століття лягли в основу дисертаційного дослідження Т.Слободянюк. Автором схарактеризовано та обґрунтовано теорію і практику професійної підготовки спеціалістів з дошкільного виховання в Україні в контексті становлення і розвитку вітчизняної і світової педагогічної думки та досвід діяльності перших дошкільних закладів.
Дисертаційне дослідження І.Адамек "Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга пол. ХІХст. - 1918р.) певною мірою відноситься до плеяди наукових досліджень присвячених становленню суспільного дошкільного виховання на Україні, зокрема Галичини. У своїй науковій праці дисертант торкається дослідження дитячих садків, розкриває діяльність товариств які підтримували заклади охорони малих дітей Галичини.
Проблеми історії родинного виховання в Україні знайшли відображення в наукових працях М.Стельмаховича "Традиції і тенденції розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...