WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

Управління освітою, організаційно-правові засади і системи освіти - Курсова робота

замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.
Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами державної влади або власником з державної до комунальної власності на безоплатній основі.
Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновником (власником) до комунальної власності на безоплатній основі, за згодою сторін.
Управління системою дошкільної освіти здійснюють:
" спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки - Міністерство освіти і науки України;
" інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади;
" Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
" обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади;
" органи місцевого самоврядування.
Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є: створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форми власності відповідно до освітніх запитів населення; ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти; державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації громадськості через засоби масової інформації; соціальний захист, охорона життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі; здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форми власності; організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій; ведення обліку дітей дошкільного віку; проведення експериментальної та інноваційної діяльності; здійснення міжнародного співробітництва у системі дошкільної освіти; забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.
Для реалізації цих завдань Міністерство освіти і науки наділене такими повноваженнями:
" реалізує державну політику у сфері дошкільної освіти;
" здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі дошкільної освіти;
" розробляє та затверджує державні нормативи фінансового, матеріального забезпечення дітей та матеріально-технічного оснащення дошкільних навчальних закладів;
" визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку системи дошкільної освіти;
" розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
" контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи дошкільної освіти;
" організовує нормативне, наукове, програмно-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення дошкільної освіти;
" визначає порядок атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;
" приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти, координує та контролює її проведення;
" затверджує типові переліки обов'язкового навчально-дидактичного та іншого обладнання, у тому числі корекційного, програмно-методичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;
" здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти.
Акти МОН України прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органів місцевого самоврядування, дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
МОН України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:
" забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території;
" ведуть облік дітей дошкільного віку;
" контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов'язкове виконання Базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форми власності, розташованими на їх території;
" беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
" створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти;
" організовують наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
" здійснюють добір, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
" проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, атестацію дошкільних навчальних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;
" організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та контролюють хід їх здійснення;
" забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
" забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу та обслуговуючого персоналу в дошкільному навчальному закладі;
" здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та положень про них. Дошкільні навчальні закладиможуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.
Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.
Статус комунального має дошкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.
Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.
Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних

 
 

Цікаве

Загрузка...