WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Функції навчання - Реферат

Функції навчання - Реферат

діяльності і творчого застосування знань, методи зворотного зв'язку, діагностики, перевірки засвоєння знань школярами і корекції процесу навчання.
Процес навчання немислимий без такого елемента, як організаційні форми. Форма навчання є обмеженою за часом і організаційну в просторі пізнавальну спільну діяльність вчителів і що вчаться. Провідна форма навчання - урок. Супутні форми багатоманітні:лабораторно-практичні заняття, семінар, лекція, індивідуальне і групове навчання, кружок. Кожна форма придбаває конкретну структуру, специфічні риси і особливості залежно від змісту учбової роботи і віку вчаться. Форма навчання в педагогічній практиці нерідко приходить в суперечність із змістом. Різноманітний учбовий матеріал, залежно від його особливостей, вимагає гнучких, рухомих форм організації пізнання.
Органічним елементом структури процесу навчання є самостійна позаурочна (домашня, бібліотечна, гурткова) робота вчаться по засвоєнню обов'язкової і вільно одержуваної інформації, по самоосвіті. Це одна з форм навчання, яка придбала сьогодні велике самостійне значення. Її функцією не є відшкодування недоліків в роботі вчителя, задача якого в забезпечення доброї якості засвоєння знань, умінь і навиків що вчаться. Самостійні заняття необхідні як вирішальний засіб закріплення умінь і навиків, інтенсивного розвитку розумових сил, морального самоутвердження. В сучасних умовах необхідно перемикати дітей від механічного повторення параграфів підручника на самостійний пошук додаткової інформації, її свідому переробку і критичну оцінку. Як форми і методи самостійної позаучбової діяльності використовуються: виконання домашніх завдань, самостійна робота в бібліотеці, конспектування, ведення щоденників, обмін інформацією (бесіда) з товаришами. Самостійна позаурочна робота школярів сприяє вирішенню протиріч між обмеженістю змісту шкільної освіти, консервативністю його форм і динамічним потоком вільної інформації, рухомими формами її передачі і засвоєння.
Важливе місце в структурі процесу навчання займає такий елемент пізнання, як практичне застосування знань, умінь і навиків в продуктивній, суспільно корисній праці. В суспільному житті. Йдеться не тільки про практичні заняття, а перш за все про реальну, суспільно значущу працю школярів у сфері виробництва, який вимагає особливої уваги до політехнічної спрямованості знань. Цей елемент процесу синтезує в собі всі інші, дає можливість перевірити якість результатів навчання життєвою суспільною практикою. За допомогою суспільної практики досягається дозвіл суперечності між школою і життям, між змістом, формами, методами навчання і вимогами суспільства, економіки, культури, науково-технічного прогресу. Цей елемент процесу пізнання є тією системообразуючою ланкою, яка обмежена об'єднує, зв'язує навчання і життя. Завдяки ньому дитяча особа, що розвивається, переходить з світу дитинства до стану дорослої, з школи в життя.
Завершальним елементом структури процесу навчання є педагогічна діагностика. Вона забезпечується сукупністю спеціальних методів, способів і прийомів, направлених на виявлення якості знань, умінь і навиків вчаться, на отримання зворотної інформації про ефективність його повчальної взаємодії з школярами. Діагностика дозволяє педагогу вносити корективи в учбовий процес: змінювати форми навчання, вводити нові методи, своєчасно підтягати відстаючих і забезпечувати можливості просуватися вперед успішним. Серед методів діагностики - індивідуальний і фронтальний усний опит, багатоманітні самостійні письмові роботи, практичні завдання відтворюючого і творчого характеру. Своєчасна і правильна педагогічна діагностика виключає формалізм в роботі вчителя, допомагає йому разом з дітьми більш точно визначити їх здібності і дарування, робити вибір в диференційованому навчанні.
Структура процесу навчання.
Висновок.
Одним з двох головних процесів, що становлять цілісний педагогічний процес, є процес навчання (учбовий процес).
Сучасна дидактика підкреслює, що задачі учбового процесу не можна зводити лише до формування знань, умінь і навиків. Навчання комплексно впливає на особу, не дивлячись на те що освітня функція понад усе специфічна для цього процесу. Помітимо, що грані між освітою, вихованням і розвитком в їх вузькому значенні вельми відносні і деякі аспекти їх взаємно перехрещуються.
Всі функції навчання не можна уявляти собі як паралельно здійснювані, не перехрещуються лінії в потоці впливів учбового процесу. Всі вони знаходяться в зв'язках, що складно переплітаються: одна передує іншій, є її причиною, інша є її слідством, але і одночасно умовою активізації першопричини.
Основні функції навчання реалізуються на практиці, по-перше, комплексом задач уроку, що включають задачі освіти, виховання і розвитку школярів; по-друге, таким змістом діяльності вчителя і школярів, який би забезпечив реалізацію всіх трьох видів задач з урахуванням того, що на кожному етапі уроку якісь з них розв'язуватимуться в більшому або меншому ступені; по-третє, єдність цих функцій здійснюються поєднанням різноманітних методів, форм і засобів навчання; по-четверте, в процесі контролю і самоконтролю за ходом навчання і при аналізі його результатів одночасно оцінюється хід здійснюється всіх функцій, а не однієї з них.
Аналогічно функціям елементи учбового процесу треба розглядати в закономірному взаємозв'язку. Мета навчання визначає його зміст. Мета і зміст навчання вимагають певних методів, засобів і форм стимулювання і організації навчання. По ходу навчання необхідний поточний контроль і регулювання процесу. Нарешті, всі компоненти процесу навчання в своїй сукупності забезпечують певний результат.
Залежно від специфіки задач навчання, можливостей учнів, рівня їх відношення до навчання ті або інші компоненти процесу будуть застосуються в більшому або меншому ступені, а деколи і взагалі бути відсутній. Таким чином, необхідно творчо підходити до проектування процесу навчання, не допускати шаблонного, незалежно від конкретної ситуації, їх застосування.
Список літератури.
1. Баранів З. П. Єство процесу навчання: - М.: Прометей, 1981. - 357с.
2. Ліхачев Би. Т. Педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів пед. учебн. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - М.: Прометей, Юрайт, 1998. - 464с.
3. Педагогіка: Навчань. Допомога для студентів пед. ин-тов /
Ю. До. Бабанській, В. А. Сластенін, Н. А. Сорокин і др.; Під ред.
Ю. До. Бабанського. - 2-е изд., доп. і перераб. - М., Освіта
1988. - 479 з.
4. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів пед. учебн. закладів / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, А. Н. Міщенко, Е. Н. Шиянов. - М.: Школа- Прес, 1997. - 512с.
5. Подласий І. П. Педагогіка. Новий курс: Підручник: Книга1: Загальні основи. Процес навчання. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 576 з.

 
 

Цікаве

Загрузка...