WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти - Курсова робота

Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти - Курсова робота

заключний.
На кожному етапі учніми і учителями здійснюється відповідна система послідовних дій у виконанні проекту.
Перший етап проектно - технологічної діяльності організаційно - підготовчий. Він складається з наступних стадій: пошук проблеми, усвідомлення проблемної сфери, вироблення ідеї і варіантів формування основних параметрів, вибір оптимального варіанту та обгрунтування проекту, аналізу майбутньої діяльності, прогозування майбутніх результатів. Засобами діяльності виступають особистий досвіт учнів, досвід вчителів, батьків, а також засоби масової інформації - журнали, книги, інтернет та ін. Результатами діяльності учнів на даному етапі є набуття нових знань учнів, а також визначений оптимальний варіант конструкції.
Отже на першому етапі перед учнями постає важлива проблема - правильни вибрати об'єкт проектування, адже від цього залежить найбільшою мірою успіх подальшої роботи.
На цьому етапі школярі формують та пропускають різноманітні ідеї, а з годом і варіанти конструкції, вибирають та обговорюють оптимальний варіант конструкції і поряд з цим визначають найбільш сприйнятливі сторони конструкцій, тобто ті, які учні важають найкращими та досконалішими у їхньому випадку, з погляду умов використання, із ряду запропонованих з власного досвіду і досвіду оточуючих.
Заключним елементом цього етапу буде узагальнення та визначення з дизайном, а також з часом, який буде необхідний для виготовлення об'єкту проектування.
Другим етапом проектно - технічної діяльності є конструкторський етап, на якому учні складають ескіз своєї досконалої та найкращої конструкції, яка відповідає як його, так і сучасним вимогам та дизайну, здійснюють підбір матеріалів та інструментів, визначають найбільш доцільну технологію виготовлення обраної конструкції, виконують економічні, екологічні та міні маркетенгові дослідження. Засобами діяльності виступають всі робочі інструменти і пристрої, якими користуються учні при розробці проекту. Результатами діяльності учнів на цьому етапі є набуття нових знань, вмінь і готові графічні документи.
На третьому - технологічному етапі, учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль і оцінку якості виробу. Мета - якісне і правильне виконання трудової операції. Предмет діяльності - створений метеріальний продукт, знання, вміння і навички. Засоби - інструменти і обладнання, з якими працює учень. Результат - набуття знань, умінь і навичок. Закінчені технологічні операції є проміжним результатом діяльності учнів на цьому етапі.
Цей етап проектно - технологічної діяльності передбачає такі стадії, як виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом, дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці, оцінка якості варіантів конструкцій.
На заключному етапі здійснюється кінцевий контроль, порівняння і випробовування проекту, порівнюють виготовлену конструкцію з запланованою, якщо знайдені недоліки і неполадки, намагаються їх осунути, аналізують проведену роботу, встановлюють, чи досягли учні своєї мети, який результат їхньої праці, здійснюють самооцінку спроектованого виробу. На закінчення всього учні захищають свій проект (виріб, план, модель) перед однокласниками шляхом оформлення звіту, демонстрацією та відповідають на запитання. Тут учні встановлюють чи досягли вони своєї мети, який результат їхньої праці.
IV. Вимоги до змісту матеріалу, відбору об'єктів проектування і оформлення звіту.
Зміст матеріалу навчання школярів проектно - технологічній діяльності можна умовно поділити на чотири частини:
- зміст, пов'язаний з навчанням учнів здійснювати організіційно - підготовчий етап проектно-технологічної діяльності;
- зміст, пов'язаний з навчанням учнів здійснювати конструкторський етап проектно-технологічної діяльності;
- зміст, пов'язаний з навчанням учнів виконувати технологічний етап проектно-технологічної діяльності;
- зміст, пов'язаний з навчанням учнів вирішувати задачі заключного етапу проектно-технологічної діялоьності.
Таким чином, зміст навчального матеріалу, яким повинні оволодіти школярі під час проектно-технологічної діяльності, буде складати систему знань, умінь, навичок і особистих якостей, що дозволяють учням успішно вирішувати задачі щодо вибору, обгрунтування проекту, його якісного виконнання, аналізу і реалізації кінцевого продукту.
Що навчальний проект на уроках трудового навчання складається з практичної і теоретичної частини. Практична частина навчального проекту, як відомо, передбачає виготовлення учнем виробу, а до теоретичної частини необхідно віднести проектно-технологічну документацію, тобто звіт про розробку та виготовлення виробу, в якому зазначається актуальність, будова і містяться усі відомості, що потрібні для виготовлення, контролю й експлуатації проектованого виробу.
До звіту, в залежності від вікових та індивідуальних особливостей учнів, входить опис виконання учнем всіх етапів проектно-технологічної діяльності, тобто учень має викласти на папері свої думки щодо виготовлення та способи реалізації об'єкта проектування.
У проектно-технологічній документації учнями 5-9 класів на уроках трудового навчання повинні бути висвітлені наступні питання:
1. Визначення проблеми. Необхідно визначити проблему, яка постала
перед проектувальником.
2. Обгрунтувати вибрану проблемну сферу. На цьому етапі необхідно
розкрити, навіщо, для чого і яке значення майбутнього проекту для самого себе,
а також і для суспільства.
3. Формування ідей та варіантів конструкції. На цій стадії потрібно
зобразити ескізи варіантів відомих (можливо і невідомих) конструкцій майбутнього об'єкту (не менше 3-х варіантів).
4. Формування параметрів та граничних вимог. Необхідно вказати, які функції має виконувати майбутній виріб, який матеріал доцільно використовувати при його виготовленні. У вигляді таблиці 2.1 доцільно зафіксувати, які вимоги ставляться до цієї конструкції, охарактеризувати кожен її варіант відповідно до поставлених вимог і напроти кожної відмітити "+" - задовольняє певні вимоги, знаком "-" - не задовольняє. (Вимог має бути не менше 6).
Конструкція повинна: Конструкція №1 Конструкція №2 Конструкція№3
1 2 3 4
1.
...
6.
5. Вибір оптимального варіанту. Здійснюється шляхом вибору найкращих, найвдаліших сторін запропонованих конструкції, при цьому сформувати свій оптимальний варіант. Для кращого розуміння необхідно здійснити вибір оптимального варіанту у вигляді таблиці 2.2.
Вимоги до конструкції Досягнення мети Шлях досягнення мети
1 2 3
1.
...
6.
6. Макетування виробу. За результатами, отриманими під час
проектування, складаємо макет спроектованої конструкції.
7. Вибір матеріалу. Оформляється у вигляді схеми (необхідно вказати
кожну деталь, з якого матеріалу виготовлена і які її розміри) та таблиці 2.3
[спеціалізація виробу).
№ п/п Найменування Кількість Матеріали Розмір, мм
1 2 3 4 5
8. Технологія виготовлення та оздоблення. Необхідно вказати, за якою технологією будуть виготовлятись деталі певного виробу, їх з'єднання та

 
 

Цікаве

Загрузка...