WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дослідження освіти глухих та жестової мови в Північній Америці - Реферат

Дослідження освіти глухих та жестової мови в Північній Америці - Реферат

зрушення дались нелегко. Було багато мовознавців і навіть безпосередньо глухих, котрі кинули виклик Stokoe і намагались заперечувати лінгвістичний статус візуально-жестикуляційної системи.
Лінгвістика та освіта глухих.
Подібно до багатьох областей знань, мовознавство і освіта глухих пройшли нелегкий шлях в Північній Америці. В 1970-х рр. дослідження американської жестової мови були актуальні в Північній Америці, документуючи граматичну структуру мови, семантичні категорії, різновиди мови і т. ін. В той же самий час педагоги створювали знакові системи на базі англійської літературної мови, наприклад, SEE - I (Anthony, 1971) і SEE - II (Gustason, Pfetzing, Zavolkow, 1980). Ці системи запозичували жести з американської жестової мови і пробували втілити їх в англійську граматику та мовлення, так же, як абат de l'Eppee створював методику, втілюючи природні жести французької лексики та граматики.
Ті, науковці, що розробляють жести на базі англійської мови, винайшли жести з системою префіксів, суфіксів, закінчень, які змінили існуючі, щоб жести краще передавали англійську мову. Деякі дослідники уникали використовувати дактиль, тому що помилково вважали, що його було занадто важко зрозуміти і використовувати маленьким дітям.
Американська жестова мова, подібно іншим жестовим мовам, була винайдена, щоб мати жести довільні та абстрактні, іконічні та конкретні. Жестові мови здатні включати нові жести, розвиватися, щоб задовольнити лінгвістичні потреби спільноти користувачів.
В 70-і р. у навчанні почав широко використовуватись метод тотальної комунікації (ТК), який полягав у використанні всіх засобів, що можуть допомогти дитині. Він включав розвиток слухового сприймання, усне мовлення, читання з губ, дактилювання та мову жестів. Педагоги стали використовувати тотальну комунікацію, тому що вона не змінювала методи викладання, а додавала до них жести. Однак для роботи вчителі потребували калькуючої жестової системи, що відповідала б усному мовленню.
Оскільки ТК отримала визнання, роль усних методів навчання глухих почала зменшуватись. Нова філософія ТК давала надію стосовно досягнення більшого рівня грамотності у глухих учнів, однак у результаті не могла в підсумку надати кращих результатів багатьом учням. Метою тотальної комунікації є те, що діти оволодівають англійською мовою візуально, і за допомогою знаків вони вивчать англійську мову природно, як і чуючі діти. Однак, значна кількість дітей із втратою слуху ніколи не досягали цієї мети (Easterbrooks, Baker, 2002). Johnson, Liddell, Erting (1989) стверджують, що однією з переваг тотальної комунікації було те, що вона спонукала говорити і жестикулювати одночасно. Згідно з цим твердженням, є певні проблеми в зображенні англійської усної мови через жести. Вони довели, що більшість жестів, які використовують викладачі, не співпадали з їх розмовною мовою. Англійська мова є звукова, в той час, як американська жестова мова - візуальна просторова мова, отже змішування цих двох мов призводить до труднощів у розумінні мови. Ті учні, які мають залишки слуху, або мають мовні вади, можуть користуватись жестами на основі англійської мови, оскільки вони здатні заповнити інформаційні проміжки через залишки слуху. Але жести на основі англійської мови забезпечують неповний обсяг мови для глухих дітей, які мають опору виключно на зір. (Easterbrooks, Baker 2002)
На жаль, глухі діти, які одержали освіту в 1970-1980 рр. не мали достатнього рівня грамотності, на що сподівались засновники ТК. Strong вважав: "Невтішні наслідки цих підходів випливають з факту, що ні один не представляє саму по собі повну систему мови глухій дитині". (Easterbrooks, Baker 2002).
Білінгвістична-бікультурна філософія навчання глухих з'явилась на початку 1980-х років як наслідок незадовільних результатів використання ТК та усних методів навчання глухих. Ці нові принципи виникли на підґрунті значної кількості досліджень про закони оволодіння дітьми мовою, про лінгвістику жестової мови та закони пізнавальної діяльності. Дослідження свідчили, що глухі діти глухих батьків, що перебували у середовищі природного жестового спілкування, мали переважаючі успіхи у навчанні, грамотності, використанні англійської мови та соціально-емоційному розвитку. Новий науковий підхід пояснює це тим, що глухі діти навчаються та розвиваються більш ефективно за рахунок використання неушкодженого зорового каналу, ніж через ушкоджений слуховий.
Найбільш ефективна візуальна мова для глухих дітей - природне жестикулювання, наприклад ASL. Американська жестова мова (ASL) стає першою мовою глухої дитини і англійська мова - вивчається як друга. Такий підхід у навчанні був прийнятий і визнаний у навчанні дітей в Північній Америці, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії (Mahshie, 1995).
Mahshie звертає увагу на цікавий факт, що глухі діти в деяких європейських країнах вивчають кілька мов, враховуючи методологічні зміни відповідно до білінгвістичного підходу.
Так що ж ми дізнались із цих освітніх змін і результатів досліджень? Дотримуємося старих, чи нових підходів, ми більше не можемо розглядати мову жестів і вивчення її глухими дітьми як простий процес. Є багато нових напрямів в дослідженні жестової мови та освіти глухих. Можемо продемонструвати це на прикладі Канади: канадський словник американської жестової мови був упоряджений Канадською культурною спілкою глухих і виданий Університетом Альберти. Багато глухих брало участь в проекті, що тривав майже два десятиліття. Це дуже важливо, що люди, які користуються жестовою мовою, активно залучаються до досліджень. Мова не може бути вивченою без розуміння контексту, тільки на лексичному рівні. Також необхідно зрозуміти граматичні структури, що передають мову. Ми дізнались, що нема потреби "змінити" природну мову глухих, щоб вона відповідала структурі національних мов спілкування. Університет Манітоли гордий з того, що має одного з провідних в Північній Америці дослідників жестової мови доктора Dr. Terry Janzen, який вивчає граматичні конструкції жестової мови. Останній приклад того, як дослідження впливає на реформування освіти глухих: Школа Мілтона для глухих в Онтаріо і школа Альберти для глухих в Едмонтоні реструктурували програми, щоб включити двомовні, білінгвістичні підходи; вони задокументовують свої успіхи використання природної жестової мови, щоб скластиефективний навчальний план, який допоможе підвищити рівень грамотності глухих. Це є очевидні зміни, про які писав Mashie (1995): "Щоб просунути вперед освіту, яка буде гарантувати глухим дітям рівноправну участь в суспільстві завдяки досконалому володінню жестовою мовою і мовою їхньої країни, важливо розуміти: це не глухі діти потребують реабілітації, а система, що їх навчає. Наше завдання полягає у тому, щоб проводити реформи на основі наукових досліджень жестової мови і втілення їх результатів у нашу практику.
Резюме.
Оскільки ми розглядаємо науково-дослідницькі роботи за минулі п'ять років, можливо буде корисним розглянути історію жестової мови в Північній Америці, і деякі критичні моменти в освіті глухих дітей. Оглядаючись назад, ми можемо вчитися на помилках та досягненнях минулого і створювати поінформоване майбутнє. Доктор Петришин нагадав нам про величезні можливості підтримувати реформування і покращити ту роботу, що ведеться в Україні. Альянс, що включає батьків, глухих людей, викладачів та адміністраторів повинен мати підтримку від міжнародного обміну, щоб діяти ефективно. Одна з можливостей полягає в тому, щоб продовжити співпрацю зі спільнотою глухих з вивчення української жестової мови та визначити її роль в освіті глухих дітей.

 
 

Цікаве

Загрузка...