WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання - Реферат

Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання - Реферат


Реферат на тему:
Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання
ТЕХНОЛОГІЇ ПОВНОГО ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Незважаючи на досить широку літературу з проблем технології навчання, їх класифікації, групування за певними ознаками мало вивчені, оскільки недостатньо висвітленим є питання основних характеристик технологій навчання. Проте існують і такі технології навчання, які скоріше можна розглядати як моделі. Незважаючи на варіативність підходів, у вчи-тельському середовищі з'явилися й улюблені технології і моделі навчання. За останні 20 років у школах України прижилася технологія повного засвоєння навчального матеріалу (див. схему 4).
Навчання за цією технологією має таку послідовність. Спочатку відбувається організація учнів для роботи за пропонованою схемою. Далі дітям пояснюється, що треба зробити і засвоїти. Також демонструються зразки перевірочних робіт, найчастіше тестового характеру, які учні пишуть після вивчення кожної навчальної одиниці (уроку або теми). Оцінка за тести визначається за еталоном відповіді.
Технологія повного засвоєння навчального матеріалу з'явилася у США. Вітчизняні технології, які мають певні відмінності від американських, розробили відомі вчителі-новатори та вчені-дидакти колишнього СРСР - В.Ша-талов, М.Гузик, В.Тоболін, П.Юцявічене, Є.Сковін. Ми вже описували комбіновану систему навчання М.Гузика. Зупинімося ще на одній цікавій і достатньо поширеній технології - технології повного засвоєння матеріалу шляхом інтенсифікації навчального процесу на основі схемно-знакових моделей, автором якої є вчитель фізики середньої школи № 5 м. Донецька В.Шаталов.
Вихідним положенням у технології є те, що всі діти талановиті і всі без винятку (!) здатні оволодіти шкільною програмою. Позиція вчителя спрямована на пошук шляху до кожної дитини, на створення умов для розвитку здібностей, закладених у кожному, на допомогу учневі усвідомити себе особистістю. Суть технології полягає у кількаразовому вивченні навчального матеріалу з використанням схемно-знакових моделей:
Схема 4
Технологія повного засвоєння навчального матеріалу
(за С.Смирновим)
o перший етап - розгорнуте, образно-емоційне пояснення вчителем відібраних для уроку параграфів (блок знань);
o другий етап - стислий виклад навчального матеріалу за опорним плакатом;
o третій етап - вивчення опорних сигналів за опорними конспектами;
o четвертий етап - робота з підручником і опорним конспектом у домашніх умовах;
o п'ятий етап - письмове відтворення опорних сигналів на на-ступному уроці;
o шостий етап - відповіді за опорними сигналами, зокрема магнітофонні;
o сьомий етап - повторення й поглиблення раніше вивченого матеріалу.
Унікальним відкриттям В. Шаталова в педагогіці стали опорні конспекти. Він відважився сказати "ні" загальноприйнятому, хоча експериментував у рамках державних навчальних програм. Нагадаємо, що його знахідки - це образний, трохи незвичний короткий конспект до кожного уроку із символами, знаками, ключовими словами, цифрами. Це давало змогу вивчати тему цілісно. Як наголошував сам автор, спосіб такого конспектування не новий, символи, значки - це опора, завдяки яким можна відтворити прочитане. За опорними сигналами можна запам'ятати якийсь фактичний матеріал швидше, міцніше.
Опорні конспекти - це своєрідний дороговказ. Розшифровуючи коди, ми наповнюємо систему змістом. Тут містяться окремі одиниці інформації, зв'язки між ними, введено знаки, що нагадують приклади для конкретизації абстрактного матеріалу. В опорних конспектах запроваджуються графіки, різноманітні кольорові позначення. Зі словесної форми викидається все зайве, залишаються найсуттєвіші слова або малюнки.
Чим складніший матеріал, тим більшу кількість часу треба виділити на озвучення опорного конспекту. Застосування навчальних блоків теоретичних знань має позитивне значення для успішного навчання учнів з багатьох базових предметів і з біології зокрема. Школярі краще оволодівають знаннями, якщо навчальний матеріал "стискається" в кілька смислових фрагментів. Механізм запам'ятовування блоку виробляється поступово і є найбільш ефективним у тих випадках, коли вчитель поряд із розкриттям змісту блоку дає пояснення, чому саме так записана інформація, що дає той чи інший шифровий запис. Важливо, щоб учні усвідомили, що механічне запам'ятовування опорного конспекту в цілому не дає фундаментальних та міцних знань, потрібна робота з підручником (дітям, для яких біологія є про-фільним предметом при вступі у вищий навчальний заклад, рекомендують додаткову літературу). Така форма роботи найбільш доцільна у 8-11-х класах, коли окремі учні зрозуміють і опанують прийоми педагога настільки, що зможуть самостійно створювати опорні конспекти. Опорний конспект - це власне бачення "концентрату" певного обсягу теоретичної інформації вчителя, яка міститься у чинному підручнику біології.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
У сучасній школі гру з метою активізації та інтенсифікації навчального процесу використовують як на уроці, так і в позаурочний час. Навчальна гра передбачає ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються, вона також має чітко поставлену мету навчання і відповідний меті результат.
Загальними ознаками гри є:
o умовний характер;
o добровільна участь;
o обмеженість

 
 

Цікаве

Загрузка...