WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання - Реферат

Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання - Реферат


Реферат з педагогіки
Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання
Під удосконаленням форм виробничого навчання прийнято розуміти способи організації учнівського колективу для навчально-професійної діяльності і способи керівництва цією діяльністю. До основних форм виробничого навчання відносяться фронтальна, бригодна індивідуальна і розвиток навиків умінь безпосередньо на робочому місці шляхом вивчення досвіду новаторів виробництва. Кожна з цих форм має свою структуру побудови занять і відображає зв'язок майстра з учнями. Вибір форм навчання визначається місцем проведення виробничого навчання визначається місцем проведення виробничого навчання змістом і характером виробничої діяльності, а також і в залежності від стану робочих місць, наявності матеріально-технічної бази.
Фронтальна форма навчання приміняється на початкові міста дії і ділиться на два етапи. Перший етап - це навчання в майстерні, а якщо по умовах технології виробництва це не можливо то його організовують безпосередньо на робочих місцях підприємства, як правило окремими групами, бригадами ланками.
Другий етап - це завершення виробничого навчання по професії в цехах підприємства шляхом індивідуального або бригадного навчання де учні вчаться самостійно виконувати всі роботи передбачені навчальною програмою. При цьому необхідно, щоб їх професійні уміння і навики постійно удосконалювались і відповідали вимогам кваліфікаційної характеристики. Успіх другого етапу виробничого навчання, в цілому професійної підготовки робітників оприділюється організованістю і рівнем навчання на першому етапі в процесі якого учні повинні оволодіти початковими трудовими уміннями і навиками.
В зв'язку з цим особливе значення має оснащення навчальної майстерні сучасним обладнанням, інструментами та приспосібленнями (чого в нашій майстерні в достатній кількості ще не має) чітке річне квартальне і щомісячне планування виробничих робіт, яке передбачає виготовлення стабільної продукції (віконних і дверних блоків, столярного інструменту та інших виробів). Добре щоб у майстерні працювали кваліфіковані робітники, які могли б закінчувати після учнів найбільш складні операції не передбачені навчальною програмою. Найбільш доцільною організаційною формою навчальних занять є урок. В залежності від мети і змісту вивчаючого матеріалу відрізняють уроки по вивченню виробничих операцій по виконанню виробничих комплексних робіт, по перевірці знань, умінь і навиків учнів.
Наприклад тема уроку: "Заточка і гостріння стамески".
Мета уроку: "Вивчити і засвоїти з учнями основні правила заточки столярного інструменту і навчити учнів виконувати заточку стамески".
Обладнання: заточні верстати, шаблони для перевірки кутів заточки стамесок захисні окуляри, натуральні взірці правильно заточених стамесок, плакати; заточка столярного інструменту.
Охорона праці і техніка безпеки при роботі на запасних верстатах".
Зміст уроку:
1. Організаційна частина - 5 хв.
2. Ознайомлення учнів із завданням.
(кожний учень повинен виконати прийоми заточки стамески з дотриманням всіх технічних вимог. Звернути увагу на важливість дотримання правил техніки безпеки під час роботи, чистоту і порядок на робочому місці).
3. Повторення пройденого матеріалу (інструмент для плоского стругання, будова рубанка, кут заточки залізка).
4. Показ прийомів заточки стамесок на заточних верстатах - 40 хв. Вказати на можливі помилки під час заточки і способи їх попередження. Перерахувати вимоги по організації і техніці безпеки при роботі.
5. Перевірити засвоєння учнями знань шляхом виконання ними практичних прийомів в заточки стамесок 10 кв.
6. Самостійна робота - 4,5 год.
Кожному учню видається набір стамесок, які він повинне нагострити.
7. Біжучий інструктаж проводиться в процесі самостійної роботи під час обходу робочих місць.
8. Заключний інструктаж - 15 хв. Проаналізувати чи досягнута поставлена мета. Оцінити урок, показати кращі і погані роботи учнів, привести позитивні приклади, що відносяться до організації роботи, дисципліни учнів, культури виробництва. Оголосити оцінки за виконану роботу, записати домашнє завдання, повідомити тему наступного уроку. На мою думку в цьому плані достатньо повно охоплено всі елементи уроку.
Успіх виробничого навчання залежить і від того чи використовує майстер при підготовці до уроків технічну літературу і послідні досягнення технік. Перед початком кожного уроку майстер відновлює в пам'яті учнів необхідні для даного уроку знання. Перевіряє виконання домашніх завдань. Як правило я завжди проводжу опитування тих учнів які відстають і мають задовільні оцінки за виконання по даній темі роботи, а доповнюють відповіді кращі учні.
При підготовці уроку я завжди враховую всі деталі його проведення, продумую методику показу того чи іншого прийому, бо люба недоробка приводить до порушення послідовності показу прийомів, а це в свою чергу негативно впливає на навчально-виховну роботу. На вступному інструктажі по кожній темі стараюсь мало часу тратити на теоретичне викладання матеріалу, а більше показувати як виконувати ту чи іншу роботу маючи крім цього до кожної теми виготовлені еталони, взірці. Перед заточкою стамески треба вказати марку сталі з якої вона виготовлена і особливу увагу звертати на якість заточки. З досвіду знаю, що є учні, які працюють тупим інструментом, а це приводить до зниження

 
 

Цікаве

Загрузка...