WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи - Реферат

Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи - Реферат

в уповільненому темпі важку частину навчального матеріалу, коли потрібно сформулювати висновок, визначення, правило: уникати вживання слів типу: ,,як сказати(, ,,значить( , ,,це саме( і т.п.
- активізувати увага дітей шляхом включення евристичних прийомів, постановки і рішення проблемних питань;
- викладу сполучити з читанням уривків, фрагментів текстів з чи підручника навчального посібника;
- забезпечувати запис дітьми правил, визначень, дат, фактів, найбільш важливих положень;
- виклад супроводжувати ілюстраціями, демонстраціями, тсо;
- повторювати найбільш значимі, важливі положення, висновки.
Як один зі словесних методів навчання навчальна лекція припускає усний виклад навчального матеріалу, що відрізняється більшою ємністю, чим розповідь, більшою складністю логічних побудов, концентрированностью розумових образів, доказів і узагальнень. Лекція, як правило, займає весь чи урок заняття, у той час як розповідь займає лише йогочастину.
У лекції використовуються прийоми усного викладу інформації: підтримка уваги протягом тривалого часу, активізація мислення слухачів; прийоми, що забезпечують логічне запам'ятовування: переконання, аргументація, докази, класифікація, систематизація, узагальнення й ін. Читаються лекції в основному в старших класах середньої школи. Для ефективного проведення лекції треба чітко продумати її план, прагнути викладати матеріал логічно струнко і послідовно, дотримуючи всіх пунктів плану, роблячи резюме і висновки після кожного з них, не забуваючи про значеннєві зв'язки при переході до наступного розділу. Не менш важливо забезпечити приступність, ясність викладу, пояснювати терміни, підбирати приклади й ілюстрації, використовувати різноманітні засоби наочності.
Бесіда - дуже розповсюджений спосіб навчання, якому можна застосовувати на будь-якому етапі уроку з різними навчальними цілями: при перевірці домашніх і самостійних робіт, поясненні нового матеріалу, закріпленні і повторенні підведенні підсумків навчального заняття, при відповідях на питання учнів. Бесіду проводять у тих випадках, коли є підстави для бесіди, тобто учні мають деякі зведення і знання про досліджуваний матеріал. Бесіда дозволяє зв'язати навчальний матеріал з особистим досвідом дитини. У процесі бесіди учні відтворюють необхідні знання і зв'язують їх з навчальним матеріалом, що повідомляється. Учитель має гарний зворотний зв'язок. З питань і відповідей учня він бачить, що дитина розуміє і чого не розуміє. Тому в ході бесіди він може вносити корективи, змінювати глибину й обсяг матеріалу, давати додаткові зведення. Бесіду проводять у будь-яких класах, однак переважне значення вона має в початковому навчанні. Первісні наукові знання ґрунтуються на представленнях дитини, на його особистому досвіді. Вона найбільш зручна, щоб відтворити і сформувати у свідомості молодшого школяра представлення, що є основою для засвоєння нового матеріалу на уроці в початкових класах починається з бесіди, що ставить своєю метою зв'язок нового з вивченим матеріалом, з тим, що відомо дітям.
У навчанні використовується в основному бесіда двох типів: катехизическая й евристична. У початковому навчанні катехизическая бесіда використовується переважно при перевірці й оцінці знань учнів, закріпленні, а також при аналізі прочитаних текстів.
Евристична бесіда як правило, приводиться з метою повідомлення нових знань. Питання і передбачувані відповіді коштують таким чином, що вони підводять думку учня до нових положень, висновкам. В учнів виникає суб'єктивне враження, що вони самі роблять відкриття. В даний час цей вид бесіди широко використовується в проблемному навчанні.
Успіх бесіди залежить від умілої постановки серії питань і знання передбачуваних відповідей учнів. Питання вчителя повинні бути чітко поставлені, без зайвих, що пояснюють слів. Не слід повторювати питання в різних формулюваннях. Змінювати формулювання питання потрібно виходячи з відповідей учнів, якщо виявляється, що діти недостатньо розуміють зміст чи питання недостатньо активні. Не рекомендується давати навідні, що підказують, що пояснюють питання для одержання швидких відповідей. Подібний характер питань можна використовувати в навчанні з метою організації визначеного шляху в міркуваннях учня. Питання повинні передбачати визначену логічну форму думки: перехід від загального до частки, від одиничних і конкретних фактів до загальних положень, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування й інші операції мислення.
Учнів потрібно привчати до повних відповідей, особливо в початкових класах. Формулювання під керівництвом учителя чітких, зрозумілих по змісту і формі викладу відповідей є одним з важливих засобів розвитку логічного мислення учнів. У початкових класах важливо навчити дитини у відповіді викладати весь зміст думки. Задача вчителя при будь-якій формі відповіді полягає в тому, щоб одержати інформацію від учнів на задане питання і зрозуміти, чи правильно він мислить. Відповідь учня може не збігатися цілком зі змістом його думки. Іноді учень неглибоко розуміє навчальний матеріал і не може сформувати відповідь, в інших випадках не вміє правильно словесно сформулювати відповідь, хоча навчальний матеріал розуміє. І звичайно, бувають випадки, коли учень, особливо молодший школяр, мало задумується про сутність досліджуваних понять і положень, а намагається угадати, який потрібний відповідь на задане питання. Перевага бесіди як методу навчання в тім, що в кожній відповіді вчитель одержує інформацію про знання учня. Додатковими питаннями уточнює хід думки учня і тим самим одержує гарні можливості керування пізнавальною діяльністю учнів.
Робота над підручником.
Поряд з усним викладом знань учителем значне місце в процесі навчання займають методи самостійної роботи учнів по сприйняттю й осмисленню нового навчального матеріалу. Дидактичне значення самостійної навчальної роботи обумовлюється тим, що в її основі лежить активна пізнавальна діяльність кожного школяра по оволодінню знаннями.

 
 

Цікаве

Загрузка...