WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Співпраця сім’ї та школи в системі ЗОШ І ст. - Дипломна робота

Співпраця сім’ї та школи в системі ЗОШ І ст. - Дипломна робота

батьків: Лекції про виховання дітей.І -І К.: Радянська школа, 1973.І -І 336с.
71. Макаренко А.С. Твори, І -І К.Радянська школа, 1955.І -І С.20-21.
72. Макаренко А.С. Книга для родителей. І -І М.: Педагогика, 1988.І -І 300с.
73. Махова Ф. С. Кого мы растим?: Беседы о материнском и отцовском воспитании.І -І М.: Профиздат, 1989.І -І 144с.
74. Медведев Т. П., Над'ярний А. В. Все починається в сім'ї: із азбуки сімейного виховання.І - К .: Молодь, 1983.І -І 104с.
75. Мудрость воспитания: Кн. Для родителей / Сост. Б. М. Бим-Бад и др.І - І М.: Педагогика, 1988.І -І 284с.
76. Назарчук Д. Уроки "нульового класу": Шкільна реформа: досвід, проблеми [Галицький р-н.] // Прикарпатська правда.І -І 1985.- 7листопада.
77. Никитина Л. Е. Работа с детьми по месту жительства: [Опыт в Ив.-Фр. обл.] //Воспитание школьников.І -І 1986.І -І №6.І -І С.59.
78. Нікітін Б. П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри.І -І К.: Радянська школа, 1999.І -І 144с.
79. Нікітін Б. П., Нікітіна Л. О. Ми та наші діти.І -І К.:Молодь, 1989.І -І 240с.
80. Нікітін Б. П., Нікітіна Л. О. Наша сім'я: Ми і наші діти // Початкова школа.І-І 1989.І -І №5.І -І С.64-67.
81. Общая психология: Учеб. пособие для студентов педагогических институтов / В.В. Богословского и др.І - І М.: Просвещение, 1981.І -І 383с.
82. Овчинникова И. Г. Родительское счастье.І -І М.: Политиздат, 1987.І -І 143с.
83. Огієнко І. Українська культура.І -І К.: Абрис, 1991.І -І 272с.
84. Організація роботи з батьками / За редакцією М. Кривка.І -І Рівне, 1996.І -І 267с.
85. Островская Л. Ф. Педагогические знания родителям: [Материалы семинаров для родителей].І -І М.: Просвещение 1983.І -І 176с.
86. Падалка О. С, Нісімчук А. М., Смолюк I. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології.І -І К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1995.І -І 256с.
87. Педагогіка народознавства // Освіта.І -І 1990.І -І 27 липня. - с. 4
88. Педагогічний батьківський ліцей // Рідна школа.І -І 1998.І -І №3.І -І С.63-65.
89. Педагогічні задачі і завдання для батьків.: [Посібник / Підгок В. Г., Постовий та ін.].І -І К.: Рад. пік., 1989.І -І 187с.
90. Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива: Учебное пособие для студентов педагогических ин-тов.І -І М.: Просвещение, 1978.-176с.
91. Пінт О. О. Це вам батьки.І -І К.: Радянська школа, 1973.І -І 339с.
92. Подготовка детей к школе в детском саду / Под ред. Схина Ф. А., Тарунтаевой Т. В.І -І М.: Педагогика, 1978.І -І 178с.
93. Подласый И. П. Новый курс: Учебник для студентов педагогических вузов: В 2 кн.І -І М.: Гуманит. изд. ценр. ВЛАДОС, 1999.-Кн. 2: Процесс воспитания.-256с.
94. Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В. Петровского.І - І М.: Педагогика, 1979.І -І 240с.
95. Рекомендації обласної науково-практичної конференції "Оновлення змісту навчання і виховання в національній школі" //І Поліття.І -І 1991.І -І №40 (грудень). - с. 4.
96. Родинному вихованню - справжню турботу! [Звернення ряду педагогів республіки, в т.ч. доц. пед. інституту Стельмаховича М. Г. до всіхпричетних до родинного виховання] // І Культура і життя.І -І 1989.І - І 8 жовтня. - с. 10-11.
97. Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні (X-поч.ХХ ст.): нариси.І -І К.: Радянська школа, 1991.І -І 381с.
98. Спок Бенджамин. Ребенок и уход за ним: [Пер. с англ.].І -І К.: Наук, думка, 1992.І -І 447с.
99. Стельмахович М.Г. Гармонія родини і громади: [Проблеми співробітництва сім'ї і школи]//Прикарпатська правда.І -І 1990.
100. Стельмахович М.Г. Мудрість народної педагогіки.І - І К.:3нання, 1971.І -І 46С І -І (сер. 6; №8)
101. Стельмахович М.Г. Народна дидактика.І -І К.: Знання, 1985.І - І 48с.
102. Стельмахович М. Г. Національна педагогіка // Освіта.І - І 1991.І - І 5 березня. - с. 3.
103. Стельмахович М.Г. Новітні перспективи родинного виховання // Рідна школа.І -І 1998.І -І №78.І -І С.3-5.
104. Стельмахович М.Г. Родильна обрядовість українців: Види гри. Народна іграшка // Прикарпатська правда.І -І 1991.І -І 21 травня. - с. 4.
105. Стельмахович М.Г. Сім'я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів до XIX ст. // Рідна школа.І -І 1992.І -І №3-4.І -І С. 14-19.
106. Стельмахович М.Г. Традиции и тенденции развития семейной этнопедагогики украинского народа: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогіка, наук.І -І Киев, 1989.І -І 48с.
107. Стельмахович М.Г. Українська народна етнопедагогіка // Початкова школа. І -І 1995.І -І №8.І -І С.4-10.
108. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навчально-методичний посібник.І -І К.: Фірма "Віпол", 1997.І -І 231с.
109. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка.І -І К.: ІСДО, 1996.І -І 288с.
110. Стельмахович М.Г. Українське родинознавство.- Івано-Франківськ. 1994.-56с.
111. Стефаник В. Вибране.- Ужгород: Карпати, 1979.І - І 391с.
112. Ступарик Б.М. Українська національна школа: витоки, становлення: Навч.-метод, посібник.І -І К.: ІЗМН, 1998.І -І 336с.
113. Ступарик Б.М. Українська національна школа: нова парадигма вартостей // Голос Покуття, 1996.І - І 24 січня.
114. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка.І -І К.: Радянська школа.-1978.І -І 263с.
115. Сухомлинський В.О. Серце віддаю .дітям.- К.: Радянська школа, 1997.І - І Т. 3.І -І С.7-279.
116. Сушевський Б. Щастя батьків: [Університет педагогічних знань] // Радянська освіта.І -І 1985.І -І 15 січня. - с. 2.
117. Тарасюк В.В. Тесты учебных способностей учеников 1 класса. І -І К.: РОВО "Укр. вуз. Поліграф".І -І 1992,І -І 72с.
118. Титаренко Т.М. Нравственное воспитание дошкольников в семье.І - І К.: Радянська школа, 1985.І -І 95с.
119. Традиції родинного виховання в українській сім'ї. // Початкова школа.І -І 1987.І -І №5,І -І С.31.
120. Ушинський К.Д. Про сімейне виховання [збірник].І - І К.:Радянська школа, 1974.І - І 151с.
121. Федорак Я. Елементи гуцульського родинного виховання в школі // До знань.І -І 1999.І - І 10 вересня.
122. Шевченко Т. Г. Кобзар. Вступна стаття. О. Гончара. І - І К.: Дніпро, 1980.І -І 613 с.
Додатки
Народна педагогіка про виховання в сім'ї:
Удома й стіни допомагають.
Скрізь добре, але вдома найкраще.
Нащо клад, коли в сім'ї лад" (родинне тепло).
Як батьки дружненькі, то й діти чемненькі.
Хороші діти - це честь батька й матері.
Схема ознайомлення з домашніми умовами учня
Загальне ознайомлення з умовами життя учня вдома можна, проводити за такою схемою:
1.Прізвище, ім'я учня, клас.
2. Склад сім'ї.
3. Де і на якій посаді працюють батьки та інші члени сім'ї (якщо вчаться- де саме).
4. Матеріальне забезпечення сім'ї.
5. Квартирні умови.
6. Культурний рівень сім'ї (освіта, які читають газети, журнали, наявність телевізора, радіо, бібліотеки та ін.).
7. Режим дня школяра.
8. Чи облаштоване робоче місце учня?
9. Хто і як здійснює контроль за виконанням режиму?
10. Трудове виховання в сім'ї.
11. Хто з

 
 

Цікаве

Загрузка...