WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Співпраця сім’ї та школи в системі ЗОШ І ст. - Дипломна робота

Співпраця сім’ї та школи в системі ЗОШ І ст. - Дипломна робота

Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання //Концептуальні засади демократизації та реформування освіти на україні.І-І К.: Школяр, 1997. І-І С.78-121.
16. Водзинский Д. И., Кочетов А. И., Кулинкович К. А. и др. Семейно-бытовая культура / Под ред. Д. И. Водзинского. І-І Мн.: Нар. асвета, 1987.І-І 255с.
17. Волкова С.С. Как воспитать здорового ребенка. І -І К.: Радянська школа, 1981. І- І 93 с.
18. Воспитание дошкольника в семье: [Вопросы, теории и методики] /Под ред. Т.А. Марковой. І - І М .: Педагогика, 1979.І-І 192с.
19. Вохмянин Г.И. Не подлежит оправданию.І-І М.: Педагогика, 1986.І-І 128с.
20. Вулгаїв П. Виховання маленьких дітей в українській родині // І На грані двох світів.І-І 1998. І- І №1 . С. 3-4.
21. Гагозіна В. "Не бійтеся досконалості"...[Батькам про розвиток творчих здібностей дітей] //Рідна шк.І -І 1998.І -І №12.І -І С.66-69.
22. Головач Л., Недільський С. М.Стельмахович Про статеве виховання дітей у сім'ї та школі // І Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".І - І Івано-Франківськ, 1999.І -І Вип.25 .С154-156.
23. Дерев'янко Н. Формування громадської культури сім'янина у педагогічній спадщині М. Стельмаховича // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".І - І Івано-Франківськ, 1999. І -І Вип.25.С157-160.
24. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття").І -І Київ, 1994.І-І 61с.
25. Діалоги про виховання: Кн. для батьків / Упоряд. О.Г. Свердлова, Редкол.: В.М. Столетов (відп.ред) та ін.І- І К.: Рад. школа, 1985.І-І 304с.
26. Додукіна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа.І -І 1997.І -І №6.І -І С.6-12.
27. Додукіна О. Зміст виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа.І -І 1991.І -І №5.І -І СІ7-24.
28. Етнопсихічні орієнтири сімейного виховання: Навч-метод. посібник / Ред. Л.Є. Орбан.- Івано-Франківськ, 1996.І -І 96с.
29. Єременко Г. М., Риженко Г. М. Дитина йде до школи.І -І К.: Знання, 1985.-32с.
30. Єромицький П. Щедрі порадники батьків [Про діяльність народних університетів педагогічних знань для батьків у обл.] // Радянська освіта.І -І 1976.І -І 26 червня. - с. 11-13.
31. Задесенець М. П. Вікові особливості розвитку та виховання дітей.-К.: Радянська школа, 1973.І -І 152с.
32. Закон України "Про освіту" Київ 1997.І -І 16 с.
33. Злочевський С. Є., Котирло В. К. Сімейна педагогіка.І -І К.: Знання, 1986.І -І 48с.
34. История педагогики: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Под ред. М. Ф. Шабаевой.І -І М.: Просвещение, 1981.І -І 367с.
35. Івасів Л. Узгодження дій: Спільна робота дошільного закладу, сім'ї і школи з фіз. виховання дошкільників // Дошкільне виховання.І -І 1996.І -І №1.І -І С. 18-19.
36. Ковалев А.Г. Психология семейного воспитания.І -І Мн.: Нар.асвета, 1990.І -І 256с.
37. Кіоваль І. Традиції виховання Галицько-Волинської держави.І -І Івано-Франківськ, 1995.І -І С.41-43.
38. Ковбас Б. М. Стельмахович-один із основоположників теорії українського родинного виховання //І Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".І -І Івано-Франківськ, 1999.І -І Вип.25.С.131-133.
39. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологиидетей шестилетнего возраста: Книга для учителя.І -І М.: Просвещение, 1988.І -І 190с.
40. Комановський І.В. Педагогічний всеобуч батьків першокласників // Початкова школа.І -І 1969.І -І №3.І -І С.60-63.
41. Коменский А.Я., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский.І -І М.: Педагогика, 1987.І -416с.
42. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения.:[В 2-х Т.] / Под ред. А.И. Пискунова и др.І -І М.: Педагогика, 1982.І -І Т.1.І -І 656с.
43. Коменский Я, А. Избранные педагогические сочинения.:[В 2-х Т.] / Под ред. А.И. Пискунова и др.- М.: Педагогика, 1982.І -І Т.2.І -І 576с.
44. Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної школи-родини // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти на україні.І -І К.: Школяр, 1992.І -І С. 122-132.
45. Конституція України.І -І К.: Право, 1996.І -І 55с.
46. Концепція народної освіти України: Проект //І Світ молодіІ .-І 1990.І І -І 15 грудня. - с. 16-23.
47. Концепція національного виховання //І Рідна школа, 1995.І -І №6І .-І С.18-25.
48. Корнієнко С. М., Кодлюк Я. П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник.- Тернопіль, 1995.І -І 64с.
49. Коробко С. Л. Шестирічний учень.І -І К.: Т-во "Знання" УРСР, 1986.І -І 48с.
50. Корчак Януш. Избранное. І -І К.:Радянська школа, 1983.І -І С.5-28. С.445-500.
51. Корчак Януш. Как любить детей? //І Избранные педагогические произведения. І- І просвещение 1996.І-І 470с.
52. Корчак Януш. Как любить детей? М.: Знание, 1991.І -І 192с.
53. Корчак Януш. Как любить ребёнка? Кн. О воспитании: [Сборник: Пер. с польского].І -І М.: Политиздат, 1990.І -І 492с.
54. Костів В. Методика виявлення рівня моральної вихованості дітей з неповних сімей.І -І Івано-Франківськ, 1996.І -І 132с.
55. Костів В. Проблеми виховання дітей із неповних сімей //Сподвижник української етнопед агогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".І -І Вип.25.І -І Івано-Франківськ, 1999.І -І С. 150-153.
56. Костів В. Родинні взаємини і проблеми виховання дітей: Збірник статей.- Івано-Франківськ, 1995.І -І 48с.
57. Котирло В.К. Завтра в школу.І -І К.:Радянська школа, 1977.І -І 128с.
58. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Шестилетний ребенок: Психологическая готовность к школе. І - І М.: Знание, 1987.І -І 80с.
59. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. І -І М.: Педагогика, 1991.І -І 152с.
60. Крюков В. Родинно-сімейне виховання//Освіта.І -І 1998.І -І 29 липняі -І 5 серпня.І -І С.7.
61. Кульчицкая Е. И. Родителям о воспитании культуры детей. І -І К.: Радянська школа, 1980.І - І 126с.
62. Ле Шан Эра. Когда ваш ребенок сводит вас с ума: [Пер. с англ.].І -І М.: Педагогика, 1990.І -І 272с.
63. Левицький М. Діти - наше майбутнє: [Про умови життя і розвитку дітей, зокрема в обл.] // Єдність.І -І 1999.І -І 18 грудня. - с. 6-8.
64. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка.І - М.: Педагогика, 1991.І -І 174с.
65. Лисенко Н. М. Стелъмахович про родинне виховання дітей дошкільного віку // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".І - І Івано-Франківськ, 1999.І - І С.145-149.
66. Лисенко Н. У єдності з сім'єю // Дошкільне виховання.І -І 1990.І - І №4.-С18-19.
67. Луцик Д. В. Проблеми сімейного виховання і підготовки молоді до сімейного життя у педагогічній творчості М. Стельмаховича // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".-Івано-Франківськ, 1999.І - І С. 134-139.
68. Луцик Д. В. Українська сім'я, її виховні функції.-Дрогобич, 1988.І -І 132с.
69. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки.І -І К.: 1999.І -І 357с.
70. Макаренко А. С Книга для

 
 

Цікаве

Загрузка...