WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання у сім’ї як першооснова розвитку особистості дитини - Дипломна робота

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку особистості дитини - Дипломна робота

школи і сім'ї до учня, допомога в організації режиму, обговорення з батьками відхилень у поведінці дитини, залучення батьків до участі в роботі школи.
Перш ніж відвідувати родину, необхідно мати певні відомості про неї та її зв'язки зі школою, відтак з'ясувати основні дані про самого учня, його успішність, поведінку, стосунки з учителями тощо. Успіх відвідування сім'ї залежить не лише від сумлінної підготовки, а й від поведінки вчителя. З самого початку зустрічі з батьками необхідно створити атмосферу довір'я і доброзичливості. В сім'ях, які не мають систематичного зв'язку зі школою, візит учителя розцінюється як сигнал біди, батьки насторожуються, готуються до захисту дитини. Тому бесіду про дітей починають з позитивних моментів їх характеру і поведінки. Поступово переходять до негативних якостейучня. Своє судження варто висловлювати спокійно, тактовно.
Встановлення істинного стану справ дає змогу накреслити спільний план дій школи і сім'ї, домовитися про взаємне інформування про досягнуті успіхи й труднощі (Додаток А).
Запрошення батьків до школи. Ця форма роботи допомагає отримати корисну пораду від педагога щодо роботи з дитиною.
День відкритих дверей для батьків у школі. Цей вид роботи сприяє тісному контактів школи та сімї та сприяє ближчій співпраці цих соціальних інститутів.
З метою пропаганди педагогічних знань серед батьків організовують бесіди і лекції на педагогічну тематику.
Глибокому пізнанню методики сімейного виховання сприяють тематичні вечори і вечори запитань та відповідей.
Для пропагування педагогічних знань практикують конференції.
Таким чином, школа покликана продовжити важливу справу сімї - виховання підростаючого покоління.
ВИСНОВКИ
Сім'я - це соціальне утворення, члени якого зв'язані спільністю побуту, взаємною моральної відповідальністю і взаємодопомогою. Сім'я - це своєрідний соціальний феномен, суспільство в суспільстві, де існують свої правила і обов'язки.
До найголовніших функцій сім'ї можна віднести такі як:
- репродуктивну (продовження роду);
- виховну функцію;
- організація і використання вільного часу;
- взаємне піклування і взаємодопомога членів сім'ї.
Сім'я є сферою формування і ареною практичного прояву політичних ідеалів, поглядів, інтересів людини. В сім'ї і через сім'ю формуються первинні ціннісні орієнтації і соціальні установки дитини, підлітка. Не потрібно забувати і про те, що сім'я закладає основи відносин між близькими людьми, формує орієнтації на трудове, суспільно-політичне життя людини.
Багато проблем виховання морально, естетично зрілої людини вирішуються з великими труднощами, тому що батьки нерідко не володіють ефективними засобами і методами розвитку свідомості і поведінки особистості, яка формується. У цьому розрізі стає зрозумілим уся складність і трагічність наявності в суспільстві неповних сімей, які так чи інакше впливають на суспільно-політичне життя держави.
Виховання дітей в сім'ї не завжди успішне і через негативні зміни всередині сім'ї: зниження її стабільності, малодітність, послаблення традиційної ролі батька, трудова зайнятість жінки та ін.
У різних народів існували різні погляди на родину, своє місце в ній, місце родини в суспільстві, з'являлося щось нове, але разом з цим залишалося, по суті, унікальним збагаченням людської душі - живої, шукаючої, що розвивається.
Сім'я виступає складним соціальним феноменом. Держава повинна створювати умови для повноцінного розвитку сімей. В сучасних умовах охорона благополуччя сім'ї повинна вводитися в ранг державної політики і, насамперед - через гарантоване право на працю кожної людини, кожної сім'ї, впровадження в життя програм, пов'язаних з підтримкою молодих сімей тощо.
Сім'я - це держава в державі, не варто забувати про це. Тим то і важливі здорові сім'ї, здорові відносини у них, для того, щоб в державі суспільство відчувало родинне тепло і затишок.
ЛІТЕРАТУРА
1. Барвінський О. Про спільне діланє родинного дому і школи у вихованю молодежі // Учитель. - 1910. - Ч. 8-9. - С. 131-132.
2. Бартошевський І. Педагогия руска або наука о воспитаню. - Львів: Накладом автора. 1891. - 392с.
3. Батьків не обирають..: Проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні / За ред. Ю.М.Якубової та ін. - К.: АЛД,1997. - 185 с.
4. Бойко А. Григорій Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок: Навчальний посібник. - К.: ІЗМН,1999. - 235с.
5. Бондарчук О.І. Сім'я як осередок соціалізації дитини // Проблеми соціальної захищеності дітей в ринкових умовах. - К.: АЛД, 1998. - 95 с.
6. Варга А.Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической реакции // Вестн.МГУ. - 1985. - №4. - С.32-38.
7. Ващенко Г. Виховання пошани до батьків і старших // Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження". 1997. - С. 128-141.
8. Ващенко Г. За здорову і свідому українську родину // Твори. Том 4. Праці з педагогіки і психології. - К.: "Школяр" - "Фада" ЛТД. 2000. - С. 314-325.
9. Ващенко Г. Роль релігії в житті людства і релігійне виховання молоді // Вибрані педагогічні твори - Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження". 1997. - С. 128-141.
10. Дзерович Ю. Педагогіка. - Львів. 1937. - С.57.
11. Добрович А.Б. Кто в семье психотерапевт?-М.: Знание,1985. - 193 с.
12. Історія української педагогіки / За ред. М.Стельмаховича. - К: Інститут змісту і методів навчання. 1998. - 356с.
13. Каган В.Е. Преодоление: неконтактний ребенок в семье.-СПБ.:Фолиант,1996. - 225 с.
14. Макаренко А.С. Книга для родителей.-М.: Педагогика,1988. - 156 с.
15. Николаева Е.Н.,Купчик В.П.,Сафонова А.И. Зависимость эмоциональных реакций человека от негативних переживаний в детстве // Психол.журн. - 1996. - Т.17. - № 3. - С. 92-98.
16. Павлів Б. Вогонь той ніколи не згасне // Освіта. - 1995. - 27 листопада - С.6.
17. Песталоцци И. Избранные педагогические сочинения: В 2-х томах - Т.1. - М.: Педагогика,1981.
18. Песталоцци И. Избранные педагогические сочинения: В 2-х томах. - Т.2. - М.: Педагогика,1981.
19. Русова С. Націоналізація школи // Рідна школа. - 1992. - № 2. - С.59.
20. Сворак С. Становлення системи освіти в західних регіонах України: традиції та проблеми. - К: Правда Ярославичів. - 1998. - 43с.
21. Сірополко С. Історія освіти на Україні. - Львів,1937. - 174с.
22. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка: Навч.-метод. посіб. - К., 1996. - 180с.
23. Стинська В. Співпраця сім'ї та школи у системі галицького шкільництва початку ХХ ст. // Вісник Прикарпат. ун-ту. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - Вип. VІ: Педагогіка. - С. 56 - 62.
24. Ступарик Б. Національна школа: витоки,становлення. - К.: ІЗМН.1988. - 334с.
25. Сухомлинський В. Моральні цінності сім"ї // Вибрані твори: В п"яти томах. - К.: Рад.школа,1977. - Т.5. - С. 343-347.
26. Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. - К:

 
 

Цікаве

Загрузка...