WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності - Реферат

Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності - Реферат

світогляд, інтелект, вміння спілкуватися. Керівник агентства Іллюк Надія Олександрівна вважає, що "непродуктивні та небезпечні для молоді комуністично, націоналістично, чи просто "патріотично-екстреміські" ідеології у всіх їхніх відвертих або прихованих варіантах, або інфантильність типа "діти поза політикою" не задовольняють сьогодні ні підлітків, ні суспільство. Неможливо ефективно вести навчання і виховання молоді без сформованої ідейної бази, системи поглядів і моральних критеріїв." І такою ідейною базою системи виховання може стати саме виховання громадянськості у підростаючого покоління.
Вже багато років дуже активно працює в напрямі громадянського виховання відділ "туризму та краєзнавства" Київського палацу дітей та юнацтва. Відділом розроблена та запроваджена комплексна краєзнавча програма дитячо-молодіжного руху "Київ - місто моє'(автори: керівник клубу "Родовід" Журавель О.В., завідуюча відділом Васильєва Н.П.). Програма створена в 1997 році у зв'язку із нагальною необхідністю виховання нового покоління в дусі патріотизму, повернення до витоків національної свідомості, історії та культури. Програма створює умови для виховання у підростаючого покоління культуроохоронної свідомості, що є необхідною ланкою такого загального поняття як "громадянин".
Основною метою програми є виховання у юних киян гідного відношення до міста, гордості за приналежність до сім'ї киян, активного відношення до проблем Києва, наповнення новим змістом поняття "виховання містом". Виходячи із того, що краєзнавство - це не тільки вивчення рідного краю, а й спосіб засвоєння та збереження історичного досвіду, завданнями програми є: - виховання патріотизму у юних киян по відношенню до рідного міста; - залучення широкого загалу дітей до вивчення історії, культури та природи Києва, пропаганда знань про Київ та його околиці; - виховання дбайливого ставлення до культурної спадщини, до відродження, збереження природи, виховання культуроохоронної свідомості; - привернення уваги громадських та державних установ, засобів масової інформації до проблем міста; - духовне та фізичне загартування підростаючого покоління.
Також відділом розроблена та запроваджена Комплексна еколого-краєзнавча програма "Дивосвіт України" (автор Журавель О.В.) Мета програми - створення екологічного світогляду у підростаючого покоління, створення бази даних екологічного стану та охорони природних, історичних та культурних пам'ятників України. Завдання програми: - виховання любові до рідного краю, - привіття зацікавленості у вихованців до вивчення пам'яток природи, історії, культури, - активна діяльність підростаючого покоління у справі охорони довкілля, - привернення уваги громадськості до екологічних проблем довкілля, - пропаганда знань з охорони довкілля, - міжнародне співробітництво у справі охорони навколишнього середовища.
Вже більше 10 років існує у Київському палаці дітей та юнацтва Центр молодіжної дипломатії "UNITIS". Керівник Бжезовська Тетяна Антонівна вважає заняття в Центрі є важливою формою соціалізації підлітків. Діти, що приходять в центр отримують великий спектр знань (вивчення курсів: правознавство, політологія, соціальна психологія, права людини, історія дипломатії, іноземні мови, етикет дипломатичного спілкування, основи міжнародних відносин, економічних моделей країн світу, історія, національні звичаї та мистецтво рідного крою, єврознавство), а крім того зусилля педагогів спрямовані на то, щоб отримані знання спрямувати на вміння аналізувати абстрактні, моральні, логічні проблеми, вміти мислити, міркувати над майбутнім, розуміти і сопереживати події та почуття інших людей. Для цього використовуються різноманітні рольові ігри, колективні ігри. Тетяна Антонівна впевнена, що "дотримання правил гри в Центрі готує підлітків до виконання ними правил гри в суспільстві, які закріплені в законах та нормах. Таким чином в них формується відчуття соціальної ідентичності." Під час гри (які проводяться по кожному навчальному курсу) діти мають можливість програти різні соціальні ситуації і ролі і таким чином отримати соціальний досвід для саморегулювання становлення самосвідомості і формування активної життєвої позиції. Крім рольових і колективних ігор використовуються також більш масштабні форми роботи - робота в соціальних проектах (яких в наступний час реалізується два: "Життя в різноманітті", що включає велику кількість акцій соціальної спрямованості і проект "Принципи толерантності - в повсякденне життя", мета якого виховання толерантного спілкування, виховання навичок безконфліктного вирішення проблем сучасного життя). Тетяна Антонівна підкреслює, що робота педагогів "UNITIS" всі роки його існування "спрямована насамперед на то, щоб дати дітям знання, соціально адаптувати їх до сучасного життя, виховати громадянина з активною життєвою позицією".
Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація виховного потенціалу позашкільних закладів по формуванню громадянських ціннісних орієнтацій у підлітків дає можливість:
1. педагогічного керівництва сферою дозвілля;
2. раціонального використання вільного часу школярів з метою його перетворення в резерв розвитку особистості, формування різноманітних, в тому числі і моральних сторін особистості підлітка, розвитку рис характеру притаманних громадянину-патріоту, відповідного ставлення до своєї країни і свого громадянського обов'язку, подальшої соціалізації підлітків;
3. перетворення мікросередовища школярів у виховний фактор шляхом створення в умовах позашкільного спілкування і діяльності соціально-педагогічних ситуацій, що сприяють формуванню у підлітків громадянськості як особистої якості;
4. використання макро і мікросередовища як джерела формування громадської думки, що сприяє збільшенню престижу активної громадської діяльності, цінності громадянського суспільства, прав особистості і необхідності виконання своїх громадських обов'язків.
В змісті громадянського виховання інтегруються етичні, правові, політичні, економічні, екологічні та інші знання, а також моделювання практичних життєвих ситуацій, тому розробка педагогічних умов в діяльності дитячих позашкільних закладів для громадянськогосамовизначення підростаючого покоління - це нове і дуже важливе завдання сучасної педагогіки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Про становлення молоді в Україні (Щорічна доповідь президенту). - Український інститут соціальних досліджень. Центр "Соціальний моніторинг". - К., 1998.
2. Степаненко В. До проблеми пост-класичної концептуалізації соціальних змін. - Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -№4-5, 1998.
3. Чмихало Є.І. Деякі аспекти розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності в зарубіжних країнах та її кадрового забезпечення. - Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах: Тези наук. конф. - К.: КДІК, 1994.
4. Миронюк О.Г. Культура дозвілля молоді. - К.: Мистецтво, 1987.
5. Стрельцов Ю.А. Социокультурная деятельность на современном этапе: тенденции и перспективы развития. - Культурология: новые подходы., Альманах-ежегодник, М.: МГУК. - №3-4, 1998.
6. Снегирёва Т.В. Старший школьный возраст. - В кн.: Рабочая книга школьного психолога /Под ред. И. Дубровина. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...