WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Політичні передумови створення українських вчительських товариств - Реферат

Політичні передумови створення українських вчительських товариств - Реферат

Вістникъ законовъ и распоряжений краевихъ для Королевства Галиціи и Володимеріи съ великимъ Кнажеством Краковскимъ. Рокъ 1870. - Частина94. - с. 2.
28. Распоряженье Министра богочестія и просвещенія зъ д. 1. грудня 1870, которыяъ видаютъ ся тимчасови установленія дотично місцевого і повітового надзова над школами народными въ Королевстві Галиціи і Володимеріи съ великовєводством Краковскимъ // Вістникъ законовъ и распоряжений краевихъ для Королевства Галиціи и Володимеріи съ великимъ Кнажеством Краковскимъ. Рокъ 1870. - Частина94. - с. 7.
29. Каталог вистави шкіл народних і середних галицьких. - Львів, 1894. - с. 4.
30. Законъ важний для герцогства Буковины дотычно надзову школьного. Вочникъ 1869. - Частина 6. - с. 25.
31. Баран С. З поля національної статистики галицьких середніх шкіл // Студія з поля суспільних наук і статистики. - Львів, 1910. Т ІІ. С. 108.
32. Українська школа під польським ярмом у Сх. Галичині. - Відень, 1921. - с. 4.
33. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Т. - 46. Кн.. 2. - С. 324.
34. Попович О. Відродження Буковини. Львів, 1933. - с. 43.
35. Буковина. - 1895. - № 3. - с. 1.
36. Кобилянська Л.І. Становлення української початкової освіти на Буковині (кінець 18 - початок 20 ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці, 1998. - Вип.. 37. Педагогіка та психологія. - с. 49.
37. Добрянський О. Українські народні коли на Буковині (друга половина 19 - початок 20 ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці, 1996. - Вип. 6-7. Історія. - с. 70.
38. Курляк І. Народне шкільництво у Галичині (Друга половина 19 - початок 20 ст.) // Педагогіка і психологія. - 1995. № 1. с. - 147.
39. Кобилянська Л. Народні школи Буковини наприкінці 19 - на початку 20 ст. // Шлях освіти. - 1997. - № 3 . - с. 51.
40. Барна М. Розвиток педагогічної освіти в Галичині (1772-1939 р.р.) // Рідна школа. - 1998. - № 7-8. с. - 38.
41. Петрик І. Гуманітарна спрямованість Буковинської гімназійної освіти кінця 19 - початку 20 ст. // Гуманітарна освіта фактор світової інтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Частина ІІІ. - Чернівці, 1998. с. - 170.
42. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Головний редактор проф.. д-р В. Кубійович. - Львів, 1993. - с. 2158.
43. Грушевський М. Шкільництво в Україні (1905-1920) // Мандрівець. - 1991. - с. 25.
44. Васильович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920) // Мандрівець. - 1905. № 2. с. 17.
45. Буковинські народні школи в р. 1887/8 // Буковина. - 1889. - 14 березня.
46. Піддубний Г. Буковина. ЇЇ минуле й сучасне. - Харків, 1928. с. 144.
47. Букови, її минуле й сучасне / Під ред. Д. Квітковського, т. Бриндзана, А. Жуковського. - Париж-Філадельфія-Дітройт, 1956. - с. 668.
48. Кобилянська Л. Народні школи Буковини наприкінці 19 - на початку 20 ст. // Шлях освіти. - 1997. - № 3. - с. 47-54.
49. Австрія // Австрійський парламент. Національності Австро-Угорщини. Культурне життя Австрії. Народна освіта в Австрії. - Відень, 1918. - с. 10.
50. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. - Чернівці, 1999. - с. 82.
51. Барна М. Розвиток педагогічної освіти в Галичині (1772-1939 р.р.) // Рідна школа. - 1998. - № 7-8. с. - 39.
52. Луків О. Розвиток структури польських і українським освітніх закладів у Східній Галичині (1900-1939 р.р.) // Slavica Tarnopolinsla 3. Тернопіль, 1996. - с. 196.
53. Гарас М. Ілюстрована історія товариства "Українська школа" в Чернівцях. - Чернівці, 1937. - с. 64.
54. Баран С. Дещо з національної статистики галицьких середніх шкіл // Наша школа. - 1910. Кн. 1.
55. Ступарик Б. З історії розвитку гімназійної освіти // Український освітній журнал. - 1994. - № 1. - с. 60.
56. Піддубний Г. Буковина. ЇЇ минуле й сучасне. - Харків, 1928. с. 144.
57. Карбулицький І. Розвій народного шкільництва на Буковині. - Вашківці, 1909. - с. 79.
58. Ступарик Б. З історії розвитку гімназійної освіти // Український освітній журнал. - 1994. - № 1. - с. 64.
59. Бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. - Ф. 175(Підгірянка). - Тернопіль, 1996. с. - 170.
60. Луків О. Розвиток структури польських і українським освітніх закладів у Східній Галичині (1900-1939 р.р.) // Slavica Tarnopolinsіa. Тернопіль, 1996. - с. 170.
61. Нові пенсійні закони для учителів народних // Буковина. - 1903. - 17 січня.
62. Товариство Взаємна поміч українського вчительства 1905-1930. - Львів, 1932. - с.12.
63. Товариство Взаємна поміч українського вчительства 1905-1930. - Львів, 1932. - с.13.
64. Die Ruthenische Volksschulle und deren Lehrer inder Bukowina // Ruthenishe Revue. - 1903. - 30 November.
65. Kronika // Szchola. - 1868. - 16 lipca.
66. Historya Lwowskiego oddziatu towarsystwa pedagogicznego. - Lwow, 1894. - c. 3.
67. Карбулицький І. Розвій народного шкільництва на Буковині. // Промінь 1906. - 1 листопада.
68. Yaremento M. Galicia-Halychyna. From Separation to Unitu. - Toronto - New York - Paris, 1967. c. 155.
69. Білавич Г., Савчук Б. Товарство "Рідна школа" (1881-1939 р.р.) - Івано-Франківськ, 1999. с. - 10.
70. Статут Руського Товариства Педагогічного. Затверджений ц.к. Намісництвом дня 6 серпня 1881. ч.37.847. - 15 с.
71. Тарас М. Ілюстрована історія товариства "Українська школа" в Чернівцях. - Чернівці, 1937. - с. 10-11.
72. ДАЧО. - Ф.3 - Оп.4. - Спр. 3965. - Арк.3.
73. Товариство Взаїмна поміч українського вчительства 1905 - 1930. - Львів, 1932. - с. 37.
74. Нове бук. краєве товариство учительське // Буковина. - 1896. - 4 листопада.
75. Die Petition des Landeslehrervereines // Freie Lehrerzeitung. - P103. - 23 Oktober.
76. Руське учительство супроти політичної крізи на Буковині // Промінь. - 1905. - 1 липня.
77. Ясінчук Л. 50 літ "Рідної школи" 1881-1931. Львів, 1931. - с. 30.
78. Горський С.В справі самопомочі учительської // Промінь. - 1904. - 1 травня.
79. Бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. - Ф.175 (Підгірянка). - Спр.32. - Зош.1. - Арк.. 1-2.
80. Відозва до Загалу учителів- (льок) Русинів- (ок) народних і ви ділових шкіл в Галичині і Буковині. - Львів, 1904.- с. 4.
81. Від Комісії статутової нового організаційного товариства "Самопоміч руского учительства в Галичині і Буковині" // Учитель. - 1904. - 20 жовтня.
82. ЦДІА України у Львові. - Ф.146. - Оп. 58. - Спр. 570. - Арк. 3.
83. Товариство Взаїмна поміч українського вчительства 1905 - 1930. - Львів, 1932. - с. 280.
84. Справи краєві // Буковина. - 1905. - 11 серпня.
85. Статут. Вільної організації українського учительства на Буковині: - Чернівці, 1909. с. 1.
86. Towarzyctwo nauczycieli szkol wyzszych we Lwowie // Skola. - 1884. - 5 kwietnia.
87. Терлецький О. Історія "Учительської Громади" (1908-1933) // Двадцятип'ятиліття товариства "Учительська громада". - Львів, 1935. - с. 9.
88. ЦДІА України у Львові. - Ф.146. - Оп. 8. - Спр. 875. - Арк. 5.
89. Кмищикевич В. Товариство учителів вищих шкіл ім.. Г. Сковороди в Чернівцях // Двадцятип'ятиліття товариства. Учительська громада". - Львів, 1935. - с. 51.
90. ДАЧО. - Ф.3. - Оп. 2. - Спр. 24013. - Арк. 1-4.

 
 

Цікаве

Загрузка...