WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціальна педагогіка Джона Дьюї - Реферат

Соціальна педагогіка Джона Дьюї - Реферат

середньої освіти США, - має керуватися ясним розумінням сутності демократії… Мета демократичного устрою полягає в тому, щоб кожний член суспільства міг розвивати свої здібності, беручи участь в діяльності, спрямованій на покращання добробуту кожного і всього суспільства в цілому" (8).
Мета виховання громадян, відданих демократії, визначалась як одна з головних доброчеснот у моральному вихованні. "Учень має розуміти, що він разом з усіма несе відповідальність за збереження демократії, і бути впевненим, що сама демократія є тим ідеалом, який створюється ним самим" (9).
Ідеї і основні положення соціальної педагогіки Дж. Дьюї, його практичні експерименти в шкільному навчанні справили великий вплив на суспільну свідомість не лише американського суспільства, але широкої світової філософської і педагогічної громадськості. Надзвичайно високим авторитетом Дж. Дьюї користувався на батьківщині. Як зазначив Лоуренс Кремін, "американські освітяни побачили в цьому тихому невисокому на зріст чоловікові з темними вусами того Мойсея, який мав, врешті-решт, привести їх до педагогічної землі обітованої!" (10).
У ставленні філософів та теоретиків освіти до спадщини Дж. Дьюї спостерігалися своєрідні "припливи" та "відливи" уваги. У перші десятиліття ХХ століття Дж. Дьюї, незважаючи на численні критичні зауваження щодо прагматизму, інструменталізму, експерименталізму і натуралізму його концепції, був головною фігурою у теоретичному загалі соціальних мислителів, які приділяли головну увагу освіті і вихованню.
Наприкінці 30-х років вплив прагматизму та його освітніх концепцій помітно послабився. Втім у 70-90-х роках спостерігається черговий злет популярності ідей прагматизму. Курс на соціалізацію й адаптацію підростаючого покоління дав новий імпульс прагматистській педагогіці, про що свідчить дискусія, що розгорнулася на сторінках журналу " Pedagogic Theory " навкруги педагогічної спадщини Дж. Дьюї, звернення багатьох американських педагогів (Л. Кремін, Д.У. Свіфт, У. Файнберг, П. Гудман та ін.) до теорії морального виховання Дж. Дьюї.
Методологічні настанови Дж. Дьюї з питань виховання в сучасних умовах поділяє група теоретиків, яких очолює А. Маслоу, Т. Манро, Е. Келлі, Р. Роджерс, Т. Браммельд, С. Хук та інші. Вони підтримують положення Дж. Дьюї про роль індивідуальноговиховання в суспільстві, про те, що цінність виховання залежить від того, якою мірою воно сприяє вдосконаленню особистості, допомагаючи їй знайти відповіді на виникаючі повсякденні проблеми, а головне, вказує, як найкраще розв'язати дану ситуацію, вижити в ній, тому що життя перш за все - "постійний процес пристосування, не тільки біологічний, а й соціальний" (11). Їхнє філософське кредо з питань виховання містить і модифіковані ними ідеї соціальної педагогіки Джона Дьюї.
Творчі новації соціальної педагогіки актуалізуються обставинами загальної кризи світової освітньої системи, основу якої складають "цивілізаційні розриви" - між орієнтацією освіти на передачу учням якомога більшого обсягу знань та практичною неможливістю їх засвоїти, між традиційною "підтримуючою" освітою, яка розрахована на відносну стабільність суспільства і зростаючим динамізмом соціальних і культурних змін; між національно-специфічною особливістю освітніх систем та потребою сучасної цивілізації в єдиних стандартах освіти.
Спадщина ідей соціальної педагогіки має бути творчо використана й українською освітньою практикою. На превеликий жаль, цілеспрямованого дослідження педагогічної спадщини Дж. Дьюї в Україні не проводилося. Втім, як говориться, нарешті "крига скресла". В Україні видані твори відомої української дослідниці, педагога і психолога Софії Русової, яка у своїх працях аналізує пошуки нових форм і методів, на які так була багата реформаторська педагогіка. Вона особливо підтримувала ідею Дж. Дьюї, щоб ручна праця, екскурсії, робота у садочку, в шкільному музею вважалась би так само обов'язковою, як і читання, математика й інші навчальні предмети. "Треба, щоб школа огорнула дитину ласкою, викликала всі її активні творчі сили, зацікавила до науки, до праці, розвинула етичну й громадську свідомість; треба, щоб за шкільні роки учні навчились працювати не з-під погрози екзамену аби якихось зовнішніх принад, а через те, що робота - це природна потреба їхньої здорової вдачі; треба, щоб робота завжди була їм цікавою і приємною. Таких принципів дотримується американський педагог Джон Дьюї. У своїх вимогах до середніх шкіл він доводить, що зацікавити учня - це значить поставити його навчання на шлях нормальної активної роботи на все життя" (12).
Позитивна оцінка методики, розробленої на основі ідей прагматичної педагогіки Дж. Дьюї, зокрема, індивідуалізація навчання, що мала своїм завданням підготовку активних, ініціативних, енергійних учнів, здатних адаптуватися до нових умов соціального життя, міститься у фундаментальній монографії Володимира Корженка "Філософія виховання: зміна орієнтацій" (13). Сподіваюсь, що і ця стаття зробить свій внесок у справу осмислення методологічного значення соціальної педагогіки Дж. Дьюї для вітчизняної освітньо-виховної практики.
Список використаної літератури
1. Бернстайн Р. Возрождение прагматизма// Вопросы философии. - 2000. - №5. - С.109; 2 . Dewey J. Reconstruction in Philosophy. - Boston , 1949. - P.182; 3. Радіонова І.О. Сучасна американська філософія освіти та виховання. Тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови. - Х., 2000. - С.77; 4 . Dewey J. Ethics in the University of Michigan . EW, vol.3, p.49; 5 . Dewey J. Our National Dilemma. MW, vol.12, p.4; 6 . Дьюи Дж. Школа и общество. - М. , 1925. - С.25; 7. Dewey J. Nationalizing Education. MW, vol 10, p.203; 8 . Cardinal Principles of Secondary Education. Wash., 1918, p.14; 9 . Cardinal Principles of Secondary Education. Wash., 1918, p.22; 10 . Curtis S.J., Boultwood M.A.E. A Short History of Educational Ideas, London , 1953, p.18; 11. Middelmas K. The Politic of industrial Society. London , 1975, p .192; 12 . Русова С. Лекція 12. Історія. Природознавство// Вибрані педагогічні твори: У 2-х кн.- Кн.2/ За ред. Є.І. Коваленка. - К.: Либідь, 1997.- С.15; 13 . Корженко В. Філософія виховання: зміна орієнтацій. - К., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...