WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціальна педагогіка Джона Дьюї - Реферат

Соціальна педагогіка Джона Дьюї - Реферат

"світло звичайного дня" надає людині достатньо енергії для плідної праці. Дійсно, щоденне життя повне малих та великих розчарувань, приватне та громадське життя - негармонійне і незадовільне, але, за Дж. Дьюї, абсолютною неправдою є те, що воно радикально зіпсоване. Тому завдання культури, освіти і виховання полягає не просто у сприйнятті цього життя, пристосуванні до нього, а в тому, щоб засобами особистісного активізму, плідної праці змінити його на краще. Ця оптимістична інтенція концепції адаптації Дж.Дьюї напрочуд своєчасна. Суспільство кінця ХХ - початку ХХІ століття знову опинилось у кризовому стані, і питання про адаптивну поведінку людини та методи її формування набули значної ваги.
Але методологічне значення концепції адаптації не обмежується їїантикризовою спрямованістю. Дж. Дьюї був не лише визначним педагогом, але й всесвітньо визнаним філософом. Його освітні і виховні ідеї випрацьовувалися в контексті широкого соціально-філософського розуміння складного і вкрай суперечливого поступу людської цивілізації. Тому важливим завданням соціальної педагогіки Дж. Дьюї вважав формування "випереджаючої свідомості", здатності індивіда бути готовим до зустрічі з "невідомим", "незвичним". Цьому завданню слугувала педагогічна методика формування новаторського мислення, бачення перспективи.
Деякі критики Дж. Дьюї звинувачували його в "ідеалізації", його стратегічний прагматизм здавався їм не зовсім практичним, відірваним від реалій американського суспільства. Вони вважали, що у такій країні, як Сполучені Штати Америки, де ніколи не було традиційного правлячого класу, серед урядовців переважали старомодні і не дуже чесні політики, єдиним талантом яких було мистецтво знаходити компроміси, а в промисловості панували "капітани індустрії", головною турботою яких було забезпечити державу "дешевим урядом" та слухняною робочою силою, реформування школи за проектами Дж. Дьюї неможливе. Однак подальша історія розвитку американської педагогіки переконливо доводить хибність і безпідставність подібних звинувачень.
Син свого часу і відданий патріот США Дж. Дьюї також вважав, що професійна підготовка молоді - одна з вирішальних умов розвитку держави і вдосконалення суспільства. Теоретик прагматизму також наполягав на тезі про те, що показником вміння людини адаптуватися до життя є її особистий успіх, власне благополуччя. Втім, ані Дж. Дьюї, ані його послідовники зовсім не уявляли мету прагматизму у формуванні у людей "технологічного" вміння пристосуватися до навколишніх умов, досягти успіху за будь-яку ціну, вижити і перемогти у безжалісній боротьбі із суперниками і конкурентами. Трактування прагматизму як виключно філософії успіху, мірилом якого є гроші, була ні чим іншим, як вульгаризацією цього вчення. "Дж. Дьюї різко виступав проти утилітаризму "гендлярського" типу (Бентам і Мілль), який вбачав в діяльності лише засіб для досягнення людиною насолод або багатства" (2).
Як справедливо зазначає Радіонова І.О., Дж. Дьюї визнає самоцінність індивіда, виступає за свободу особистості, відстоює її унікальність. Все це зближує американського соціального педагога "з європейською гуманістичною традицією" (3).
Згідно з Дж. Дьюї, мета його соціально-педагогічних зусиль - виховати молоде покоління, яке було б здатне своєю діяльністю забезпечити органічне поєднання особистісних та суспільних інтересів. Ця думка утворювала один з головних концептів соціальної педагогіки Дж. Дьюї. Характеризуючи її, в цілому зазначимо, що до інших, не менш важливих елементів освітньо-виховного вчення американського професора, відносяться наголос на філософському підгрунті соціальної педагогіки, інструменталістське трактування методики навчання й освіти, відстоювання пріоритету проблемно-діяльнісного підходу до змісту освітнього процесу; акцентований наголос на значенні морально-психологічних складових структури особистості учня. Особливе місце в концепції Дж. Дьюї належить з'ясуванню соціально-політичних чинників соціалізації молоді. Соціальні, політичні та моральні аспекти прагматизму для Дж. Дьюї та інших провідних теоретиків цього вчення завжди перебували на передньому плані.
Зазначені концепти, звичайно ж, не вичерпують зміст соціально-педагогічної доктрини Дж. Дьюї. В центрі уваги класиків прагматизму (Джеймс, Дьюї, Мід) перебували також етика, політика, релігія, естетика, культурологія, космологія, теорія еволюції, природничі науки, зокрема, біологія. Такий широкий діапазон наукових інтересів класиків прагматизму вигідно відрізняє їх від сьогоднішніх послідовників. Серед визнаних авторів прагматизму Джону Дьюї, втім, належить провідне місце. Його філософський і педагогічний спадок по-справжньому вражає: понад 30 фундаментальних монографій та 900 статей з філософії, педагогіки, етики, психології, політології і культурології.
Впливовість і переконливість соціально-педагогічних поглядів Дж. Дьюї полягали насамперед в тому, що вони вибудовувалися на грунтовному соціально-філософському матеріалі. Його розуміння педагогічної практики, освітньої методології, змісту виховних настанов та рекомендацій зумовлювалося прагматистською системою світоглядних принципів пізнання та пояснення буття природи, суспільства і людини. Дьюї-педагог невіддільний від Дьюї-філософа. Теорія освіти, вважав він, є не просто розділом філософії чи її прикладною частиною, а самою серцевиною філософії. Як можна називати себе філософом і при цьому не бути щиро зацікавленим освітою, в тому числі професійною? - запитував Дж. Дьюї. І не випадково основними понятійними одиницями його соціальної педагогіки слугують філософські категорії: "досвід", "практика", "пізнання", "метод", "діяльність". Опорною серед них є категорія досвіду.
Поняття "досвід" як філософська категорія, за Дж. Дьюї, фіксує цілісність й універсальність людської діяльності як єдності знання, навичок, почуття, волі (4).
Поряд з категорією досвіду важливу методологічну роль в соціальній педагогіці Дж. Дьюї відіграє категорія смислу. Самоідентифікуватися у світі, використовувати досвід заради реалізації власних інтересів, досягати успіху (прагма) людина здатна лише за умов надання смислової визначеності своїм діям. Дж. Дьюї, як неважко переконатися, був прихильником

 
 

Цікаве

Загрузка...