WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасна державна освітня стратегія і розвиток управлінської освіти в Україні - Реферат

Сучасна державна освітня стратегія і розвиток управлінської освіти в Україні - Реферат

державною академічною та комерційною, що покращить її якість і,таким чином, посприяє розвиткові країни. До того ж це дасть можливість створити відповідності між чинними національними стандартами освіти та тим її новим змістом, який закладений у саму концепцію таких програм. Наприклад, О.В. Щербина пропонує три структурні складові такої програми: базові дисципліни, нормативні та дисципліни за вибором. Базовий блок - це вища економічна освіта, яка включає оволодіння фундаментальними знаннями з макро- і мікроекономіки, менеджменту, бухгалтерського обліку тощо. Нормативний передбачає управлінські функціональні дисципліни - фінансовий, операційний, маркетинговий менеджмент, а також стратегічне та антикризове управління, міжнародний бізнес, управління конкурентоспоможністю тощо. Варіативна складова може включати як дисципліни за вибором навчального закладу, так і за вибором слухача [6].
Окрім того, якість програми МВА оцінюється за різними критеріями, які охоплюють працевлаштування і заробітну плату випускників, природу факультету, інтернаціоналізацію, думки випускників, рівень наукових досліджень, академічну репутацію. В Україні відсутній досвід порівняння та оцінювання існуючих програм - йдеться не про боротьбу споживача освітніх послуг за право доступу до кращого джерела знань, а про прагнення здобути певний атрибут - диплом. Зміна такої настанови можлива, якщо за підтримки держави в країні почнуться процеси, направлені, з одного боку, на те, щоб зробити значимою саму наявність знань, тобто надати ідеологічного впливу на суспільство, який полягатиме у побудуванні нової ідеологеми: реальні якісні знання необхідні для професійної та соціальної реалізації людини як такої. З іншого боку, держава має перейматися введенням спеціаліста в діючу систему розподілу праці, засвоєнням ним вузькоспеціальних знань, практичних умінь і навичок. І в даному разі програми МВА можуть стати ефективною базою для підготовки високопрофесійних менеджерів - знавців ринків стратегічно важливих партнерів України в усьому світі. Така пропозиція в контексті тих світових глобалізаційних процесів, що відбуваються зараз, дозволить позиціонувати нашу країну як європейський (а може, й світовий) центр підготовки бізнес-кадрів, які знають економічну та бізнесову специфіку провідних держав.
Спробуємо окреслити основні функції органів державної влади стосовно підготовки профільних менеджерів у рамках програм МВА (табл. 1):
Таблиця 1. - Матриця функцій органів державної влади стосовно підготовки фахівців з менеджменту
Функції Засіб виконання Мета Кінцевий результат
Координаційна Листи, наради Узгодження діяльності закладів освіти на теренах країни Реалізації стратегії розвитку освіти в області
Аналітична Аналітичні довідки, дослідження, рекомендації Виявлення проблем, способів розв'язання, визначення мети і напрямів розвитку Спільна програма дій
Освітньо-корекційна Вивчення ринку праці, соціологічні опитування, аналіз статистичних даних Надання рекомендацій ВНЗ щодо формування навчальних програм, уведення нових дисциплін, відкриття спеціальностей Вищий навчальний заклад забезпечує потреби регіону
Прогностична Анкетування, соціологічні опитування, аналіз соціально-економічних показників Прогнозування можливих сценаріїв розвитку країни та попиту на освітні послуги Стратегія розвитку освіти (довгострокові результати)
Щоб функції державних органів влади змінили свою парадигму, варто добре продумати структуру їхньої співпраці з вищими навчальними закладами, особливо тими, які мають структурні підрозділи з підготовки вказаних фахівців. На наш погляд, можлива така модель: міністерство освіти і науки та підпорядковані йому відділи управління освіти і науки облдержадміністрацій повинні мати бодай три такі важливі відділи, як організаційний, інформаційний та аналітично-прогностичний. Тоді, відповідно, зростатимуть вимоги до працівників тих управлінь освіти, які функціонують за такою моделлю. Це значить, що фахівці з управління навчальними закладами володітимуть відповідними комунікаційними та управлінськими здібностями, знанням методики та інструментарію формування й аналізу державної політики, умінням працювати з громадськістю.
Насамкінець хотілося б ще раз наголосити, що найбільшим стратегічним ресурсом України є її спеціалісти. І ми зможемо підвищити їх конкурентоспроможність, якщо позиціонуємо себе як територію надання освітніх послуг на рівні світових стандартів. Перший крок для цього вже зроблено - Україна стала учасником Болонського процесу. Другим має бути створення на її території на базі університетів таких шкіл бізнесу, у яких можуть працювати визнані, зі світовою славою фахівці. Коли ми зможемо залучити до себе міжнародне студентство, то змінимо ставлення до наших освітніх закладів у самих українців, бо не диплом стане головною метою, а якісні знання, які можна отримати, не виїжджаючи для цього далеко за кордон. Одним з важливих наслідків такої програми стане також поверенння з-за кордону багатьох тисяч українських фахівцв, які вже отримали і зараз отримують там освіту, асимілюючись з чужою культурою та збагачуючи інші держави своєю працею.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Лігоцький А.О. Методи і засоби виpішення завдань пpоектування освітніх систем нового типу: Hавч.-метод. посібник /Hац. акад. внутpіш. спpав Укpаїни. - К., 1997. - 41 с. - Бібліогp.: с.39-40. - К-1 [А 582998].
2. Сучасні системи вищої освіти: поpівняння для Укpаїни: [Зб.] /Hац. ун-т "Києво-Могилян. акад."; [Заг. pед. В.Зубка]. - К.: Вид. дім "КМ Academia", - 288 с. - К-1 [А 582027].
3. Гамаюнов В.Г. Наукові основи інноваційної моделі освітньої системи держави та регіону // Схід. - 2004. - №1. - С. 23-26.
4. Кривда Н.Ю. Сучасна освіта як гравець на ринку праці //Актуальні порблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (до 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Матеріали Міжнародної наукової конференції "Людина - Світ - Культура" (20-21 квітня 2004 року, Київ). - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 976 с.
5. Каніщенко О.Л. Бізнес-освіта в Україні: нові тенденції та перспективи в перехідній економіці //Бізнес-освіта як бізнес: якість послуг і соціальна відповідальність. Матеріали 5-ї щорічної міжнародної конференції "Розбудова менеджмент-освіти в Україні" (м. Харків, 13-15 листопада, 2003 р.) - Київ: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. - С. 47-58.
6. Щербина О.В. Програми МВА при вищих навчальних закладах України //Бізнес-освіта як бізнес: якість послуг і соціальна відповідальність. Матеріали 5-ї щорічної міжнародної конференції "Розбудова менеджмент-освіти в Україні" (м. Харків, 13-15 листопада, 2003 р.) - Київ: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. - С. 47-58.
7. Шеремета П. Викладання менеджменту, або Ключові фактори успіху // Синергія. - 2001. - № 2.

 
 

Цікаве

Загрузка...