WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціальна педагогіка Джона Дьюї: методологічний аспект - Реферат

Соціальна педагогіка Джона Дьюї: методологічний аспект - Реферат

екзистенціалістського підходу до проблем виховного значення. Через два десятки років після опублікування основних творів Дж. Дьюї теза про самотворчість і самовизначеність особистості знайшла розгорнуте обгрунтування в теорії Ж.-П. Сартра.
Дж. Дьюї активно пропагував ідею творчої продуктивної діяльності не просто як шлях до успіху, але як соціальну і моральну цінність. Людська діяльність, за Дж. Дьюї, сама в собі є метою і витоком відчуття задоволення від сприйняття її як вільної творчості. Така праця утворює сенс життя, успіх в її здійсненні сприймається як щастя. До речі, аналогічної думки свого часу дотримувався видатний український філософ і освітянин Г.С. Сковорода.
Проблема практичності, конкретного і професійного ставлення до суспільства, своїх обов"язків, до своєї справи - постійна тема творів Дж. Дьюї. Видатний майстер праксеології, він впевнений того, що головна мета освіти і виховання - забезпечити "зростання людини" у практичній сфері, насамперед розвиток її "практичного розуму". Основи такого росту закладаються в школі, яка має забезпечити єдність освіти, виховання і практичної діяльності. Одним з положень шкільної праксеології Дж. Дьюї є "вчитися робленням". Це стосувалося, зокрема, практичної праці, що її здійснювали учні. В його Школі-лабораторії, наприклад, діти вирощували пшеницю на шкільному подвір'ї, товкли зерна, вчилися випікати хліб тощо. Вони вивчали виплавку металу і будували власну піч. Це, за переконаннями вчителя-експериментатора, сприяло практичному розумінню світу.Але головне було те, що учні при цьому керувалися не комерційними, а філософськими і моральними міркуваннями.
"Інструменталізм" дьюївського прагматизму, "експерименталізм" як визначення сутності його педагогічних прийомів, їхньої новаторської спрямованості в концепції Дж. Дьюї підпорядковані благородній моральній меті - вихованню творчої, працелюбної, вільної особистості. Однією з його опорних етичних настанов було формування у молодої людини усвідомлення та відчуття відповідальності.
Відповідальність як чеснота розглядається Дж. Дьюї в різних ракурсах - суто моральному, правовому, соціальному, політичному. Відповідальність як риса моральної свідомості у творах вченого щільно взаємодіє з усвідомленням соціально-політичної відповідальності громадянина, яка, зокрема, проявляється у його відданості демократичному способу життя.
Соціальна педагогіка Дж. Дьюї просякнута духом ліберального демократизму з його принципами відкритості, плюралізму думок, наявністю альтернатив, правом кожного на самовираз і висловлювання власної точки зору, навіть такої, яка на перший погляд здається абсурдною. Дж. Дьюї вважав, що демократія - це не просто політична система; демократія - це суспільство, пройняте духом взаємоповаги усіх громадян та бажанням досягти більшої єдності спільноти, а також якомога повніше реалізувати таланти та здібності членів даного суспільства (5).
Демократична система - визначальний елемент системи соціальних чинників становлення і розвитку особистості. Філософ-новатор, педагог з інноваційним мисленням, Дж. Дьюї своєрідно розумів значущість і координацію інституцій демократії: базовим інститутом суспільства, який навчає громадян участі у демократичному процесі, є не сім'я або держава, а школа. Адже і сім'я, і державні інститути мають ієрархічну та авторитарну будову. Шкільна "спільнота", побудована за принципом рівного залучення усіх в освітньо-виховний процес, найкраще відповідає демократичному принципові "участі". Вона - найбільш підхожий кандидат на роль головного осередка суспільства, в якому відбувається цілеспрямоване, систематичне навчання демократії, і на цій основі - виховання громадян демократичного суспільства. Всі інші можливості структури дійової демократії повинні спиратися на цей чинник і надбудовуватись над ним. Більше того, "в тій мірі, в якій суспільство є продуктом шкіл, - пише Дж. Дьюї, - якість його демократії буде відображати якість його освітніх процесів. Коли освіта стає освітою як дослідженням і освітою для дослідження, соціальним продуктом цього інституційного зрушення буде демократія як дослідження, а не просто демократія" (6).
Отже, демократія для Дж. Дьюї є найпривабливішою формою суспільного існування, оскільки за такого ладу людська спільнота найприродніше постане як гармонійне суспільство. До того ж, ця форма суспільної організації людей за своєю природою має бути інтернаціональною та космополітичною, оскільки її легітимність заснована на лояльності до інших форм об'єднань людей та їхній підтримці. Все це, з його точки зору, має обстоювати освіта і виховання молоді: "Недостатньо навчати тому, що війна є жахливою та уникати всього, що може стимулювати міжнародну підозру і ворожість. Наголос потрібно робити на тому, які спільні прагнення та очікувані результати цих прагнень об'єднують людей поза географічними межами їхнього проживання. Вторинний та умовний характер національного суверенітету щодо більш повної, вільної та плідної взаємодії між усіма людськими істотами має пропагуватися як правильна концепція у формуванні людської свідомості. Якщо ж ця концепція не пов'язується з питаннями освіти, то це означає, що інша ідея освіти, яка протистоїть одвічним принципам гуманізму, є посяганням на права людини", - зазначає Дж. Дьюї (7).
"Активізм" принципу навчання зумовлює і ставлення громадянина до "реальної демократії". Демократія, конкретно її американський зразок, не були для Дж. Дьюї "священною коровою". Демократія - це ідеал соціальної спільноти, в якій забезпечені умови "вільного спілкування" і самореалізації особистості. В цьому відношенні, писав Дж. Дьюї, Америка все ще не демократична держава. Ось чому обов"язок кожного громадянина полягає у прагненні вдосконалити демократію, а завдання школи - відповідна підготовка молоді.
Свою книгу "Демократія та освіта", яка стала відомою на весь світ, Дж. Дьюї охарактеризував як таку, де впродовж багатьох років була найповніше викладена його теорія морального виховання, розуміння його "таким, як воно є". Державні органи США з прихильністю ставилися до ідей демократизації освіти, висловлених Дж. Дьюї. "Освіта в США, - зазначалося в документі Комісії національної асоціації з організації середньої

 
 

Цікаве

Загрузка...