WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісна рефлексія вчителя - Реферат

Особистісна рефлексія вчителя - Реферат

компетентності.
Відчуваючи себе в класі впевнено, невідчуваючи необхідності застосовувати психологічний захист, вчитель легко приймає певну обмеженість власних можливостей, а також обмеженість важливостей учнів. Він зможе бути доброзичливим і в той же час в потрібних випадках - критичним.
Роль значущого іншого наділяє вчителя великим впливом на школярів, який потрібно використовувати для формування у них позитивної особистісної орієнтації.
Людина, яка має низьку самооцінку, не без труднощів вступає у вільне спілкування з іншими людьми. В принципі вона схильна принижувати значення особистості іншої людини, точно так, як і своєї. Як відомо, кращий вид оборони - це напад. У відповідності з цим принципом, як правило, і діє той, для кого негативні реакції інших співпадають із власними негативними уявленнями про себе. Така людина прагне підвищити свою самооцінку, доказуючи, що інші гірші, ніж вона сама. Тому немає нічого дивного в тому, що низька самооцінка в більшості випадків супроводжується установкою на негативне сприймання оточуючих. Саме це робить ущербну Я-концепцію головною ланкою в процесі виникнення різного роду упереджень і негативних установок.
Розуміння цих зв'язків дуже важливо у взаємовідносинах вчителя і учня. У відносинах між учителем і учнями необхідна взаємна повага і взаємне прийняття, ніщо не повинне загрожувати в школі людській гідності, ранити її. Тільки тоді процес навчання буде по справжньому ефективним.
Саме вчителі, які мають низьку самооцінку, нерідко проявляють негативне ставлення до дітей, які відрізняються від своїх однокласників здібностями, фізичними даними, соціальним походженням. Ставлення дітей один до одного також, як правило, залежить від їх Я -= концепції.
Якщо в завдання вчителя входить формування у дітей позитивної Я концепції, він повинен представляти собою модель відповідної поведінки. Тоді на уроці дитина буде не лише засвоювати шкільну програму, але й активно розвиватися в соціальному плані.
Для зміни Я - концепції учнів в позитивному напрямі, вчитель повинен переконувати тих із низ у кого вже сформувалося негативне само сприймання. Але, як показує аналіз процесу переконання, його може здійснювати і той, хто користується довір'ям осіб на яких направлений його вплив. Якщо учні відносяться до вчителя негативно, не довіряють йому, зусилля його будуть безуспішними.
Коли дитина відчуває, що ставлення до неї в школі є формальним, це викликає у неї стан пригніченості. Іноді школяр відчуває себе "гвинтиком" великої бюрократичної машини, де його ім'я не більше ніж умовне позначення. Якщо вчитель не враховує індивідуальні відмінності школярів, якщо він не завдає собі прагнення запам'ятати ім'я учня або зміст своїх бесід з ним, це служить для дитини явною ознакою того, що його не сприймають як особистість. І навіть, якщо від такого вчителя в цілому виходить позитивний зворотний зв'язок він може мати лиш незначний вплив на Я- концепцію дитини. Насправді, чому він повинен вірити судженню про нього людини, якій він байдужий і яка навіть, може бути, не пам'ятає його імені.
І зовсім інакше сприймається дитиною вчитель, який проявляє до нього щирий інтерес. Такий вчитель завжди пам'ятає деталі життя дитини, його навчання і своїх з ним взаємовідносин, відчуває зміни їх настрою і тактовно враховує це при спілкуванні з ним. Як же дитина може не прислухатися до оцінок, які дає їй така дитина. "Для того, щоб пізнати інших, треба пізнати себе".
2.Психологічне консультування вчителів.
Всі наведені дані психологічних досліджень свідчать про необхідність організації спеціальної підготовки, яка спрямована на розвиток в учителів здатності до позитивного і плідного спілкування з учнями.
Оскільки само установки формуються в процесі научіння, соціальної комунікації вони можуть зазнавати сприятливих змін. Створення атмосфери, яка сприяє покращенню Я - концепції, одночасно сприяє також і виникненню в індивіда готовності до прийняття інших. Отже, групова терапія і консультації призвані мати на індивіда, який має понижену самооцінку - двоякий вплив - вони допоможуть йому , по-перше, відчувати себе більш компетентним, впевненим у собі, а по-друге, покращити його відносини з іншими, що не може не впливати позитивно як на особистість самого вчителя, так і на розвиток дітей, яких він навчає. Незважаючи на очевидну самооцінку вчителів, на сьогоднішній день було зроблено мало досліджень і організовано мало практичних заходів , спрямованих на вирішення цього завдання.
Проте існують конкретні практичні рекомендації відповідно до психологічного консультування таких людей. Так, Мак-Клейн разом з лекційним курсом, де душевне задоволення розглядається як необхідна умова досягнення саморозуміння і прийняття себе, пропонує практикувати таку форму роботи, як письмовий аналіз власних даних особистісних тестів. Курс Мак-Клейна побудований на передбаченні про те, що аналіз великої кількості даних тестів, які відносяться до власної особистості, сприяє розумінню індивідом власного Я більш ніж проста інтроспекція. Дані особистісного тесту індивіда можуть сприяти поглибленню його само розуміння лише при умові, що він має можливість обговорити їх з кимсь, виявити їх значення.
Мак - Клейн встановив, що в результаті обговорення самовідчуттів і само установок помітно зростають показники само актуалізації і зменшується розрив між ідеальним і реальним.
Джерсілд вважає, що вчитель у багатьох випадках може обійтись і без активного навчального курсу, оскільки для поглиблення само розуміння і усвідомлення своєї Я - концепції він повинен просто навчитися задавати собі, наприклад, такі питання і головне відповідати на них з граничною відвертістю.
1. Чи вважаю я себе завершеною, повністю сформованою особистістю чи у мене є резерви внутрішнього росту і розвитку?
2. Чи достатньо я впевнений(а) у собі ?. Поведінка впевненого у собі вчителя відрізняється великою спонтанністю, ініціативою, емпатією; вона не схильна до конфліктів, не відрізняється емоційною холодністю і скутістю, які дуже не сприятливі для спілкування з учнями.
3. Чи здатний я терпляче сприймати різні точки зору? В ідеалі вчитель повинен створити в класі таку атмосферу, щоб кожен учень був впевнений, що його не принизять, якщо він висловить незвичайну думку навіть, якщо вона різко розходиться з точкою зору вчителя.
4. Чи вважаю я себе здатним приймати в свою адресу критику, необхідну для мого особистісного і професійного росту.
Надмірна особистісна напруга вчителя проявляється в самозакоханості в неістотних образах, в невпевненості у собі.
Дивлячись на себе зі сторони, вчитель виявляє, що деякі цінності і уявлення про викладацьку діяльність, яких він завжди притримувався, можуть бути поставлені під сумнів.
Ось деякі інші питання , які вчитель може задавати

 
 

Цікаве

Загрузка...