WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісна рефлексія вчителя - Реферат

Особистісна рефлексія вчителя - Реферат


Реферат на тему:
Особистісна рефлексія вчителя
План
1. Я - концепція вчителя, її вплив на розвиток учнів.
2. Психологічне консультування вчителів з низьким рівнем само сприйняття.
1. Концепція Я схематично можна виділити в такі складові:
" Образ Я - уявлення індивіда про себе самого(когнітивна сторона, описова)
" Самооцінка - афективна сторона цього уявлення, яка може мати різну інтенсивність, оскільки конкретні риси образу Я можуть викликати більш чи менш сильні емоції, пов'язані з їх сприйняттям або осудженням(емоційно-оцінювальна складова)
" Потенційна поведінкова реакція, тобто ті конкретні дії, які можуть бути викликані образом Я і самооцінкою.
По Джемсу самооцінку можна визначити за наступною формулою.
Самооцінка =
відношення реальних досягнень індивіда до його домагань. Хто досягає в реальності характеристик, які визначають для нього ідеальний образ Я, той повинен мати високу самооцінку. Якщо ж Людина відчуває розрив між цими характеристиками і реальністю своїх досягнень , його самооцінка буде низькою.
Джемс фактично вказував два шляхи підвищення самооцінки. Насправді, індивід може покращити уявлення про себе, або, збільшуючи чисельник цього дробу або зменшуючи його знаменник, оскільки для самооцінки важливо лише співвідношення цих показників. Як мудро замітив Джемс, "наше самовідчуття в цьому світі залежить винятково від того, ким ми хочемо стати і що ми хочемо звершити".
Зосередимося тепер на Я - концепції вчителя і постараємося прослідкувати, як її характер впливає на його поведінку і поведінку учнів, на його здатність будувати продуктивні відносини з учнями, на його стиль викладання і на ті уявлення і очікування, які пов'язуються у нього з власною позицією в класі і з позиціями учнів.
В дослідженнях американських вчених(Каммінгса) у вчителів, які мають понижену самооцінку, були виявлені установки, які заключали в собі очевидний негативний потенціал, який здатний досить негативно впливати на особистість школяра. Для характеристики власного педагогічного стилю вони вибирали такі твердження:
1.Негативно реагувати на тих учнів, які тебе не люблять.
2.Використовувати будь-яку можливість, створюючи для учнів труднощі, так як це не дає розслабитися.
3.Стимулювати учнів до навчання, викликаючи у них почуття провини за свої промахи.
4.По можливості будувати навчальну діяльність на основі конкурентної боротьби.
5.Виходити із вірогідності нечесної поведінки учнів на екзаменах.
6Зіштовхувати учнів обличчям до обличчя з суровою реальністю дорослого життя.
7.Прагнути до встановлення жорсткої дисципліни.
8.Збільшувати міру покарання учнів пропорційно його провині.
Отже, установки, направлені на себе і на інших, значно впливають на характер між особистісних відносин.
Дослідження американських вчених(Комбса та інш.) зафіксували деякі особливості, які властиві "хорошому" вчителю, в плані сприймання оточуючих. Для такого вчителя внутрішня, психологічна сторона справи, важливіша за зовнішню;
" Спочатку він намагається зрозуміти точку зору іншої людини, а потім уже діяти на основі цього розуміння;
" Люди і їх реакції є для нього більш значимими, ніж речі і формальні ситуації;
" Він довіряє людям, чекає від них прояву товариськості, а не ворожості;
" Людина завжди представляє для нього особистість, яка має свої переваги.
Отже, позитивне сприймання вчителем школярів і самого себе є одним з важливих факторів ефективності його роботи і сприяє розвиткові у школярів позитивної Я - концепції.
Результати досліджень свідчать про те, що наявність в учителя позитивної Я - концепції сприятливо позначається не лише на його поведінці в класі, але й на успішності учнів, які, спілкуючись з людиною, впевненою у можливостях, починають проявляти свої здібності в повній мірі і здобувають відчуття власної цінності. Сприятливі якості вчителя надають всьому процесу навчання продуктивний імпульс.
Багато позитивних характеристик вчителів, виявлених дослідниками, асоціюються з запропонованим у свій час Маслоу поняттям особистості, яка самоактуалізується. Мається на увазі людина, яка в повній мірі реалізує можливості , яка володіє психічним здоров'ям, приймає речі такими, які вони є; її поведінка відрізняється спонтанністю, автономністю, творчим підходом і демократизмом. Розвиваючи це уявлення, Маслоу, зауважує, що найбільш ефективними є ті вчителі, яких відрізняє тенденція до самоактуалізації.
Маслоу - основоположник гуманістичної психології. він вводить відмінності зовнішнього і внутрішнього навчання. Внутрішнє навчання впливає на особистість людини в цілому і спрямована на розкриття її унікального потенціалу. Зовнішнє навчання - це процес, який є самоціллю. Діти, вчитель яких прагне до самоактуалізації, сприймають процес навчання як стимуляцію внутрішнього росту. Зрозуміло, що такі вчителі вибрали цю професію свідомо, оскільки в ній вони знаходять можливості для свого подальшого розвитку. Маслоу вважає, що у особистості, яка самоактуалізується, завжди є потреба в діяльності певного роду, яку слід розглядати не як недостачу чого-небудь, а як необхідну умову для духовного розвитку особистості. Вчителі з тенденцією до самоактуалізації роблять процес учіння бажаним і не тільки створюють на уроці позитивний клімат, але й забезпечують умови для внутрішнього розвитку дітей.
Слід відзначити, що вчителі, не схильні до само актуалізації, також можуть створювати атмосферу, сприятливу для учіння, але, як приклад, лише для окремих учнів. Вивчаючи індивідів з яскраво вираженою тенденцією самоактуалізації, Маслоу (1968) виявив, що вони відрізняються від інших людей більш адекватним сприйманням реальності і відчувають більш комфортний стан в оточуючому їхз світі. І оскільки Я людини складає невід'ємну і важливу частину тієї реальності, яку він сприймає, особистості, які самоактуалізуються краще знають себе і легше сприймають себе такими, якими вони є. Вони менше залежні від механізмів психологічного захисту, зокрема їм не властива спотвореність сприймання, яка часто знижує ефективність діяльності людей з менш стійким психічним складом.
Зв'язок ефективного навчання з Я-концепцією вчителя очевидний. Роль вчителя передбачає поглиблене знання про себе і про інших, так як "Мовчання це передача іншим частинок власного Я"(Р.Бернс)
В ідеалі події , які відбуваються в класі по своїй сутності мають психотерапевтичну спрямованість. Вчитель, виступаючи по відношенню до школяра як значущий інший, повинен відчувати і демонструвати готовність до його внутрішнього безумовного сприйняття, аналогічно до тих установок, з якими підходить до пацієнтів психотерапевт. Необхідною умовою цього є відчуття вчителем переконаності в своїй особистісній і професійній

 
 

Цікаве

Загрузка...