WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Актуальні проблеми психології педагогічної праці - Реферат

Актуальні проблеми психології педагогічної праці - Реферат

динамічний у плані видозмін структури співвідношення основних компонентів комунікативного процесу. На початкових стадіях виховання частка активності педагога переважає активність дитини, з набуттям нею компетентності та вправності її активність пропорційно тому збільшиться, а на заключних етапах виховного процесу дитина все робить самостійно під ненав`язливим контролем вихователя. Саме за таких умов організації для неї відкриваються реальні можливості відчути себе суб`єктом діяльності, а в перспективі - і власної життєдіяльності, що необхідно для вільного творчого розвитку її особистості.
Сприятливими психологічними умовами розвитку дитини є створення педагогом обстановки безумовного її прийняття, любові та захищеності, в яких вона вільно та беззастережно може виражати власне ставлення. Тому ефективне виховання з необхідністю передбачає демонстрацію любові на адресу дитини, вміння допомогти, зрозуміти дитину, вибачити їй її огріхи та захистити.
Ефективне виховання - справа делікатна, воно має як правило прихований характер. Активна недекларативна позиція педагога забезпечується сумісною діяльністю, інтересом до внутрішнього світу дитини, представленням їй особистісної свободи, поваги до неї та демократичним стилем спілкування. Нарешті, ефективна виховна діяльність з необхідністю відбувається на тлі або ж задля позитивних переживань дитини. Емоційна підтримка та схвальна оцінка вихователем досягнень вихованця створюють ситуаціюсуб`єктивного переживання останнім власних досягнень, успіху, внутрішньої задоволеності своїми діями та отриманими результатами, участю у виховній діяльності, і тим самим спонукає дитину до подальшої активної участі у виховному процесі, а на більш пізніх етапах соціалізації - до самовиховання.
3. Структура педагогічної праці. Психологічний аналіз її основних компонентів.
Сучасне науково-психологічне дослідження будь-якого суб`єкта педагогічної діяльності передбачає психологічний аналіз його професійної компетентності. Цей термін поєднує в собі три основні сторони феномена педагогічної праці: педагогічну діяльність, педагогічне спілкування та прояви особистості педагога, які вважаються окремими процесуальними показниками (або блоками) такої компетентності. Результативність педагогічної праці вчителя, вихователя або викладача оцінюється по тих якісних позитивних змінах у психічному розвитку учнів, вихованців або студентів, які відбулись під впливом педагога. Тут враховується особистістний та інтелектуальний розвиток об`єкта прикладання педагогічних зусиль, його становлення як особистості та суб`єкта учбової діяльності. У результативних показниках професійної компетентності прийнято розрізняти два блоки: 1) навченість та навчальність; 2) вихованість та виховуваність. Далі доцільно докладніше роздивитись кожен з виділених блоків.
Педагогічна праця - один з найскладніших видів людської діяльності. Її ефективне здійснення вимагає наявності певних психологічних якостей, а також оперування широкими і різнобічними професійними знаннями та вміннями, на основі яких педагог виробляє власне практичне рішення. Як і будь-якій іншій діяльності, такій активності притаманні: мотивованість, цілепокладання та предметність (психологічна структура діяльності: мотив, ціль, предмет, засоби, способи, продукт та результат), а її специфічною ознакою є продуктивність. За цим критерієм Н.В. Кузьміна виділяє п`ять рівнів продуктивності педагогічної діяльності: 1) непродуктивний рівень (репродуктивний) - діяльність педагога як ретрансляція знань; 2) малопродуктивний (адаптивний) - тут знання прилаштовуються вчителем до особливостей аудиторії; 3) середньопродуктивний (локально моделюючий) передбачає володіння педагогом стратегіями навчання за окремими розділами предмета; 4) продуктивний або системно моделюючий рівень передбачає володіння педагогом технологією формування системних знань з предмету викладання; 5) високопродуктивний рівень розвитку професійної діяльності дозволяє педагогу перетворювати свій предмет у засіб формування особисості учня, його потреб у самовихованні та самоосвіті .
Структура педагогічної діяльності включає цілі та задачі (це, по суті, ті ж цілі, конкретизовані в певних умовах), які реалізуються сукупністю певних дій (вмінь): основними серед останніх є гностичні, конструктивні, організаційні та комунікативні. Педагогічні цілі розрізняються за ступенем узагальненості (вихідні та загальні для всіх педагогів), поетапні - для різних учбових курсів, учбових предметів, оперативні - конкретні для певного контингенту учнів, орієнтовані на різні сторони їх психічного розвитку (навчальні, виховні). Сукупність умов, у яких педагог ставить цілі та приймає рішення, має назву педагогічної ситуації. Це ситуації, в межах яких розв`язуються задачі навчання і виховання. Вони можуть бути запланованими та несподіваними, прогнозованими й малопередбачувальними, спокійними та конфліктними. У склад педагогічної ситуації як одиниці аналізу педагогічної діяльності включають: задачу (осмислення ситуації з метою її розв`язання), дії її учасників (вчитель та учень), умови, етапи її розв`язання (аналітичний, проектувальний, виконавський). Під технологією праці педагога розуміють попепереднє проектування учбово-виховного процесу з урахуванням перспектив діяльності та розвитку самих учнів (студентів, слухачів) і подальший контроль за цим процесом (В.П. Беспалько, 1996).
ЛІТЕРАТУРА:
1. 1. Асмолов А. Г., Ягодин Г. А. Образование, как расширение возможностей развития личности (от диагностики отбора до диагностики развития) // Вопросы психологии, 1992, №№ 1 - 2, с. 6 - 18.
2. 2. Грибов В. А. Психолого-педагогические условия развития творческого самовыражения учащихся и учителей // Вопросы психологии, 1989, № 2, с. 57 - 62.
3. 3. Маркова А. К. Психология труда учителя. - М., 1993.
4. 4. Бадмаев Б. Ц. Психология в работе учителя: В 2-х кн. - М., 2000.
5. 5. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. - М., 1999.
6. 6. www.ic.dsn-asu.ru/~silant/work/04.html
7. 7. http://www.mtu-net.ru/psi/st/088000.html
8. 8. http://psychology.net.ru/articles/d20020106230736.html
9. http://www.private.peterlink.ru/philo/psytour.html

 
 

Цікаве

Загрузка...