WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

згрупований тематично відповідно до пір року і органічно пов'язаний із системою знань, що передбаченні іншими дисциплінами - рідною мовою, літературою, природознавством, народознавством, математикою, образотворчим мистецтвом.
Академік С. Єфрімов видання в 1920р. праця "Українознавство", писав: "становище України, в самому процесі боротьби, невиразне й мінливе накладе на громадян її чи мало ще нових обов'язків, а з них найперший - знати свій край, щоб найбільш доцільно та інтенсивно служити йому".[ 12.с.23]
Нині переживаємо сучасний процес формування почуття етнічної цінності всього українського народу, згрупування його як певної історичної спільності на шляху утворення Української держави. А тому одним з найважливіших завдань школи повинно стати виховання такої особистості, яка б почувала себе частиною нації, виявляла свою причетність до її історії, традицій і культури, її духовного життя "Жити в Україні - це значить обов'язково знати українську культуру, її літературу, в якій знаходять свій вираження історія народу, його моральні цінності, ідеали, традиції, звичаї, його ментальність, національний характер".[18. с. 3]
У цьому зв'язку тексти " Читальні", як із підручника І. Білого "Сходинки" в цілому, особливо яскраво репрезентують народознавчий аспект мистецтва слова, інтеграцію мовно-літературної класики з природознавством та історією.
Інтегрований зміст підручника "Сходинки" дає змогу першокласникам засвоїти знання про Україну, наш народ, його культуру і спосіб життя, формувати творчу особистість.
На наш погляд, заслуговує також серйозного вивчення спеціалістами досвід інтегрування навчального матеріалу в "Букварі" М.Чорної, Д.Грабаря (Львів.1994р.). У ньому українознавство органічно пов'язане з системою знань, що передбачені іншими дисциплінами - рідною мовою, природознавством, музикою та співами, образотворчим мистецтвом. Робота молодших школярів з ілюстративним матеріалом має не лише пізнавальний, а й прикладний характер. Тобто учні одержують відомості з природознавства і одночасно розвивають мовленнєві навички, вчаться практично застосовувати знання флори і фауни рідного краю у повсякденному житті. Цьому сприяють тексти для читання в букварної та післябукварної частині підручника.
Отже, у "Букварі" М.Чорної та Д.Грабаря інтегрування матеріалу з таких навчальних дисциплін, як рідна мова, природознавство, музика та співи і образотворче мистецтво проведено більш системно і цілеспрямовано на основі українознавства.
Цей підручник може стати базовим для створення інтегрованої навчальної літератури нового покоління.
Підсумовуючи це, варто зазначити, що в сучасних підручниках з читання, українознавства, зокрема, національний компонент, має стати основою для інтегрування змісту різнопредметних знань і виховання розвиненої особистості. Завдяки підручникові нового покоління молодші школярі зможуть засвоїти базовий рівень умінь і навичок читати, лічити, розв'язувати задачі, а також формувати знання про спосіб життя, народні мистецтва, культуру рідного краю, України, її історичне минуле й сучасне, національні традиції, символіку, звичаї, обряди. Крім того, робота за таким підручником, дасть змогу зекономити навчальний час, характеризуватиме процес навчання якісно новими властивостями, розвивальними за суттю.
У результаті теоретичного пошуку, вивчення передового педагогічного досвіду, аналізу досягнень і труднощів у засвоєнні предметів, які закладають основи наукових знань про природу і суспільство, було зроблено новий інтегрований курс "Людина і світ". Створено його за оригінальним змістом пов'язаним із системою знань, передбачених іншими навчальними дисциплінами, і водночас уникнувши дублювання соціального і наукового-пізнавального змісту. Це забезпечить різнобічність і перспективність виховання й розвитку дітей.
Мета курсу - сприяти пізнанню природи й суспільства у їх єдності, взаємодії, взаємозв'язках. Вміст і методичний апарат предмета має допомогти учневі поставити на перший план загальнолюдські цінності у ставленні до природи, інших людей, культурної спадщини нашого народу, результатів праці. Тому й зроблено спробу синтезувати не тільки природничі знання, а й елементи історії, фольклору, етнографії, суспільнознавства, етики й естетики. Основними структурними компонентами є відомості про звуки і залежності у природі та суспільстві, первинні моральні й оцінні поняття, уявлення, уміння виконувати пізнавальні дії, виявляти залежності, робити самостійні висновки, спілкуватися з людьми, оцінювати вчинки. Значне місце відведено також сенсорним навичкам поведінки в природі і суспільстві.
Багатоплановість змісту предмета дає змогу реалізовувати сукупність різноманітних завдань:
формування уявлень про єдність матеріального світу;
засвоєння загальних та емпіричних уявлень і понять які відбивають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують пізнавальний досвід дитини;
забезпечення первинних цінічних орієнтацій учнів у різноманітних галузях життя, культурній спадщині країни, регіону, сім'ї;
створення передумов для виховання моральності і пов'язаних з нею виявів поваги до чужих думок, іншого світосприймання, способу мислення.
Щоб під час навчання в дітей максимально розвивалося активне ставлення до природи і суспільних явищ, курс наповнений такимматеріалом, який відповідав би їхнім інтелектуальним, моральним і естетичним потребам.
У змісті предмета зроблено спробу відбити природний розвиток знань від гіпотези через її уточнення, аналіз перевірку до точного чітко сформульованого твердження. Матеріал підібрано так, щоб діти вчилися творчо, самостійно здобувати знання, висловлювати припущення, здогадки, що стимулюють пошук і згодом перетворюються на практичні.
Особливо важливого значення у дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу ми надаємо зв'язку його з життям, оскільки обмеженість відповідного досвіду учнів вимагає постійного залучення до аналізу життєвих вражень цієї головної чуттєвої опори набутих знань. Це ж спонукання принципу подання методів і прийомів навчання - він передбачає активне і свідоме нагромадження, а відтак - і узагальнення вражень з різних джерел, доцільно організацію самостійної і пошукової діяльності учнів.
Таким чином, інтегроване та профільне навчання - актуальна комплексна проблема навчання і наукова проблема освіти. Їх розв'язання дасть можливість піднести якість навчання, розвивати обдарованість і нахили учнів.
Розділ 2.
Використання інтеграції навчання в практиці сучасної школи.
Навчитись вчитись - це означає зробити так, щоб учіння стало для кожного школяра не тільки необхідністю, але й величезною радістю пізнання. В цьому учневі може допомогти тільки вчитель - " майстер педагогічної справи настільки добре знає азбуку своєї науки , що на уроці, в ході вивчення матеріалу, в центрі його уваги не сам зміст того, що вивчається, а учні, їх розумова праця, їх мислення, труднощі їхньої праці" - говорив Василь Сухомлинський.
Як же народжується інтегрований урок? З чого? Завдяки чому? По-перше, з нестандартної педагогічної теорії. По-друге, із вдумливого самоаналізу діяльності вчителя. А найголовніше - з відсутності

 
 

Цікаве

Загрузка...