WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

напрямки інтеграції:
1) інтеграція на основі праці;
2) інтеграція на основі взаємозв'язку загального і спеціального;
3) інтеграція на основі мистецтва та культурознавства;
4) інтеграція на основі центрів за інтересами;
Інтеграцію було покладено в основу комплексних програм 20-х років. Побудовані на основі широкої міждисциплінарної інтеграції, вони на жаль, виявилися непродуктивними для навчання й розвитку учнів, бо не давали синтетичних, ґрунтовних знань і вмінь.
У 60-х роках В.О. Сухомлинський проводив "уроки мислення в природі". Це, на наш погляд,- один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності з однією метою.
Нині ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох учених і вчителів у нашій країні за рубежем.
1.2. Теоретичний аспект проблеми використання інтегрованих уроків у процесі навчання на сучасному етапі розвитку національної школи
Питання освітніх технологій, великий досвід педагогічних інновацій, авторських шкіл і вчителів-новаторів постійно потребують узагальнення і систематизації.
Педагогічні системи можуть бути описані як цілісні явища за допомогою таких ознак (по В.Г. Афанасьєву):
інтегровані якості (такі, якими не володіє жоден з окремо взятих елементів),
складові компоненти;
структура (зв'язки і відношення між частинами і елементами);
функціональні характеристики;
комунікативні властивості (зв'язки з навколишньою дійсністю);
історичність.
За основу беруть нове для педагогіки поняття "технологія" і новий - "технологічний" підхід до аналізу і проектування педагогічних процесів.
В даний час в педагогічний лексикон увійшло поняття педагогічних технологій. Однак в його розумінні і вживанні існують великі розбіжності.
Технологія - це сукупність прийомів, які застосовуються в якій-небудь справі, мистецтві, майстерності.
Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, які визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу.
Педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель сумісної педагогічної діяльності проектуванню, організації і проведенню навчального процесу із забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя.
У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням, вбираючим у себе зміст всіх визначень.
Поняття педагогічна технологія може бути представлено трьома аспектами:
1. науково педагогічні технології - частина педагогічної науки, яка вивчає і розробляє цілі зміст і методи навчання та проектує педагогічні процеси,
2. процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту і засобів для досягнення бажаних результатів навчання;
3. процесуально-діючим здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів.
Таким чином, педагогічна технологія функціонує і в якості науки, яка досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і в якості системи способів, принципів рецепторів що застосовуються в навчанні і в якості реального процесу навчання.
В теорії і практиці роботи шкіл сьогодні існує безліч варіантів навчально-виховного процесу. Кожний автор і виконавець вносить в педагогічний процес щось своє, індивідуальне, в зв'язку з чим говорять що кожна конкретна технологія є авторською. Однак є технології, які за своєю метою змістом, методами і засобами мають багато подібного і за цими загальними ознаками можуть бути класифіковані в декілька об'єднаних груп.
Педагогічні технології поділяються:
1. за рівнем застосування;
2. за філософською основою;
3. за ведучим фактором психічного розвитку;
4. за концепцією засвоєння;
5. за орієнтацією на особистість структури;
6. за організаційними формами;
7. за типами управління пізнавальною діяльністю;
8. за підходом до дитини;
9. за домінуючим методом;
10. за категорією учнів.
Звернемо увагу на класифікацію педагогічних технологій за організаційними формами. Сюди належать:
класно-урочні;
альтернативні;
академічні;
клубні;
індивідуальні;
групові;
колективний спосіб навчання;
диференційоване навчання
До групових технологій відносять і технології нетрадиційних уроків, в яких має місце розподіл класу на які-небудь групи.
А одним із видів нетрадиційного уроку є інтегрований урок.
При використанні групових технологій на інтегрованих уроках відбувається збільшення активу учнів основне ядро якого складають асистенти (їх називають консультантами, лаборантами) з різних предметів. Консультанти з навчального предмету - це добре встигаючі учні, які цікавляться предметом і виявляють бажання допомогти своїм товаришам у навчанні.
Для ефективного проведення групових занять педагог повинен дуже добре знати клас (не тільки рівень знань, а й особливості особистих відношень, що склалися в колективі), систематично займатися з консультантами (перевіряти якість їх знань, давати методичні рекомендації і т.д.) Деякі додаткові затрати часу на підготовку повністю компенсуються великим педагогічним виграшем.
Ідея інтеграції знань є надзвичайно популярною в освіті. Її освоєння, як показує практика зарубіжних країн (Угорщина, Фінляндія, Німеччина) та науки вітчизняної педагогіки, дає можливість формувати в учнів якісно нові знання, що характеризуються вищим рівнем мислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищення їх дієвості й систематичності. Таким чином інтегрування є якісно відмінним способом структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових органічних взаємозв'язках.
Особливо актуальними є справи інтегрування різнопредметних знань у початковій ланці освіти, оскільки для молодших школярів властиве нерозчленоване сприйняття об'єктів навколишнього світу, без усвідомлення їх історичних ознак. Системний аналіз складових цілого, синтезуюче порівняння з іншими становить для учнів значні утруднення. Одночасно ці операції лише формуються у напрямку від загального до конкретного.
Поняття "інтеграція" - це процес пристосування і об'єднання розрізнених елементів в єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності.
В перекладі з латинської "інтеграція" означає "відтворення".Виникла інтеграція як явище фундаментальних наук на фоні своєї протилежності - диференціації. Вона заклала основи і необхідність інтеграції.
Методичними принципами об'єднання предметів є:
1. опора на знання з багатьох предметів;
2. взаємозв'язок в змісті окремих дисциплін;
3. зближення однорідних предметів;
4. розвиток загальних рис для ряду предметів.
Для інтегрування окремих навчальних курсів у початковій школі існують об'єктивні причини й передумови. Однією з причин є необхідність усунути перевантаження дітей скоротити кількість навчальних годин протягом тижня, вилучити їх для предметів розвивально-виховного циклу. Об'єктивною передумовою цього є те, що інтегрований курс зможе вести сам учитель початкових класів, оскільки йому доводиться навчати дітей цих

 
 

Цікаве

Загрузка...