WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

Інтегровані уроки в початковій школі - Курсова робота

інтегрований урок, виділяють наступні:
1. Використання нових досягнень науки, передової педагогічної практики, побудови уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.
2. Інформація на уроці оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил.
3. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з врахуванням їх інтересів здібностей і потреб.
4. Зв'язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів.
5. Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості.
6. Логічність і емоційність всіх етапів навчально-виховної діяльності.
7. Ефективність використання педагогічних засобів.
8. Зв'язок з життям, особистим досвідом учнів.
9. Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності.
10. Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати об'єм знань.
11. Ретельна діяльність, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.
Інтегрований урок, як і звичайний традиційний урок, направлений на досягнення триєдиної мети. З урахуванням цього загальні вимоги до уроку конкретизуються в дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах.
До дидактичних (навчальних) вимог відносяться:
чітке визначення задач кожного предмета, що інтегруються на уроці;
раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб;
раціональне поєднання різноманітних форм і методів;
творчий підхід до формування структури уроку;
забезпечення оперативного зворотного зв'язку.
Виховні вимоги до інтегрованого уроку включають:
визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок;
постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей і змісту навчальної роботи;
формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності, самостійності, уважності, чесності, колективізму та ін;
увага і гуманне відношення до учнів, до тримання вимог педагогічного такту, співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах.
До розвивальних вимог відносяться:
формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і активності;
вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів, проектування "зони найближчого розвитку";
проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні, стимулювання нових якісних змін у розвитку.
Таким чином, ми переконалися, що внаслідок врахування класифікації, дотримання технології проведення інтегрованих уроків забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Акімова Т.А. Попередній розподіл навчальних посібників ІІ Рідна школа. - 1991 - №11
2. Баженова Н.А. Педагогічний пошук -м. Просвіта, 1989. - 300с.
3. Балютіна К.О. Педагогічні проблеми гуманізації початкової освіти та шляхи їх вирішення ІІ Початкова школа. - 1999 - №10с.46 - 49.
4. Баранов С.П. Педагогіка. -К,: Либідь. 1991 - 350с.
5. Бахарева Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведческой основе, М. -1992 -151с.
6. Боровой В.О. и не только игра ІІ народное образование. -1994 - №2. - с. 12 - 16.
7. Варзацька Л.О. Типи інтегрованих уроків мови та мовлення ІІ Початкова школа - 1996. - №6. - с.11- 14
8. Василюк А.М. Школа і вчитель: вчора і завтра. Причини і тенденції змін у світовій освіті ІІ Рідна школа - 1999. - №3. - с.78 - 79.
9. Вакуленко М.С. Інтегрування завдань з рідної мови й читання. ІІ Початкова школа - 1994. - №6 -с.8 - 11.
10. Вахтеров В.О. Психологія мистецтва. - К., 1998 - 315с.
11. Бап'юк Г.В. Нестандартні завдання з математики ІІ Початкова школа. - 1991 №12. - с.34 - 36.
12. Державна національна програма "Освіта" (України ХХІ століття): Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993р. №196 - к.: Райдуга. 1994 - 61с.
13. Доренська Л.І. Нестандартні заняття з трудового навчання школа. - 1992. - №1. - с.29 - 33.
14. Дубинчук О.С. Орієнтуймося на нові тенденції математичної освіти ІІ Рідна школа. - 1998. -№9. - с. 9 - 12
15. Закон України "Про освіту" Підписаний президентом України 23 березня 1996року. - К. Генеза. 1996. - 37с.
16. Зінзура А.М. Нові підходи в навчально виховній роботі. ІІ Початкова школа. 1995. -. №10 - 11. - с. 23-24.
17. Ільченко В.Р. Мислення учнів школи майбутнього ІІ Постметодика. - 1996. №2. - с. 22.
18. Єфремов С. Українознавство. К.: 1920 - с.3.
19. Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу в школі ІІ Рідна школа. - 1999. - №3. - с.54 - 67.
20. Каменський Я.Л. Учителю о псиихологии детей шестилетнего возраста. - м. Просвещение. 1988. - 250с.
21. Калягін Ю.М. Інтеграція шкільного навчання ІІ Початкова школа.- 1990. - №9 - с. 28 - 31.
22. Комар О.А., Лобановська О.М., Лаптєва Л.Ф. Проводимо інтегровані уроки ІІ Початкова школа - 1996. - №1. - с. 16 - 18.
23. Каменський Я.А. Велика дидактика. - К.: Радуга. 1955 - 420с.
24. Кондратюк А.П. Педагогіка. - К.: Вища школа. 1986. - 200с.
25. КононенкоП.Т. Костенко Т.П.Матеріал до основних проблем базового змісту навчання інтегрованого курсу. "Українознавство" ІІ Початкова школа - 1995. - №1- с. 37 - 41.
26. Константинов М.О. Смирнов Б.З. Історія педагогіки. К; "Радянська школа", 1970 - 260 с.
27. Кузин Л.А. Методика преподавания изобразительного искуства в школе - М., 1994. - 160с.
28. Кузин Л.А. Психология искуства. М., 2000., 230с.
29. Лактай Л.К. Нестандартний урок ІІ Початкова школа. -1992. №3. - с. 31
30. Лисенко Г. Інтегрований урок вивчення правил дорожнього руху ІІ Початкова школа. - 1999 №2 - с. 14 - 17.
31. Олійник В.Ф. Забезпечення міжпредметних зв'язків на заняттях ІІ Початкова школа. - 1998. - №10 - с. 14 - 17.
32. Пастушенко Р. Загальна історична освіта: необхідні якісні зміни ІІ Рідна школа. 1999 - №3. - с.8 - 11.
33. Побірченнко Н. Інтеграція економічних знань у початковій школі ІІ Початкова школа. 1999. - №7 - с. 22 - 24
34. Присяжнюк Н.І. Інтегровані уроки ІІ Рідна школа - 1997. - №8. с. 27 - 32
35. Савченко О.Я. вимоги до якості педагогічної освіти ІІ Початкова школа. - 1995 - №1 - с. 4 - 7.
36. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків ІІ Початкова школа. - 1992. - №1 с. 2 - 9.
37. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. - Х. : Освіта. 1993. - 225с.
38. Светловичная Н.К. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении ІІ Народное образование. - 1985г. №7 с. 7 - 11
39. Титароенко Н. Уроки творчості серед природи. ІІ Початкова школа. - 1998. №6 с. 40 - 42.
40. Скрипненко Н.Ф. Концепсія літературна Освіта. К. 1993. - с. 7
41. Шпак В.Ю. Митник О.А. Народження нестандартного уроку ІІ Початкова школа. - 1997. - №2 - с. 8 - 13.
42. Юсипчук С.В. Нова методика уроку ІІПочаткова школа. - 1995. - №1. - с. 59 - 60.
43. Якилянск В.Ф. Інтеграція математичної та природознавчої освіти. ІІ Рідна школа. - 1999. - №3. с. 55 - 56.

 
 

Цікаве

Загрузка...