WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

зобов'язань та вирішенні проблем?
8. Чи вважаєте Ви, що у вашої дитини є особливі здібності до певного ' діяльності? У чому вони проявляються?
9. Коли саме було виявлено ці здібності?
Анкета "Як ви співпрацюєте із педагогічним колективом школи, у якій навчається
ваша дитина?"
1 Яку інформацію ви хотіли б отримати на батьківських зборах?
2- Які питання виховання вас особливо хвилюють?
3- Яку пресу ви читаєте?
4. Чим ви можете допомогти класному керівнику в роботі з учнями?
На що слід звернути особливу увагу вчителю в роботі з вашою дитиною.
Тест "Перевіримо, які ми батьки"
1. Чи допомагаєте ви вранці дітям одягатися?
2. Чи домагаєтесь ви того, щоб ваша дитина завжди була вдягнена бездоганно?
3. Чи тримаєте ви дитину за руку, переходячи через дорогу?
4. Чи часто ви повторюєте: "Ось виростеш великий, як тато..'?
5. Чи переконуєте дитину в тому, що вона повинна бути кращою однолітків?
6. Чи дозволяєте ви собі в присутності дитини критикувати її вихователів і вчителів?
7. Чи втручаєтеся ви в дитячі суперечки і конфлікти.?
8. Чи використовуєте в розмові з дитиною таке порівняння, як "А от -| в дитинстві..."?
9. Чи вимагаєте, щоб дитина завжди повідомляла вас, чим зайнята І ким дружить?
10. Відчуваючи недовір'я до інших батьків, чи пропонуєте ви своїм | тям не ходити в гості до друзів і товаришів, а запрошувати їх до себе?
Відповідати на запитання слід: "так", "ні", "інколи". За кожну відповідь "так" - 3 бали, "ні" - 1 бал, "інколи" - 2 бали.
Від 10 до 15 балів. Вам відомо, що не можна виховувати дитину за допомогою заборон, не можна зловживати опікою, настановами та моралізуванням. Ви правильно сприймаєте факт дорослішання сина чи доньки,! більше того, ви допомагаєте їм у становленні самостійності, прагнучи, вони зберегли довір'я до вас.
Від 16 до 23 балів. Вам важко, але ви допускаєте, що ваша донька має в житті власну стежку, що вона може бути не згідна з вами. Ви (| жди згідні з учителями, і тому із ними у вас не виникає взаєморозуміння. Вам важко жити з думкою, що ваша дитина росте і дорослішає, що її| залежність від батьків зменшується. Дайте їй трохи більше волі - це конче потрібно і вам, і їй.
Від 24 до ЗО балів. Вам не вдалося налагодити належні стосунки учителями, ні з друзями та однолітками вашого сина чи доньки. у надмірній, хворобливій любові до своєї дитини. Ви живете викликаючи у неї роздратування, у ній для вас - весь сенс життя. Навряд чи це сприяє виховані дитини, налагодженню нею контактів з людьми, що її оточують, неодмінно слід змінити стиль поведінки, відмовитися від ланцюгів, в кували власну дитину. Ви переконаєтеся, наскільки легше стане вам у вас вивільниться час, і ви зможете більше уваги приділити чоловікові
СІМ'Я І РОДИННЕ ВИХОВАННЯ
(Концепція)
Сім'я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Ця істина підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. В процесі цього розвитку сім'я набула функцій, які тільки в єд-ності і сукупності забезпечують повноцінність її існування, саморозвитку та широку життєдіяльність як соціального інституту й регульовані біологічними законами та морально-правовими нормами системи відтворення, збереження і зміцнення надбань духовної культури, звичаїв, традицій кожного народу та осягнення вселюдської культури, роду людського.
Деформація функцій сім'ї, яка послідовно здійснювалася в останні де-сятиліття шляхом соціальних та культурних реформ, позбавлення сім'ї приватної власності, засобів виробництва та реалізації продукції, пролетариза-ція населення,знецінення ролі особи в господарчій, науковій та духовній сферах призвели і до порушення в цілому зв'язків між ними. Особливо це позначилося на виховній функції, виявившись у відчуженні батьків і дітей, національному нігілізмі, духовному зубожінні молоді, втраті високих ідеалів української родинної педагогіки, що найповніше визначає ідеал сім'ї та людини, умови, форми й методи його досягнення.
Сучасні умови, в яких перебуває українська сім'я, характеризуються найперше різкою зміною соціально-економічних відносин у суспільстві, за яких пріоритети мають надаватися особистості людини, її практичній діяль-ності в усіх напрямах господарювання та духовної культури.
Разом з тим сім'я, як явище економічне й соціокультурне, зазнає в су-часних умовах значного впливу різних факторів. Причому їх дія часто має взаємовиключаючий характер. Зміцнення тільки економічної функції сім'ї може спричинити так званий егоїзм сім'ї, клановість, духовне зубожіння. Розвиток соціокультурної функції на шкоду іншим нерідко призводить до втрат зв'язків з реальним життям, інфантилізму та ін. Фактори стабілізації; сім'ї можуть одночасно виступати і як фактори її дестабілізації, консерватизму.
Процес формування, становлення і розвитку сучасної сім'ї, проходить у складних і суперечливих умовах. Вони характеризуються досить різкою зміною суспільних відносин, економічної функції сучасної сім'ї, її відношення до засобів виробництва та поглиблення автономізації.
Досвід минулих років існування сім'ї засвідчує, що разом із певними здобутками вона багато й втратила зі своєї педагогічної системи виховання особистості.
Сучасна сім'я має стати головною ланкою у вихованні дитини: забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для фізичного, морального й духовного розвитку. Разом з тим, сучасна сім'я і сама потребує як матеріальної, так і педагогічної та культурологічної допомоги, її надають! певною мірою державні й виробничі організації, заклади освіти і культури] дитячі садки, школи, бібліотеки, клуби, будинки культури, громадські організації.
Проте ще й сьогодні суспільство та наука не позбулися старих підходів до оцінки суспільної ролі сім'ї, педагогічних явищ, вибудови теоретичних положень, які різнобічне охоплювали б умови й процес, за яких функціонує повноцінна сім'я, здійснюється освіта й виховання особистості. Все це зу-мовлює потребу по-новому підійти до проблеми сім'ї і виховання в ній дітей, її зв'язків з соціальним середовищем, осмислення історичного досвіду української родини та формування відповідно, в ній оригінального самобу-тньої педагогіки, освоєння й розвитку цієї педагогіки всіма наступними по-коліннями українського народу.
В основі української родинної педагогіки й психології завжди чітко ви-різнялися її ідеали, суттю своєю вкорінені в глибини життя народу, його свідомості, праці й творчої діяльності. Споконвіку для нашого народу най-вищими і святими були ідеали сім'ї як першооснови життя людини, своєрі-дної фортеці, яка забезпечує розвиток і захист найкращих якостей особисто-сті; праці як найповнішої форми вияву творчих здібностей і можливостей людини, джерела достатку й радості, забезпечення повноцінного життя ро-дини; духовності, цієї синтетичної форми осягнення світу й себе в єдиному високоморальному вимірі творчої діяльності і гуманного ставлення до нав-колишнього середовища та людей; громадянства як відчуття особистої на-лежності до рідної землі, держави, сім'ї, роду, способів

 
 

Цікаве

Загрузка...