WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".-Вип.25.-Івано-Франківськ, 1999.-С. 134-139.
68. Луцик Д. В. Українська сім'я, її виховні функції.-Дрогобич, 1988.-132с.
69. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки.- К.: 1999.-357с.
70. Макаренко А. С Книга для батьків: Лекції про виховання дітей.- К.: Радянська школа, 1973.-336с.
71. Макаренко А.С. Твори, Т.1.-К.Радянська школа, 1955.-С.20-21.
72. Макаренко А.С. Книга для родителей.- М.: Педагогика, 1988.-300с.
73. Махова Ф. С. Кого мы растим?: Беседы о материнском и отцовском воспитании.-М.: Профиздат, 1989.-144с.
74. Медведев Т. П., Над'ярний А. В. Все починається в сім'ї: із азбуки сімейного виховання.-К.: Молодь, 1983.-104с.
75. Мудрость воспитания: Кн. Для родителей / Сост. Б. М. Бим-Бад и др.-М.: Педагогика, 1988.-284с.
76. Назарчук Д. Уроки "нульового класу": Шкільна реформа: досвід, проблеми [Галицький р-н.] // Прикарпатська правда.-1985.- 7листопада.
77. Никитина Л. Е. Работа с детьми по месту жительства: [Опыт в Ив.-Фр. обл.] //Воспитание школьников.-1986.-№6.-С.59.
78. Нікітін Б. П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри.- К.: Радянська школа, 1999.-144с.
79. Нікітін Б. П., Нікітіна Л. О. Ми та наші діти. - К.:Молодь, 1989.-240с.
80. Нікітін Б. П., Нікітіна Л. О. Наша сім'я: Ми і наші діти // Початкова школа.-1989.-№5.-С.64-67.
81. Общая психология: Учеб. пособие для студентов педагогических институтов / В.В. Богословского и др.- М.: Просвещение, 1981.-383с.
82. Овчинникова И. Г. Родительское счастье.- М.: Политиздат, 1987.-143с.
83. Огієнко І. Українська культура.- К.: Абрис, 1991.-272с.
84. Організація роботи з батьками / За редакцією М. Кривка.- Рівне, 1996.-267с.
85. Островская Л. Ф. Педагогические знания родителям: [Материалы семинаров для родителей].- М.: Просвещение 1983.-176с.
86. Падалка О. С, Нісімчук А. М., Смолюк I. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології.- К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 1995.-256с.
87. Педагогіка народознавства // Освіта.-1990.-27 липня.
88. Педагогічний батьківський ліцей // Рідна школа.-1998.-№3.- С.63-65.
89. Педагогічні задачі і завдання для батьків.: [Посібник / Підгок В. Г., Постовий та ін.].- К.: Рад. пік., 1989.-187с.
90. Петровский А. В., Шпалинский В. В. Социальная психология коллектива: Учебное пособие для студентов педагогических ин-тов.- М.: Просвещение, 1978.-176с.
91. Пінт О. О. Це вам батьки.- К.: Радянська школа, 1973.-339с.
92. Подготовка детей к школе в детском саду / Под ред. Схина Ф. А., Тарунтаевой Т. В.-М.: Педагогика, 1978.-178с.
93. Подласый И. П. Новый курс: Учебник для студентов педагогических вузов: В 2 кн.- М.: Гуманит. изд. ценр. ВЛАДОС, 1999.-Кн. 2: Процесс воспитания.-256с.
94. Психологическая теория коллектива / Под ред. А.В. Петровского.- М.: Педагогика, 1979.-240с.
95. Рекомендації обласної науково-практичної конференції "Оновлення змісту навчання і виховання в національній школі" // Поліття.-1991.-№40 (грудень).
96. Родинному вихованню - справжню турботу! [Звернення ряду педагогів республіки, в т.ч. доц. пед. інституту Стельмаховича М. Г. до всіх причетних до родинного виховання] // Культура і життя. - 1989.- 8 жовтня.
97. Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні (X-поч.ХХ ст.): нариси.- К.: Радянська школа, 1991.-381с.
98. Спок Бенджамин. Ребенок и уход за ним: [Пер. с англ.].- К.: Наук, думка, 1992.-447с.
99. Стельмахович М.Г. Гармонія родини і громади: [Проблеми співробітництва сім'ї і школи] //Прикарпатська правда.-1990.- 24квітня.
100. Стельмахович М.Г. Мудрість народної педагогіки.- К.:3нання, 1971.-46с-(сер. 6; №8)
101. Стельмахович М.Г. Народна дидактика.- К.: Знання, 1985.- 48с.-(сер. 7 "Педагогіка"; №6)
102. Стельмахович М. Г. Національна педагогіка // Освіта.- 1991.- 5 березня.
103. Стельмахович М.Г. Новітні перспективи родинного виховання. // Ріднашкола.-1998.-№78.-С.3-5.
104. Стельмахович М.Г. Родильна обрядовість українців: Види гри. Народна іграшка // Прикарпатська правда.-1991.-21 травня.
105. Стельмахович М.Г. Сім'я і родинне виховання в Україні з найдавніших часів до XIX ст. // Рідна школа.-1992.-№3-4.-С. 14-19.
106. Стельмахович М.Г. Традиции и тенденции развития семейной этнопедагогики украинского народа: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогіка, наук.-Киев, 1989.-48с.
107. Стельмахович М.Г. Українська народна етнопедагогіка // Початкова школа.-1995.-№8.-С.4-10.
108. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навчально-методичний посібник.- К.: Фірма "Віпол", 1997.-231с.
109. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка.- К.: ІСДО, 1996.-288с.
110. Стельмахович М.Г. Українське родинознавство.- Івано-Франківськ.-7994.-56с.
111. Стефаник В. Вибране.- Ужгород: Карпати, 1979.- 391с.
112. Ступарик Б.М. Українська національна школа: витоки, становлення: Навч.-метод, посібник.- К.: ІЗМН, 1998.-336с.
113. Ступарик Б.М. Українська національна школа: нова парадигма вартостей // Голос Покуття, 1996. - 24 січня.
114. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка.- К.: Радянська школа.-1978.-263с.
115. Сухомлинський В.О. Серце віддаю .дітям.- К.: Радянська школа, 1997.-Т. 3.-С.7-279.
116. Сушевський Б. Щастя батьків: [Університет педагогічних знань] // Радянська освіта.-1985.-15 січня.
117. Тарасук В.В. Тесты учебных способностей учеников 1 класса.-К.: РОВО "Укр. вуз. Поліграф".-1992,-72с.
118. Титаренко Т.М. Нравственное воспитание дошкольников в семье.- К.: Радянська школа, 1985.-95с.
119. Традиції родинного виховання в українській сім'ї. // Початкова школа.-1987.-№5,-С.31.
120. Ушинський К.Д. Про сімейне виховання [збірник].- К.:Радянська школа, 1974.-151с.
121. Федорак Я. Елементи гуцульського родинного виховання в школі // До знань.-1999.-10 вересня.
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів. - К.: Вид. центр "Академія", 2001.- С.37.
2. Стельмахович М.Г. Українська родина // Рідна школа - 1993. №4. - С.15.
3. Мойсеюк М.Є. Педагогіка.-К.: Навч. посібник. 1996. - 348 с
.4. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття").-К., 1994.-17 с.
5. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - №6. - 1997. - С.6-12.
6. Киричук В.О.Концепція виховання підростаючих поколінь суверенної України // Рідна школа. - 1995. - № 5 - С.25.
7. Закон України "Про освіту". - Київ, 1997.-16с.
8. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997. - 231с.
9. Сухомлинська О. Ідеї громадянськості й школа в Україні // Шлях освіти. - Київ, 1999. - №4. - С.20 - 25.
10. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - К.: Рад. школа, 1978.-376с.
Додатки
Народна педагогіка про виховання в сім'ї: а
Удома й стіни допомагають.
Скрізь добре, але вдома найкраще.
Нащо клад, коли в сім'ї лад" (родинне тепло).
Як батьки дружненькі,

 
 

Цікаве

Загрузка...