WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

Родинне виховання в системі шкільної освіти - Дипломна робота

Тернопіль.: "Богдан", 1998.-84с.
10. Бибрик Роберт, Орлов А.Б. Монолог... или диалог? [Закономерности развития и формирования побуждений детей в семье].-М.: Знание, 1986.-80с.
11. Біанко де Бланко. Батьківські збори: Плюсы и минусы обучения за границей // Журнал для батьків.-2000.-№1.-С.22.
12. Боришевський М. Сімейне виховання, гарант морального встановлення особистості // Початкова школа.-1995.-№4.-С. 17-19.
13. Буграк.М. Національна програма "Освіта Прикарпаття": формування виховного ідеалу //Голос Покуття.-1996.-24 січня.
14. Ващенко Г. Виховання волі і характеру.-К.:Школяр, 1994.-385с.
15. Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання //Концептуальні засади демократизації та реформування освіти на україні.-К.: Школяр, 1997.-С.78-121.
16. Водзинский Д. И., Кочетов А. И., Кулинкович К. А. и др. Семейно-бытовая культура / Под ред. Д. И. Водзинского.-Мн.: Нар. асвета, 1987.-255с.
17. Волкова С.С. Как воспитать здорового ребенка.-К.: Радянська школа, 1981.-93 с.
18. Воспитание дошкольника в семье: [Вопросы, теории и методики] /Под ред. Т.А. Марковой.- М.: Педагогика, 1979.-192с.
19. Вохмянин Г.И. Не подлежит оправданию.- М.: Педагогика, 1986.-128с.
20. Вулгаїв П. Виховання маленьких дітей в українській родині // На грані двох світів.-1998.-№1 (лютий).
21. Гагозіна В. "Не бійтеся досконалості"...[Батькам про розвиток творчих здібностей дітей] //Рідна шк.-1998.-№12.-С.66-69.
22. Головач Л., Недільський С. М.Стельмахович Про статеве виховання дітей у сім'ї та школі // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".- Вип.25.- Івано-Франківськ, 1999.-С154-156.
23. Дерев'янко Н. Формування громадської культури сім'янина у педагогічній спадщині М. Стельмаховича // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка". - Вип.25. - Івано-Франківськ, 1999.-С157-160.
24. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття).-Київ, 1994.-61с.
25. Діалоги про виховання: Кн. для батьків / Упоряд. О.Г. Свердлова, Редкол.: В.М. Столетов (відп.ред) та ін.- К.: Рад. школа, 1985.-304с.
26. Додукіна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа.-1997.-№6.-С.6-12.
27. Додукіна О. Зміст виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа.-1991.-№5.-СІ7-24.
28. Етнопсихічні орієнтири сімейного виховання: Навч-метод. посібник / Ред. Л.Є. Орбан.- Івано-Франківськ, 1996.-96с.
29. Єременко Г. М., Риженко Г. М. Дитина йде до школи.- К.: Знання, 1985.-32с.
30. Єромицький П. Щедрі порадники батьків [Про діяльність народних університетів педагогічних знань для батьків у обл.] // Радянська освіта.-1976.-26 червня.
31. Задесенець М. П. Вікові особливості розвитку та виховання дітей.-К.: Радянська школа, 1973.-152с.
32. Закон України "Про освіту" / Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР "Про освіту".- К.: ГЕНЕЗА, 1996.-36с.
33. Злочевський С. Є., Котирло В. К. Сімейна педагогіка.- К.: Знання, 1986.-48с.
34. История педагогики: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / Под ред. М. Ф. Шабаевой.- М.: Просвещение, 1981.-367с.
35. Івасів Л. Узгодження дій: Спільна робота дошільного закладу, сім'ї і школи з фіз. виховання дошкільників // Дошкільне виховання.- 1996.-№1.-С18-19.
36. Ковалев А.Г. Психология семейного воспитания.- Мн.: Нар.асвета, 1990.-256с.
37. Коваль І. Традиції виховання Галицько-Волинської держави.- Івано-Франківськ, 1995.-С.41-43.
38. Ковбас Б. М. Стельмахович-один із основоположників теорії українського родинного виховання // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".-Вип.25.-Івано-Франківськ, 1999.-С.131-133.
39. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1988.-190с.
40. Комановський І.В. Педагогічний всеобуч батьків першокласників // Початкова школа.-1969.-№3.-С.60-63.
41. Коменский А.Я., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский.-М.: Педагогика,1987.-416с.
42. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения.:[В 2-х Т.] / Под ред. А.И. Пискунова и др.- М.: Педагогика, 1982.-Т.1.-656с.
43. Коменский Я, А. Избранные педагогические сочинения.:[В 2-х Т.] / Под ред. А.И. Пискунова и др.- М.: Педагогика, 1982.-Т.2.-576с.
44. Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної школи-родини // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти на україні.-К.: Школяр, 1992.-С122-132.
45. Конституція України.-К.: Право, 1996.-55с.
46. Концепція народної освіти України: Проект // Світ молоді.- 1990. - 15 грудня.
47. Концепція національного виховання // Рідна школа, 1995.-№6.- С.18-25.
48. Корнієнко С. М., Кодлюк Я. П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник.- Тернопіль, 1995.-64с.
49. Коробко С. Л. Шестирічний учень.- К.: Т-во "Знання" УРСР, 1986.-48с-/Серія 7 "Педагогічна"; №12/.
50. Корчак Януш. Избранное.-К.:Радянська школа, 1983.-С.5-28.-/ С.445-500.
51. Корчак Януш. Как любить детей // Избранные педагогические произведения.- М.: Просвещение, 1996.-470с.
52. Корчак Януш. Как любить детей.- М.: Знание, 1991.-192с.
53. Корчак Януш. Как любить ребёнка: Кн. О воспитании: [Сборник: Пер. с польского].- М.: Политиздат, 1990.-492с.
54. Костів В. Методика виявлення рівня моральної вихованості дітей з неповних сімей.- Івано-Франківськ, 1996.-132с.
55. Костів В. Проблеми виховання дітей із неповних сімей //Сподвижник української етнопед агогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".-Вип.25.-Івано-Франківськ, 1999.-С. 150-153.
56. Костів В. Родинні взаємини і проблеми виховання дітей: Збірник статей.- Івано-Франківськ, 1995.-48с.
57. Котирло В.К. Завтра в школу.-К.:Радянська школа, 1977.-128с.
58. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Шестилетний ребенок: Психологическая готовность к школе.- М.: Знание, 1987.-80с.
59. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе.-М.: Педагогика, 1991.-152с.
60. Крюков В. Родинно-сімейне виховання//Освіта.-1998.-29 липня-5 серпня.-С.7.
61. Кульчицкая Е. И. Родителям о воспитании культуры детей.- К.: Радянська школа, 1980.-126с.
62. Ле Шан Эра. Когда ваш ребенок сводит вас с ума: [Пер. с англ.].- М.: Педагогика, 1990.-272с.
63. Левицький М. Діти - наше майбутнє: [Про умови життя і розвитку дітей, зокрема в обл.] // Єдність.-1999.-18 грудня.
64. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка.- М.: Педагогика, 1991.-174с.
65. Лисенко Н. М. Стелъмахович про родинне виховання дітей дошкільного віку // Сподвижник української етнопедагогіки: Серія "Педагогіка, етнопедагогіка".- Вип. 25.- Івано-Франківськ, 1999.- С.145-149.
66. Лисенко Н. У єдності з сім'єю // Дошкільне виховання.-1990.- №4.-С18-19.
67. Луцик Д. В. Проблеми сімейного виховання і підготовки молоді до сімейного життя у педагогічній творчості М. Стельмаховича // Сподвижник української

 
 

Цікаве

Загрузка...