WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

навчання на уроці історії
Всебічна інтенсифікація процесу навчання та виховання пов'язана в наш час з глибокою перебудовою всього механізму керування навчально - пізнавальною та практичною діяльністю учнів, з опорою педагогіки на загально - соціальні та підприємницькітенденції, зумовлені вдосконаленням засобів праці. Сучасна людина не може звільнитися від багатоманітності зв'язків, що пов'язують її з міцними матеріально - технічним апаратом, що програмує її життя. Як відомо, головний зміст науково - технічного перевороту, що відбувається все більша передача розумових функцій людини системі машин і технічних засобів. Ідея вдосконалення управління підприємством розповсюджується і на навчально - виховний процес.
Найбільший прогрес процесу та методики навчання, пов'язаний саме з включенням в цей процес техніки, з передачею їй функцій людини з управління процесом навчання. В основі створення такої техніки лежить те, що викладання - це процес, яким можна керувати, як і іншим процесом, використовуючи надані технікою можливості зворотнього інформаційного зв'язку.
Перебудова структури процесу навчання в напрямку широкого використання в ньому дидактичної техніки, що містить функцію зворотнього зв'язку і замінює педагога на ряді етапів навчального процесу - найважливіша в наш час тенденція вдосконалення даного процесу у всіх типах навчальних закладів. Виходячи з цього треба бути готовим до зміни методик, функцій педагога в умовах введення в навчання комп'ютерних систем.
В наш час існує велика кількість літератури, присвячена питанню комп'ютерного навчання. Основна увага звернена на складність керування сучасною технікою, що використовується у навчанні.
Особлива увага науковців, педагогів до нових засобів навчання обумовлена їх значно вищою ефективністю в порівнянні з іншими засобами навчання . У випадку використання педагогічних програмних засобів:
1.Підвищується якість навчання за рахунок:
1)індивідуалізації навчання - індивідуальний темп і метод навчання, адаптація систем до кінцевого рівня знань того, хто навчається, характеру та причинами помилок;
2)аналізу передісторії навчання та її врахування при організації послідуючого навчання, врахування психофізіологічних характеристик учнів шляхом тестувань;
3)постійного індивідуального контролю якості знань на кожному етапі навчання, при чому підвищується об'єктивність контролю знань.
2.Скорочується час навчання за рахунок:
1)зменшення часу на технічні операції - виконання числень, контролю правильності відповідей, звернення за роз'ясненням;
2)своєчасної реакції програмної системи на допустимі помилки;
3)індивідуалізації темпу навчання, з урахуванням рівня знань учнів.
Також використання програмних засобів значно підвищує інтерес до навчання, підвищує мотивацію за рахунок новизни та поєднання більш різноманітних та наочних методів навчання у сукупності з традиційними.
З точки зору викладання педагогічні програмні засоби дають педагогу наступні можливості:
o реалізувати і розповсюдити у вигляді педагогічних програмних засобів свій досвід викладання, свою модель навчання;
o вивчити досвід провідних у своїй області викладачів;
o підвищити ефективність роботи викладачів за рахунок виконання рутинної роботи за допомогою комп'ютерних засобів в короткий проміжок часу та автоматичній оцінці процесу навчання всіх учнів [31,46].
Комп'ютер може використовуватися у всіх видах і формах навчання. При цьому будь - який підхід до виділення етапу використання комп'ютера повинен завжди визначатися викладачем. Він також приймає рішення про дидактичну об'єктивність використання його на конкретному уроці. При цьому треба мати на увазі, що загальна мета використання комп'ютера - це розвиток творчої ініціативи учнів при вирішенні різного роду задач. З такою ціллю програма для комп'ютера повинна методично складатися так, щоб вона могла виступати в ролі "партнера" і "помічника" для учнів при вирішенні навчальних задач.
Отже, при використанні комп'ютера робота педагога збагачується організаційними компонентами. Викладач дозує роботу учнів з комп'ютером, організовує допомогу учням, а головне - доповнює "бездушне" функціонування техніки.
Слід зазначити те, що саме педагог є центральною фігурою навчання та виховання учнів, а все навчально - виховне середовище (в тому числі комп'ютери, інші дидактичні засоби) виконують роль інструментів у впливі педагога на учнів. Звісно, комп'ютери - дуже складна техніка, тому для їх обслуговування необхідні технічні кадри та багатоступенева система керування функціонуванням і використанням комп'ютерів у навчанні. Однак зберігається дієвість самої освіти навчання: педагог так трансформує структуру процесу навчання, будує методику навчання, організовує навчальний процес, щоб, використовуючи комп'ютери, інтенсифікуючи самостійну навчально - пізнавальну діяльність учнів, значно підвищити ефективність їх навчання і виховання.
Широке використання комп'ютера, розробка педагогічних програмних засобів, відбір і підготовка для них навчальної інформації суттєво змінюють методику роботи вчителя. Традиційно методика роботи педагога направлена на забезпечення його неопосередкованого контакту з учнями, формування в них знань, вмінь і навичок; на розвиток особистості взагалі. В залежності від принципу оптимізації навчання педагог так трансформує навчальний процес, структурує зміст, обирає необхідні методи, засоби навчання, його форми, умови, так активізує самостійну діяльність учнів, щоб вкінці було досягнуто максимально високий ефект навчально - виховного впливу.
Отже, з розвитком комп'ютерної техніки, розширенням сфери її використання у навчанні розвивається система опосередкованого педагогічного впливу, де виділяється новий блок - засоби навчання, що замінюють педагога на ряді етапів навчального процесу.
Які ж основні проблеми повинен вирішити вчитель при організації уроку з використанням комп'ютера як засобу навчання на уроці?
Використання комп'ютера повинно виділятися змістом теми, матеріалами попередніх і послідуючих уроків.
При аналізі уроку треба перш за все вирішити чи треба використовувати комп'ютер на цьому уроці, на якому саме етапі уроку.
Дуже важливо виділити чітке місце комп'ютера на уроці.
Комп'ютер на етапі викладу нових знань
На цьому етапі слід пам'ятати про принцип установки, що виправдав себе. Саме він допоможе перевтілити почуття в ціленаправлене спостереження і сприйняття, в процес відбору фактів, їх оцінці. Сприйняття будь - якої навчальної інформації, навчального посібника обов'язково пов'язане з досвідом учнів, з їх знаннями. Досвід в пізнанні учнів живе у вигляді уявлень та приймає участь в їх роботі. Яким чином буде протікати навчальний процес, як буде відбуватися засвоєння нового матеріалу залежить в значній мірі від зацікавленості учнів, від ставлення до предмету, від їх готовності до самостійної роботи. Тому

 
 

Цікаве

Загрузка...