WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Січі, слід зауважити, що козацтво виробило власну суспільну організацію, яка найповніше відповідала національному характерові українців і потребам часу. Провідна роль військового елементу в цій республіці проявлялась в тому, що козацька військоваадміністрація контролювала вся сфери життя.
Верховна влада на Січі належала козацькій раді. Рада обирала кошового отамана, або ,як ще його називали, старшого чи гетьмана, якому належала виконавча влада.
Було сформовано командно - управлінський апарат Запорізької Січі. З'явилися різні військові посади. - суддя, писар, осавул, обозний, курінні отамани.
Отже, підводячи підсумок, ми можемо стверджувати, що Запорізька Січ мала форми демократичної республіки де всі командні посади були виборними.
Розглянувши козацьку символіку, можна зробити висновок, що вона була представлена: булавою; перначем, що є різновидом булави; бунчуком; прапором (хоругвою чи корогвою); печатками; литаврами; каламарем та гербом, які відносились до козацьких клейнодів.
На нашу думку важливість даної теми є не тільки для сучасної історичної науки, а також для розвитку традицій української державності, незалежності та підвищення національної самосвідомості українців.
Розділ II. Теоретичні основи використання комп'ютера у навчальному процесі
2.1. Ефективність використання комп'ютера на уроці історії
Проведені дослідження свідчать про те, що використання технічних та інших засобів навчання сприяє підвищенню ефективності навчання. У своїй статті "Комп'ютер як засіб організації навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках історії" А. В Фоменко зазначає, що на сьогодні комп'ютер виступає як принципово новий засіб навчання з широкими можливостями застосування в навчальному процесі і дидактичними особливостями організації самого процесу навчання. Він значно покращує можливості подання навчальної інформації; підсилює мотивацію навчання; пізнавальну активність та самостійність учнів; розширює варіативність навчальних задач; дозволяє якісно змінити процедуру контролю навчальних досягнень та діяльності дітей, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом. Сучасний персональний комп'ютер, володіючи великими функціональними можливостями може бути використаний як із найбільш ефективних засобів сучасного навчання. Тому у педагогіці і психології останніх років було визначене спеціальне поняття "комп'ютерного навчання". Це поняття багатогранне і розглядається як застосування комп'ютера в навчальному процесі в якості засобу наочності (тобто перекладання на комп'ютер функцій екранно-звукових засобів навчання); елемента управління навчальним процесом; інтерактивного засобу організації пізнавальної і пошукової діяльності; засобу автоматизації процесу навчання і контролю за його результатами.
У процесі дослідження з'ясовано , що в теорії та практиці навчання сьогодні існує декілька підходів до організації комп'ютерного навчання. Один із них ґрунтується на положенні, що комп'ютер може виступати як основний засіб навчання учнів та організації навчально - пізнавальної діяльності учнів, які працюють з комп'ютером, одержуючи від вчителя допомогу у вигляді вказівок, консультацій, пояснень. Ефективність цього процесу залежить від якості і глибини змісту пропонованої навчальної комп'ютерної програми. Робота комп'ютера орієнтована на учнів , і роль вчителя на такому уроці допоміжна, другорядна ,але не стосовно машин, а стосовно самостійної пізнавальної активності учнів. Згідно з іншим підходом, комп'ютер може виступати як допоміжний засіб у викладенні вчителем навчального матеріалу; учитель працює на комп'ютері сам, або в процесі діяльності учнів на уроці регламентує кількість і якість інформації. У цьому випадку мінімізована роль навчальної програми, а ефективність процесу навчання залежить від педагогічної майстерності вчителя. Нарешті, комп'ютер може виступати і як допоміжний навчальний засіб для вчителя, зокрема при застосуванні контрольних і тестових завдань [57, 9].
Більшість вчителів особливо ті, які мають багато досвіду, у сучасній школі досить негативно ставляться до використання комп'ютера на уроках історії, пояснюючи це тим, що вони і так якісно працюють і без комп'ютера. Проте таку позицію прийнято пояснювати консерватизмом вчительського корпусу, але проблема насправді криється у психології. Зіткнувшись з конкретною програмою, вчитель досить швидко починає розуміти, що без кваліфікаційної допомоги вчителя інформатики він працювати не зможе, так як його знання комп'ютера не дозволяє почувати себе на уроці впевнено [61, 41].
Проте вчителі які опановують свої страхи, досить швидко помічають, що комп'ютер на уроці може стати незамінним помічником як вчителя так і учнів. В.М. Недзельська виділяє деякі аспекти використання комп'ютера на уроці історії.
Аспект перший - емоційний. Як відомо з досвіду досвідчених вчителів уроки у комп'ютерному класі викликають велику зацікавленість учнів, адже все нове та нетрадиційне приваблює дітей, особливо техніка. Отже, звістка про те що урок буде проходити в комп'ютерному класу викликає емоційне піднесення, і, що найголовніше, - бажання вчитись.
Аспект другий - науково-інформаційний. Створюючи комп'ютерну програму, вчитель може ввести додаткову матеріал, а також узагальнити його. Учні працюючи з комп'ютером, можуть визначати, на що саме слід звернути увагу. також можуть працювати з навчальною програмою не лише на уроці, а й у позаурочний час, можуть спостерігати за ходом історичних подій на екрані комп'ютера, і виконувати відповідні завдання.
Аспект третій - методичний. Урок у комп'ютерному класі дозволяє урізноманітнити види діяльності учнів, а це робить урок більш цікавим і насиченим. Крім того комп'ютерні уроки дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід. Як правило комп'ютерів у комп'ютерному класі лише 12, а учнів у двічі більше, частина сильних учнів може виконувати завдання з допомогою комп'ютера, а інша частина активно працювати з вчителем.
Аспект четвертий - психологічний. Комп'ютер допомагає розвивати розумові здібності: швидкість мислення, пам'ять, уміння перекладати увагу тощо.
Аспект п'ятий - виховний. Комп'ютерні уроки виховують дисципліну, організованість, учать відповідальніше ставитися до вивчення предмету.
Отже особливість змісту історії як предмету, зокрема необхідність розвитку в учнів уяви, формування історичних уявлень, розвитку мислення на картинах минулого передбачають використання на уроках спеціальних засобів навчання, насамперед наочних картин, малюнків, фільмів та ін. Особливостями комп'ютера як технічного засобу навчання є те, що він володіє великими можливостями, які дозволяють при виконанні певних програм відтворювати найбільш істотні риси історичних епох, соціокультурних комплексів. і володіє величезною базою даних, яка дозволяє учню знайти будь - яку інформацію.
2.2. Методика використання комп'ютера як засобу

 
 

Цікаве

Загрузка...