WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

експерименту
Експериментальний клас Контрольний клас
Таким чином, розроблена нами навчальна комп'ютерна програма та методика використання комп'ютера на уроках історії у восьмому класі є ефективною, бо сприяє підвищенню рівня якості знань учнів і їх зацікавленню навчальним процесом.
Висновки до розділу III
На цьому етапі роботибув здійснений експеримент, який складався з трьох етапів: констатуючого (з'ясувався первинний рівень сформованості історичних знань учнів), формуючого (була запропонована методика формування історичних знань учнів за допомогою комп'ютера, яка була застосована на практиці у 8 класі), підсумкового (підводилися загальні результати експерименту, в результаті якого відбувалися позитивні зрушення).
На уроках із застосуванням комп'ютера, ми намагалися створити умови для забезпечення активної навчальної діяльності учнів, навчити їх працювати з комп'ютером, з картами, тестами тощо.
Аналіз та порівняння експериментальної програми з традиційною, свідчить про те, що розроблена методика та навчальна комп'ютерна програма є більш ефективною в процесі навчання.
Проведена робота показала, що більша частина учнів експериментального класу, яка брала участь в експерименті, набула більш високого рівня сформованості історичних знань, розширився світогляд учнів, вони почали цікавитися додатковою історичною інформацією, навчились робити аналіз фактичного матеріалу, робити висновки.
Отже, розроблена нами методика використання комп'ютера в процесі навчання сприяє підвищенню ефективності процесу навчання.
Висновки
Під час дослідження даної теми, ми дійшли певних висновків. Було з'ясовано, що сучасні інформаційні технології є ефективним засобом навчання, і таким чином поставлена гіпотеза знайшла підтвердження в нашому дослідженні. Застосування в сфері історичної освіти інформаційних технологій сприяє розвитку цілісності та системності мислення учнів, їх уяви, мотивації до вивчення історії, дозволяє більш повно забезпечувати всі види його пізнавальної діяльності, формування відповідних умінь і навичок. Однак слід пам'ятати, що інформаційні технології мають виступати помічниками вчителя. І ні в якому разі не може повністю замінити його в навчальному процесі.
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків, а також CD-диску з розробленою нами комп'ютерною навчальною програмою.
У вступі аргументовано, доведено актуальність обраної теми, висвітлюється стан розробки проблеми в сучасній педагогічній та методичній літературі, визначено предмет і об'єкт дослідження, сформовані завдання кваліфікаційної роботи.
В I розділі ми з'ясували історичні аспекти нашої теми, розкрили основні причини утворення Запорізької Січі, охарактеризували військово - політичний устрій, охарактеризували козацьку символіку, зробили висновки стосовно причин появи Запорізької Січі, особливостей військово-політичного устрою та козацької символіки.
У II розділі ми з'ясували яке значення має використання комп'ютера на уроці історії, розкрили суть вже існуючих методик, також розглянули валеологічний аспект використання комп'ютера на уроках історії різних типів. Тим самим, ми дійшли висновку, що комп'ютер на уроках історії може бути ефективним засобом навчання. Але в цій ситуації велику роль відіграє вчитель, який виступає помічником, радником і наставником для учнів.
Вчителі, які використовують комп'ютер на уроках історії ( та інших предметах), можуть розраховувати:
- економію часу при повідомлені нового матеріалу та при перевірці знань учнів;
- на демонстрацію карт, схем та іншої наочності, які зможе ретельно розглянути кожен учень;
- на більшу зацікавленість учень при вивченні матеріалу;
- на розвиток індивідуальних і творчих здібностей учнів;
- на формування їх самостійності.
У III розділі. На основі теоретичних досліджень, нами був здійснений педагогічний експеримент, який складався з трьох етапів.
На першому етапі, в ході констатуючого експерименту, ми за допомогою письмової зрізової роботи визначили первинний рівень сформованості історичних знань, проаналізували учнівські відповіді та на їх основі встановили недоліки, які найчастіше зустрічаються в роботах школярів.
Нами була розроблена авторська комп'ютерна програма, яка складається з демонстрації на екрані: карти про місцезнаходження Запорізьких Січей, портрету Івана Вишневецького з його короткою біографією, таблиці та малюнків з зображенням козацької Січі, церкви, клейнодів, прапорів тощо. Вона стала базою для розробленої нами методики використання комп'ютера на уроці історії та була впровадження на другому етапі експерименту.
На третьому етапі - підсумковому - підведені підсумки експериментальної роботи. Була проведена письмова контрольна робота в експериментальному та контрольному класах і з'ясовувались позитивні зрушення щодо сформованості історичних знань, за допомогою розробленої нами методики та комп'ютерної навчальної програми, в експериментальному класі:
1)учні почали краще володіти історичним матеріалом;
2) значно краще почали розумітися на причинно - наслідкових зв'язках;
3) учні стали краще орієнтуватися по карті;
4) підвищився інтерес до читання історичної літератури;
5) учні навчилися працювати зі схемами і таблицями;
6) навчилися створювати схеми і таблиці самостійно;
7) стало відчутним зацікавлення учнів історією.
Тому ми вважаємо, що використання розробленої нами методики застосування комп'ютера як засобу навчання на уроці історії у восьмому класі під час вивчення теми "Запорізька Січ - козацька республіка" буде доцільним. Це сприятиме успішності учнів з даного предмету та підвищить їх інтерес до історії взагалі.
Список використаних джерел та літератури
1.Археологія доби українського козацтва ст../ Д.Я Телєгін (відп. ред.), І.С Винокур, О.М Титова та інш.: Навч. Посібник. - К.: ІЗМН, 1997.-336с.
2. Алгин Б.Е., Киселев Б.Г. Концепция информатизации образования. // Информатика и образование. -1990.-№ 3. - С.3-10.
3. Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Мультимедийный учебник истории информатизации процесса обучения.// Преподавание истории в школе.-2000.-№3 .- С.51-61.
4. Астратов Ю. Размышления об использовании компьютера в учебном процессе.// Інформатика и образование.-1987.-№ 5.-С.92-95.
5. Баралгін О. та ін. Історичний атлас у комп'ютерному класі.// Історія в школі України.-2005.-№1 -с.21-23.
6. Бойко О,Д. Історія України. -К.: " Академія",2002.-655с.
7. Болтянский В., Рубцов В. Игровые компьютерные среды учебного назначения .// Информатика и образование.-1990.-№5-с.10-18.
8. Боплан Г.-Л. Опис України.-К.,1990.
9. Борисенко В.М. Курс української історії.-К.: " Либідь"-1996.-612с.
10. Борк А. Комп'ютер в обучении : чему учит история?//Інформатика и образование.-1990.-№5.-С.110-118.
11. Бургин. М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...