WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

пам'яті. Змістом другого блоку (II рівень) є складніші за формою і вимогами до вмінь учнів тести, запитання, завдання. Вони допомагають грунтовніше з'ясувати, наскільки учень володіє хронологією і термінологією теми. Завдання третього блоку (III рівень) орієнтовані на достатнє оволодіння програмним матеріалом і вимагають від учня застосовувати заданий алгоритмдій, аналізуючи матеріал теми, та самостійно викладати його. Завдання четвертого блоку (IV рівень) дозволяють учневі використовувати набуті знання та вміння у нестандартних ситуаціях, спонукають його до творчої діяльності з елементами "конструювання" нових для себе знань. Текст контрольної роботи наведено нижче:
Варіант 1
I рівень
1. Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:
Спеціальний список, до якого були записані 600 козаків, найнятих на службу польським королем Стефаном Баторієм у 1578 р. - ...
2. Уся повнота влади в козацькій державі - Запорізькій Січі - належала:
а) кошовому отаманові;
б) козацькій старшині;
в) Січовій (Військовій) раді.
3. Перша письмова згадка про українських козаків у "Хроніці" Мартина Бельського датована:
а) 1450 р.; б) 1489 р.; в) 1569 р.
II рівень
4. Чим життя і побут козаків відрізнялись від життя і побуту селян та міщан?
5. Встановіть відповідність:
А) Січова (Військова) рада 1) помічник кошового у військових та адміністративних справах;
Б) Кіш 2) чинив був охоронцем правових норм;
В) кошовий отаман 3) мав вищу судову та військово - адміністративну владу;
Г) військовий писар 4) очолював січову канцелярію, вів дипломатичне листування та усю документацію;
Д) військовий суддя 5) козацький уряд, центральний орган управління на Січі;
Є) осавул 6) вищий орган влади на Січі.
III рівень
6. Охарактеризуйте причини виникнення українського козацтва.
7. Охарактеризуйте військове мистецтво українського козацтва.
IV рівень
8. Складіть історичний портрет гетьмана Дмитра Вишневецького.
Варіант 2.
I рівень
1. Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:
Заселення і господарське освоєння вільних земель всередині країни, або заснування поселень за межами країни - ...
2. Першу відому Запорізьку Січ заснував:
А) Костянтин Острозький; Б) Петро Сагайдачний;
В) Дмитро Вишневецький.
3. За внутрішнім устроєм козацька держава Запорізька Січ була :
А) абсолютною монархією; Б)демократичною республікою;
В) обмеженою монархією.
II рівень
4. Охарактеризуйте господарське життя українського козацтва.
5. Викресліть зайве: Магдебурзьке право; Брестська унія; магістрат; курені; осавул; рада; гетьман; лава; бургомістр; зимівник; фільварок; Куруківська угода; цехи; братства; ремісники.
III рівень
6. Складіть таблицю " Соціальна структура населення українських земель наприкінці XV - у першій половині XVIст." за схемою:
Верства Особливості суспільного становища
7. Охарактеризуйте культурне життя українських козаків.
IV рівень
8. Підготуйте повідомлення " Місце Запорізької Січі в історії державності українського народу".
Зрізові контрольна робота розрахована на один урок (45 хвилин).
При перевірці контрольної роботи ми оцінюємо учнів за таким критерієм:
1. низький рівень
2. середній рівень
3. високий рівень
За результатами контрольної роботи складаємо таблицю 3.3.1 "Результати формуючого експерименту"
Таблиця 3.3.1
Результати формуючого експерименту
Рівні сформованості історичних знань Експериментальний клас Контрольний клас
Кількість учнів % Кількість учнів %
Низький рівень 1 3,5 8 26,66
Середній рівень 13 44,83 12 40,00
Високий рівень 15 51,72 10 33,33
Всього 29 100 30 100
З наведених даних видно, що високий рівень сформованості історичних знань в експериментальному класі складає 51,72%, тобто з завданням повністю впоралися 15 учнів. Середній рівень сформованості історичних знань складає 44,83% (13 чоловік) від усіх учнів. Низький рівень знизився до 3,5%.
В контрольному класі високий рівень сформованості історичних знань мають 10 учнів, що складає 33,33% від усього класу, середній рівень - 12 (40,0%), а низький - 8 учнів (26,66%).
Аналізуючи дві таблиці та учнівські відповіді зрізових контрольних робіт, складаємо порівняльну таблицю 3.3.2 "Порівняння рівнів сформованості історичних знань".
Отже, з порівняльної таблиці можна побачити, що високий і середній рівні сформованості історичних знань в експериментальному класі підвищились (високий рівень на 17,24%, а середній - на 6,39%).
В контрольному класі зрушення відбулися, але не такі значні і високий рівень сформованості історичних знань учнів зріс на 6,66%, середній - на 13,33%, а низький на 20%.
Проаналізувавши данні, стає зрозумілим, що в експериментальному класі відбулися значні позитивні зрушення щодо рівня сформованості історичних знань на уроках історії з використанням комп'ютера. В контрольному класі зміни відбулися менш суттєві. З одержаних результатів можна зробити висновок, що методика використання комп'ютера як засобу навчання на уроках історії, яку ми застосували в ході експерименту дала належні результати. Зросла кількість учнів з середнім і високим рівнем сформованості історичних знань, і відповідно, зменшилася кількість учнів з низьким рівнем знань.
Таблиця 3.3.2
Порівняння рівнів сформованості історичних знань
Рівні сформованості історичних знань Експериментальний клас Контрольний клас
Кількість учнів % Кількість учнів %
до
експерименту після експерименту до
експерименту після експерименту до
експерименту після експерименту до
експерименту після експерименту
Низький рівень 8 1 27,67 3,5 14 8 46,66 26,66
Середній рівень 11 13 37,93 44,83 8 12 26,66 40,00
Високий рівень 10 15 34,50 51,72 8 10 26,66 33,33
Всього 29 29 100 100 30 30 100 100
На відміну від попередньої контрольної роботи можна визначити такі позитивні зрушення:
- учні почали краще володіти історичними знаннями;
- підвищився інтерес до читання додаткової історичної літератури;
- учні значно краще розуміються на причинно-наслідкових зв'язках;
- учні стали краще орієнтуватися по карті;
- навчилися працювати зі схемами і таблицями;
- навчилися створювати схеми та таблиці самостійно;
- стало відчутним зацікавлення учнів історією.
На основі отриманих даних і порівняльної таблиці ми складемо діаграму 3.3.1 "Порівняння рівнів сформованості історичних знань".
Діаграма 3.3.1
Порівняння рівнів сформованості історичних знань
Первинний рівень сформованості історичних знань учнів.
Експериментальний клас Контрольний клас
Діаграма 3.3.2
Рівень сформованості історичних знань учнів після формуючого

 
 

Цікаве

Загрузка...