WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

з'ясування первинного рівня сформованості історичних знань був проведений педагогічний експеримент в якому взяли участь учні 8 - А класу (контрольний клас) та учні 8- -Б класу (експериментальний клас) Жовтневого ліцею м. Кривого Рогу. Треба зазначити, що ліцей добре забезпечений комп'ютерною технікою і учні вміють з нею поводитися.
Учням булозапропонована дати відповіді на запитання зрізової контрольної роботи з теми : " Люблінська унія та її вплив на долю України". На виконання завдання був виділений один урок (45 хв). Контрольна робота має один варіант і складається з чотирьох (блоків) рівнів.
Завдання першого блоку містять переважно тести, які оцінюються по балу за кожен. Змістом другого блоку є складніші за формою і вимогами до вмінь учнів тести, запитання, завдання. Вони допомагають з'ясувати як учень засвоїв хронологію та оцінюється по одному балу за правильну відповідь. Завдання третього блоку вимагають від учнів аналізувати матеріал теми, та самостійно викладати його (2 бали за правильну відповідь). Завдання четвертого блоку дозволяють творчо підійти до вирішення цих питань ( 3 бали за правильну відповідь, при цьому вчитель може знизити даний бал за неточну відповідь). Максимальна оцінка складає 12 балів.
Наведемо перелік запитань запропонованих для контрольної роботи на задану тему:
I рівень
1. Назвіть поняття, що відповідає наведеному визначенню:
Національно - релігійні громадські об'єднання міщан при православних церквах - ...
2. В якому році розпочався Люблінський сейм?
А) 1569р.; Б) 1450р.; В) 1570р.
3. Яка нова держава утворилася внаслідок Люблінської унії?
А) Запорізька Січ; Б) Польща; В) Річ Посполита.
II рівень
4. Охарактеризуйте діяльність братства на території України.
5. Якими були передумови підписання Люблінської унії?,
III рівень
6. Коли відбувався Берестейській собор і янкі рішення на ньому були прийнято?
7. Охарактеризуйте наслідки Люблінської унії.
IV рівень
8. Яке історичне значення має Люблінська унія для українського народу?
Після закінчення зрізової контрольної роботи ми оцінюємо учнівські відповіді за такими рівнями:
1)низький рівень (від1 до 5 балів)
2)середній рівень ( від 6 до 8 балів)
3)високий рівень ( від 9 до 12балів)
Статистичні результати первинного рівня сформованості історичних знань учнів з теми: "Люблінська унія та її вплив на долю України" представлені в таблиці 3.1.1." Первинний рівень сформованості історичних знань учнів"
Таблиця 3.1.1
Первинний рівень сформованості історичних знань учнів
Рівні сформованості історичних знань Експериментальний клас Контрольний клас
Кількість учнів % Кількість учнів %
Низький рівень 8 27,67 14 46,66
Середній рівень 11 37,93 8 26,66
Високий рівень 10 34,50 8 26,66
Всього 29 100 30 100
Всього в експерименті брали участь 59 учнів. З них повністю з завданням вправилося 10 учнів(34,05%). Середнього рівня знань досягли 11 учнів (37,9%). Низький рівень сформованості історичних знань мають 8 учнів (27,6%).
Якщо аналізувати контрольний клас, то повністю із завданням справилися 8 учнів, що складає 26,66% від загальної кількості, середній рівень сформованості історичних знань мають 8 учнів (26,66%), а низький рівень - 14 учнів (46,7%).
Серед недоліків, які найчастіше зустрічаються в учнівських роботах, можна виокремити наступні:
- учні не встигають опрацювати матеріал на уроці;
- учні майже не використовують додаткову літературу, а це свідчить про низький інтерес до історії;
- погана орієнтація по карті;
- учні погано орієнтуються в хронологічних датах подій;
- труднощі при вирішенні творчого завдання, тощо.
Отже, для того щоб подолати ці недоліки, ми застосували методику використання комп'ютера на уроках історії, яка спрямовує діяльність учнів на:
- упорядковане здобуття знань, вмінь, навичок;
- творче осмислення навчального матеріалу;
- пошукову діяльність;
- вміння користуватися картами, таблицями;
- вміння створювати схеми та таблиці самостійно;
- вміння оперувати фактами в разі потреби.
3.2.Використання комп'ютера на уроці історії під час вивчення теми: "Запорізька січ - козацька держава"
На другому етапі нашого педагогічного експерименту, з метою підвищення рівня сформованості історичних знань учнів, в експериментальному класі було запропоновано методику використання комп'ютера на уроці історії та авторську комп'ютерну програму.
Комп'ютер стає ефективним технічним засобом навчання, який допомагає зробити процес навчання різнобарвним. Кожне заняття з використанням інформаційних технологій викликає емоційний підйом, навіть слабо встигаючі учні включаються в роботу, а відсутність нових знань з теми викликає у них потребу самостійно вивчати матеріал. З іншого боку цей матеріал дуже привабливий і для вчителя, допомагаючи йому краще оцінити здібності та знання учня [11, 17]. Розглядаючи дану тему вчені приходять до висновків, що найбільш вдалим є застосування комп'ютера на протязі всього уроку історії (під час перевірки домашнього завдання, під час подачі нового матеріалу, при закріпленні знань учнів).
Представлена методика повинна використовуватися на протязі всього навчального процесу, як на уроках, так і в позаурочний час. Наводимо перелік тем факультативів і кількість розрахованих на них годин:
1. Виникнення Українського козацтва та Запорізької Січі 1година.
2. Запорізька Січ - козацька республіка 1година.
3. Козацько - селянські повстання XVI ст.. 1година.
4. Українське козацтво у першій чверті XVI ст. Гетьман
П.Конашевич - Сагайдачний. 1година.
5. Національно - визвольні повстання українського народу
20 - 30рр. XVII ст. 1година.
Наводимо приклад одного конспекту уроку по історії України з використанням комп'ютера.
Урок
Курс : " Історія України"
Розділ I. Українські землі під владою Речі Посполитої (1569 - 1647 рр.).
Наростання національно - визвольної боротьби українського народу.
Тема уроку : Запорізька Січ - козацька республіка
Тип уроку : комбінований
Мета уроку:
навчальна: сформувати історичні знання учнів про особливості створення Запорізької Січі, по військове мистецтво козаків, про їх символіку тощо.
розвиваюча: розвити вміння працювати на комп'ютері, знаходити потрібний матеріал, працювати з картами, таблицями, схемами.
виховуючи: виховувати повагу до нашого минулого.
Основні поняття: Дике Поле, Запорізька Січ, кіш , республіка, отаман, гетьман, булава, бунчук, корогви, литаври.
Обладнання: комп'ютер, компакт - диск.
Література: Власов В. Історія України: 8 клас/ За ред. Ю.А.Мисика : Навч. Посібник. - К.:А.С.К., 2000. - 288 с.: іл..
Структура уроку
I. Організаційний момент 2хв.
II.

 
 

Цікаве

Загрузка...