WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота

Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України” - Дипломна робота


Дипломна робота
Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу "Історія України".
?
Зміст
Вступ..............................................................................................................3
Розділ I. Запорізька Січ - козацька республіка.........................................7
1.1.Утворення козацької республіки - Запорізька Січ..............................7
1.2.Військово - політична організація Січі...............................................11
1.3.Козацька символіка...............................................................................15
Висновки до розділу I………………………………………………...…20
Розділ II. Теоретичні основи використання комп'ютера у навчальному процесі........................................................................................22
2.1.Ефективність використання комп'ютера на уроці історії..................22
2.2.Методика використання комп'ютера як засобу навчання на уроці історії......................................................................................................25
2.3.Педагогічні умови ефективного використання комп'ютера у навчальному процесі.............................................................................33
Висновки до розділу II…………………………………………………..39
Розділ III. Дослідно - експериментальна робота по використанню комп'ютера на уроці історії України під час вивчення теми: "Запорізька Січ - козацька республіка"..................................40
3.1.Стан проблеми в шкільній практиці....................................................40
3.2.Дослідно - експериментальна робота.................................................44
3.3.Результати дослідно - експериментальної роботи............................50
Висновки до розділу III…………………………………........................56
Висновки.....................................................................................................57
Список використаних джерел та літератури.......................................60
Додатки
Вступ
На початку XXI століття людство увійшло в нову стадію свого розвитку і вчені, і політики, підприємці й педагоги усе частіше говорять про те, що настає Інформаційна ера. В світі відбувається інформаційна революція. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими елементами виробництва, то в інформаційному суспільстві в багатьох галузях виробництва головною складовою стає інформація.
Інформаційна ера характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти. Освіта трансформується з інституту в самостійну систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки і є стратегічним ресурсом держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують комп'ютерні технології в систему освіти.
Інтеграція України до єдиного світового простору викликає необхідність впроваджувати високотехнологічні інформаційні засоби навчання в освіту, займатися пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу.
На території України розробка комп'ютерних технологій і засобів навчання розпочалася ще у 70-ті рр. минулого століття, але на сьогодні вони є недостатньо ефективними. Головними причинами цього є те, що майже відсутня база якісних комп'ютерних програм та слабка розвиненість методичних питань комп'ютерного навчання.
Сучасний період реформування школи та історичної освіти потребує термінового розв'язання цих проблем. Застосування в сфері історичної освіти комп'ютера як засобу навчання має сприяти розвитку цілісності та системності мислення учня, його уяві, мотивації, до вивчення історії, дозволяє більш повно забезпечувати усі види його пізнавальної діяльності, формуванню відповідних умінь і навичок; індивідуалізувати процес навчання.
Проте застосування комп'ютера на уроці історії, як засобу організації навчання, потребує розв'язання цілої низки методичних питань: як розробити ефективну навчальну комп'ютерну програму, як поєднати її з традиційними для навчання історії засобами, як організувати навчально - пізнавальну діяльність учнів на уроці, де застосовується комп'ютер.
Відсутність відповідей на ці питання гальмує інтеграцію комп'ютерних технологій навчання в історичну освіту.
Що стосується застосування комп'ютера в навчально-пізнавальному процесі, то цьому питанню вже приділено достатньо уваги, хоча вони пов'язані з математикою та фізикою, тобто з тими науками, які легше за все піддаються комп'ютерному моделюванню. Окрім того, програмісти мають, як правило, достатньо гарну підготовку з математики, що дозволяє їм створювати велику кількість різних програм з цього предмету [61, 40].
Питання методики викладання історії комп'ютерних технологій навчання в історико - методичній літературі майже не розглянуті, за винятком певної кількості статей у педагогічній пресі, пов'язаних з описом конкретного досвіду конкретних вчителів: В.М.Недзельська "Деякі аспекти використання комп'ютера на уроках історії та правознавства", О. Охредько "Комп'ютери на уроках історії", Л.В.Фоменко "Комп'ютер як засіб організації навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроках історії", П.А.Гевал "Загальні принципи використання комп'ютера на уроках різних типів".
Аналіз наукової літератури засвідчив необхідність подальшої розробки проблеми використання комп'ютера на уроках історії. Тому темою кваліфікаційної роботи є "Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу "Історія України" при вивченні теми : "Запорізька Січ - козацька республіка".
Історіографічний огляд.
Темі "Запорізька Січ - козацька республіка" в науковій літературі приділено достатньо уваги. Цією темою займаються такі вчені, як Л.Падалка "З питання про існування Запорізької Січі в перші часи козацтва", Д.І.Яворницький "Історія запорізьких козаків", І.Е. Щедріна "Історія України", Н.Полонська - Василенко "Історія України", В.Й. Борисенко "Курс української історії", В.О.Щербак "Запорізька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст." та інші.
Об'єктом дослідження в кваліфікаційній роботі є процес навчання історії, а предметом - методика, при якій використання комп'ютера буде ефективним.
Під час написання кваліфікаційної роботи автор ставить собі за мету: з'ясувати умови ефективного використання комп'ютера в навчанні історії під час вивчення теми : " Запорізька Січ - козацька республіка".
Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому , що застосовуючи правильно розроблену методику викладання історії за допомогою комп'ютера, як засобу навчання, можна значно підвищити ефективність навчального процесу.
Згідно з поставленою метою та гіпотезою автор виділив такі завдання, які потрібно вирішити під час написання кваліфікаційної роботи:
-визначити основні причини виникнення Запорізької Січі;
-охарактеризувати військово - політичну організацію Січі;
-вивчити наукову та

 
 

Цікаве

Загрузка...