WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність, функції, структура шкільних програм і підручників - Реферат

Сутність, функції, структура шкільних програм і підручників - Реферат


Реферат
Тема:
Сутність, функції, структура шкільних програм і підручників
План
1. Програми.............................................................................. 3
2. Підручники........................................................................... 7
3. Висновки............................................................................... 14
4. Пропозиції............................................................................. 15
5. Власні міркування.............................................................. 15
Література............................................................................ 17
Навчальна програма
Навчальна програма - документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навмчок, які необхідно засвоїти, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.
Навчальні програми повинні мати високий науковий рівень з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, втілювати виховний потенціал, генералізувати навчальний матеріал на основі фундаментальних положень сучасної науки, групувати його навкола провідних ідей і наукових теорій, не містити надто ускладненого і другорядного матеріалу, реалізувати міжпредметні зв'язки та ідею взаємозв'язку науки, практики і виробництва, формувати вміння і навички учнів з кожного предмета.
Основні розділи навчальної програми:
" Пояснювальна записка, яка містить виклад мети навчання з певного предмета, ознаки процесу (організація навчання кожного класу);
" Зміст навчального матеріалу, поділений на розділи і теми із зазначенням кількості годин на кожну з них;
" Обсяг знань, умінь і навичок (у їх різновидах) з певного предмета для учнів кожного класу;
" Перелік унаочнень, літератури для учнів та методологічної літератури для викладачів;
" Критерії оцінювання знань, умінь і навичок що до кожного з видів роботи.
До навчальних програм додають пояснювальні записки, що розкривають основні завдання викладання предмета, особливості організації й методів навчальної діяльності, форми зв'язку класної та позакласної работи, зміст практичних і лабораторних занять, систему вироблення вмінь і навичок як результат викладання предмета.
Важливу роль відіграє авторська модернізація навчальних програм залежно від нових методичних знахідок, науково-методичного прогресу і змін в соціальному житті. Так, на прикінці 80-х років минулого сторіччя виникла потреба внесення істотних змін до програм з російської та української літератури, коли було знято заборону на твори незаслужено витіснених з духовного простору письменників, розширено перелік сучасних авторів. Необхідність загального екологічного навчання і виховання значно змінила програму з географії.
Внесенням змін до програм займаються комісії, створені при Науково-методичному центрі Міністерства освіти і науки, до яких входять провідні вчені, спеціалісти-практики.
На основі навчального плану створюють навчальні програми, які розкривають зміст навчального матеріалу з кожного предмета і встановлюють послідовність його вивчення.
Навчальні програми затверджуються вищим державним органом (Міністерством освіти і науки України). Вони містять загальну характеристику змісту матеріалу з кожної дисципліни, розподіляють його за роками навчання і темами.
Навчальні програми часто зазнають змін: їх удосконалюють, розвантажують від другорядного і надто складного матеріалу, підвищують їх науковий рівень, забезпечують реалізацію міжпредметних зв'язків.
На сучасному етапі існують такі системи викладу змісту навчального матеріалу:
1. Лінійна - безперервна послідовність матеріалу від простого до складного у відповідності з принципами послідовності, систематичності, доступності (нове будується на основі вже відомого і в тісному зв'язку з ним). Лінійний принцип побудови програм дає економічність, оскільки унеможливлює надлишкове дублювання матеріалу.
2. Спіральна - неперервне розширення і поглиблення знань з певної проблеми.
3. Концентрична - повторне вивчення певних розділів, тем з метою більш глибокого проникнення в сутність явищ та процесів.
4. Мішана - комбінація різних систем викладу.
Орієнтовна структура навчальної програми:
1. Пояснювальна записка
а) вступ: мета та завдання навчального предмета ;
б) характеристика структури навчальної програми;
в) особливості організації навчально-виховного процесу;
г) критерії оцінювання навчальних досягнень;
ґ) рекомендації щодо роботи з програмою.
2. Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних
досягнень
Клас
(кількість годин, кількість годин на тиждень, резервний час)
--------------------------------------------------------
|Зміст навчального матеріалу|Навчальні досягнення учнів|
|---------------------------+--------------------------|
|Розділ (кількість годин) |описує |
|Тема (кількість годин) |наводить приклади |
|Зміст навчального матеріалу|пояснює |
|теми |порівнює |
|Перелік практичних і |характеризує |
|лабораторних робіт, |спостерігає |
|лабораторного практикуму |використовує |
| |показує на карті |
| |розв'язує |
| |дотримується правил |
| |класифікує |
| |аналізує |
| |оцінює |
| |виносить судження |
| |обґрунтовує та ін. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|---------------------------+--------------------------|
| | |
--------------------------------------------------------
Можливі додатки:
1. міжпредметні зв'язки;
2. тематика екскурсій (орієнтовні об'єкти);
3. переліки навчальної літератури, додаткової літератури для читання, навчально-методичної літератури.
Підручник - навчальне видання, яке систематизовано відтворює зміст навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми (до підручників належить також буквар).
У відповідності до мети й завдань навчання і відповідно до рівня освітньої підготовки учнів підручник остаточно визначає обсяг і систему знань, що їх належить вивчити.
Підручники
Відповідно до навчальних програм створюють підручники і навчальні посібники.
Підручник - книга, яка містить основи наукових знань з певної навчальної дісципліни, викладені згідно з цілями навчання, визначеними програмою і вимогами дидактики.
Головне його призначення - допомогти учням самостійно закріпити і поглибити знання, здобуті на уроці.
Навчальний посібник - книга, матеріал якої розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші та довідкові відомості.
До навчальних посібників належать збірники задач і вправ, хрестоматії, словники, довідники, атласи та ін. Цей допоміжний дидактичний матеріал сприяє зміцненню пізнавальних і практичних умінь, прищеплює навички самостійної роботи.
Підручник повинен забезпечити науковність змісту матеріалу, точність, простоту і доступність його викладу, чіткість формулювання визначень, правил, законів,

 
 

Цікаве

Загрузка...