WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу - Реферат

Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу - Реферат

дослідницькі здібиості;
ідеї і розуміння; - вміння працювати у - здібність до навчання;
- методологічні здібності; групах; - здібність до адаптації
- здібності розуміти і - вміння приймати до нових ситуацій;
керувати навколишнім соціальні і етичні - здібність до генерації
середовищем:; обов'язки нових ідей (творчості);
- організувати час; - здібність до лідерства
- видобувати стратегії - розуміння культури і
навчання; звичаїв інших країн;
- прийняття рішеш> і - здібність працювати
вирішення проблем; автономно;
- технологічні вміння; - здібність до розробки
- вміння, пов'язані з проектів та їх
використанням техніки, управління;
комп'ютерні навички га - здібність до ініціативи і
здібності інформаційного підприємництво; '
управління; - відповідальність за якість;
- комунікативні компетенції - воля до успіху
1.5 Освітньо-професійна програма. Модульний принцип побудови освітньої діяльності
Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін та критеріями нормативності і вибірковості складається з таких циклів дисциплін: гуманітарна, природничо-наукова, загальноекономічна, професійна підготовка.
ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ:
1) зближення і об'єднання у галузі освіти держав Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються у майбутньому;
2) створення нової атмосфери відкритості та співробітництва усіх європейських країн у сфері вищої освіти;
3) інтеграція освіти та об'єднання можливостей науково викладацького персоналу вищих шкіл усіх країн континенту;
4) сприяння створенню та удосконаленню власних (університетських) програм освітянських обмінів і розвитку вищої освіти за рахунок взаємодії, кооперації та співробітництву;
5) надання можливості узгодити ("гармонізувати") структурні аспекти навчального процесу вищим навчальним закладам, які пропонують студентам довгострокові програми навчання (бакалаврські та магістрські).
НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДРОБЛЕННЯ ДИСЦИПЛІН:
1) Кожна дисципліна повинна мати чітко визначений предмет, логіку викладання матеріалу, це має бути матеріал системного характеру, система знань.
2) Міні-курс передбачає відповідну кількість годин, в межах яких, знову ж таки за природою, неможливо запровадити тренінгові технології, організувати виконання комплексних завдань.
3) Велика кількість міні-дисциплін це неминуче дублювання у викладенні матеріалу, це масові ситуації, коли один і той же категоріальний апарат розглядається у 3-х - 4-х дисциплінах, до цього ж у різній інтерпретації.
4) Завелика кількість дисциплін і перш за все нагромадження тих, які слід розглядати як розділ повноцінного курсу призводить до перевантаження студентів і викладачів.
2.Формування індивідуального навчального плану студента за спеціальністю "Економіка і підприємство"
Для формування індивідуального навчального плану студента необхідна наступна інформаційна база: студентська освітньо-професійна програма підготовки бакалавра та спеціаліста.
П'ять основних завдань удосконалення навчальних планів:
1) приведення трудомісткості навчальної роботи студентів у відповідність із загальноєвропейськими вимогами;
2) впорядкування структури роботи навчальних планів з точки зору поділу дисциплін на нормативні і вибіркові;
3) посилення вибіркової складової навчальних планів з тим, щоб зробити плани більш гнучкими, індивідуалізованими, орієнтованими на особисті потреби студента, його орієнтацію на майбутній сегмент ринку праці;
4) укрупнення дисциплін;
5) виключення з навчальної практики заліку як форми підсумкового контролю з дисципліни.
Розглянемо нормативні дисципліни за напрямом "Економіка і підприємство" :
1. Політична економіка - 180 годин, екзамен.
2. Мікроекономіка - 180 годин, екзамен.
3. Макроекономіка - 180 годин, екзамен.
4. Історія економіки та економічної думки - 180 годин, екзамен.
5. Математика для економістів - 360 годин, ПМК, екзамен.
6. Економіко-математичне моделювання - 180 годин, екзамен.
7. Економічна інформатика - 180 годин, екзамен.
8. Статистика - 180 годин, екзамен.
9. Економіка підприємства - 360 годин, ПМК, екзамен.
10. Менеджмент - 180 годин, екзамен.
11. Маркетинг - 180 годин, екзамен.
12. Гроші та кредит - 180 годин, екзамен.
13. Фінанси - 180 годин, екзамен.
14. Бухгалтерський облік - 180 годин, екзамен.
15. Міжнародна економіка - 180 годин, екзамен.
16. Національна економіка - 180 годин, екзамен.
17. Регіональна економіка - 180 годин, екзамен.
Професійна підготовка 6050100:
1. Організація виробництва - 180 годин, екзамен.
2. Економіка та організація інноваційної діяльності.
3. Проектний аналіз - 180 годин, екзамен.
4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - 180 годин, екзамен.
5. Потенціал і розвиток підприємства - 180 годин, екзамен.
6. Планування і контроль на підприємстві - 180 годин, екзамен.
Вибіркові змістові модулі - змістові модулі варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності і поглибленій підготовці за напрямами, визначеними характером майбутньої діяльності.
Вибіркові дисципліни за напрямом "Економіка і підприємство" :
Навчальні дисципліни Загальна кількість
годин
(з урахуванням сесії) Загальна
кількість кредитів ECTS
(з урахуванням сесії)
Пакет 1 - Поглиблене вивчення іноземної мови 324 9,0
Пакет 2 - Вивчення дисциплін соціально-психологічного циклу 324 9,0
- соціальна психологія
- конфліктологія
- культура ділового спілкування
Пакет 3 - Поглиблене вивчення дисциплін гуманітарної підготовки 324 9,0
- соціальна філософія
- геополітика
-риторика
- теорія міжнародних відносин
- основи творення наукового тексту
- паблік рілейшнз
- краєзнавство
Заключення
Україна проходить складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального, інноваційного розвитку освіти і науки, створюються умови для самоствердження та самореалізації особистості впродовж життя.
Слід наголосити, що реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються останні двадцять років у країнах Європи та світу і пов'язані з усвідомленням важливості та пріоритетності знань, як рушія суспільного добробуту громадян та прогресу в цілому.
Загалом нема жодної небезпеки в якнайповнішій реалізації положень Болонського процесу. Не з тою метою Європа ініціює подібні угоди, аби залучити українських випускників вузів до себе на роботу. Ні, у них такі ж проблеми безробіття, як і в нас. А талановитих і з Болонським процесом будуть забирати - й без нього, якщо ми у себе не створимо гідних умов для працевлаштування молодих спеціалістів.
Список літератури
1. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє. Вища школа. Науково-практичне видання. - №2,2006 р. - С.3-23
2. Пономаренко В. Економічний університет - концептуальні засади розвитку. Новий колегіум. - №3,2006 р. - С.3-16
3. Пономаренко В. С. Афанасьєв М. В. Збірник навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом "Економіка і підприємництво". -Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. - 560 с. - Кн.1.2
4. Інтеграція вищої економічної освіти у Європейський освітній простір. Тематичний збірник нормативно-правових документів.(Укл. Афанасьєв М. В.)- -Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. - 144с.

 
 

Цікаве

Загрузка...